Aktualność

WSPIERA MNIE HOSSA – TRWA NABÓR KANDYDATÓW

Spółka Hossa wspiera finansowo utalentowanych, młodych rybnickich sportowców.

Od dwóch lat spółka Hossa wspiera finansowo utalentowanych, młodych rybnickich sportowców. Decyzją prezesa spółka Hossa nadal chce promować się poprzez młodych sportowców. Rybnicka Rada Sportu została poproszona o przedstawienie spółce Hossa kandydatów do wsparcia finansowego. Niezmiennie spółka chce na ten cel przeznaczać 3 tys. zł miesięcznie. W sezonie 2021/22 – 5 osób otrzymywało po 400 zł, dwie po 500 zł. 
Kluby mogą wytypować maksymalnie dwóch przedstawicieli, którzy potencjalnie mogliby zostać objęci akcją promocyjną Hossy (zgłoszenie nie jest równoznaczne z przyznaniem wsparcia).
Docelowo zakwalifikowani zawodnicy będą otrzymywać miesięczne wsparcie – w wysokości ustalonej przez spółkę Hossa. Czas realizacji: XI 2022 r – VII 2023 r. 
Propozycje należy przesyłać DO PIĄTKU, 30 września na adres: sport.rybnik@gmail.com

Wstępne warunki:
- zawodnik / zawodniczka musi być związana z klubem zarejestrowanym w Rybniku i reprezentować jego barwy 
-  zawodnik / zawodniczka musi być przedstawicielem sportu olimpijskiego
- zawodnik / zawodniczka powinna być członkiem kadry Polski w swojej kategorii wiekowej
- zawodnik / zawodniczka w momencie podpisywania umowy może mieć maksymalnie 23. lata

Zgłoszenie należy uzupełnić, wypełnioną krótką ankietą:
1. Imię, nazwisko, klub, data urodzenia, miejsce zamieszkania 
2. Od kiedy jest członkiem klubu
3. Jak często trenuje 
4. Czy jest powoływana do kadry Polski / kategoria wiekowa
5. Największe sukcesy w ostatnich 3 latach 
6. Najbliższe docelowe imprezy zawodnika / zawodniczki 
7. Jak trenerzy oceniają potencjał zawodnika / zawodniczki