Opis obiektu


Zasady dla osób korzystających z kąpieliska „Kamień” w czasie pandemii

 • Należy zdezynfekować ręce przed wejściem na teren kąpieliska.
 • Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość (co najmniej 2 metry) od osób postronnych, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska.
 • Należy unikać zatłoczonych plaż/miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska.
 • Należy szczególnie starannie zasłaniać usta i nos podczas kaszlu i kichania.
 • Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwiania pływania, sprzęt ochronny).
 • Należy zadbać o szczególną higienę rąk poprzez częste mycie wodą z mydłem lub ich dezynfekcja.
 • Należy zachować czystość otoczenia, wyrzucać odpady do właściwych pojemników.
 • Nie wolno korzystać z kąpieliska w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobą zakaźną.
 • Osoby, które w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

Zasady korzystania z ośrodka w Kamieniu:

 • Opłata za korzystanie z kąpieliska
 • 7 zł bilet normalny,
 • 5 zł bilet ulgowy,
 • bezpłatnie dla dzieci do lat 4.
 • opłaty za wynajem powierzchni do sprzedaży artykułów przemysłowych i spożywczych (za jeden dzień) - 110 zł z zasilaniem elektrycznym, 90 zł bez energii. 

Korzystanie z pozostałej części obiektu jest bezpłatne. Tego rodzaju rozwiązanie zostało wypracowane we współpracy ze społecznością lokalną oraz radą dzielnicy testowo na okres jednego miesiąca. 

Kąpielisko z dyżurem ratowniczym będzie otwarte od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 9.00 do 18.00. Teren całego obiektu będzie otwarty od godziny 6.00 do 23.00. 

Pluskadełko znajdujące się na terenie ośrodka czynne jest bezpłatnie, w godz. od 9.00 do 21.00.


Boisko z nawierzchnią syntetyczną o wymiarach 105 m x 68 m ze sztucznym oświetleniem.
Możliwość rezerwacji boiska z dwudniowym wyprzedzeniem w godzinach od 8:00 - 18:00 pod nr telelefonu: 695 141 001.

Na terenie ośrodka istnieje możliwość skorzystania z boisk do siatkówki plażowej, placu zabaw oraz boisk asfaltowych do koszykówki.