Edycja 2019

Górskie Rajzy 2019

W 2019 roku na Górskie Rajzy wybrało się 157 osób.

Górskie Rajzy zima 2019 składały się z czterech wycieczek:

  • Soszów; 19.01.
  • Klimczok; 9.02.
  • Barania Góra; 23.02.
  • Stożek; 9.03.

Górskie Rajzy to wycieczki w góry organizowane we współpracy z rybnickim oddziałem PTTK, adresowane są do dzieci od 7. lat, młodzieży oraz osób dorosłych. W edycji zimowej wzięło udział 157 uczestników. Podczas wycieczek pokonali oni pieszo średnio około 15 km, podczas których przewodnicy górscy (zagwarantowani przez PTTK oddział Rybnik) dzielili się wiedzą oraz dbali o wyznaczanie tras.