Wolontariat


11 października 2019 zorganizowaliśmy spotkanie z naszymi wolontariuszami. Spotkanie miało charakter integracyjny, ale także warsztatowy. Omówiliśmy wnioski, które płyną z badań jakie przeprowadzamy w ramach międzynarodowego programu Erasmus + Sport "Volunteering Sporty and Healthy Life" (skrót: "Vol4Life").

W ramach tego programu prowadzimy badania i obserwacje w zakresie wolontariatu w sporcie. Do tej pory mieliśmy okazję rozmawiać na temat wolontariatu w sporcie z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Lublinie, Centrum Wolontariatu Sportowego w Lublinie, grupą nieformalną Silesian Wolo oraz oczywiście z naszą grupą wolontariuszy MOSiR.

Pierwsze wnioski i opinie omówiliśmy na wymianie w Maladze (maj 2019). Podobne spotkania i badania przeprowadzili pozostali partnerzy programu "Vol4Life" tj. Hiszpania - Iniciativa Internacional Joven (lider projektu), Litwa - Asociacija Aktyvistai , Grecja - IASIS, Włochy - ASD San Venanzo. Podczas kilkudniowego spotkania w Maladze opracowaliśmy podstawy programu szkoleniowego dla wolontariuszy w sporcie, który mógłby być uniwersalny we wszystkich zainteresowanych krajach Unii Europejskiej.

Na naszym piątkowym spotkaniu z wolontariuszami MOSiR omówiliśmy podstawy tego programu, wysłuchaliśmy ich opinii, uwag i sugestii. Celem tego spotkania była weryfikacja podstaw programu szkoleniowego z oczekiwaniami i wymaganiami grupy. Rozdaliśmy też anonimowe ankiety, aby podsumować zebrane wnioski i opinie.

Przed nami podobne spotkanie ze środowiskiem sportowców. Chcemy dowiedzieć się czy nasza propozycja współpracy z wolontariuszami i nasz program szkoleniowy spełnia także ich oczekiwania.

Podczas spotkania wręczyliśmy drobne upominki naszym wolontariuszom, a szczególnie zaangażowane osoby otrzymały upominki z Urzędu Miasta, które w imieniu prezydenta i swoim wręczył wice prezydent Piotr Masłowski.

Zobacz galerię na Facebook