Opis obiektu


Zasady dla osób korzystających z kąpieliska „Pniowiec” w czasie pandemii

  • Należy zdezynfekować ręce przed wejściem na teren kąpieliska.
  • Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość (co najmniej 2 metry) od osób postronnych, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska.
  • Należy unikać zatłoczonych plaż/miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska.
  • Należy szczególnie starannie zasłaniać usta i nos podczas kaszlu i kichania.
  • Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwiania pływania, sprzęt ochronny).
  • Należy zadbać o szczególną higienę rąk poprzez częste mycie wodą z mydłem lub ich dezynfekcja.
  • Należy zachować czystość otoczenia, wyrzucać odpady do właściwych pojemników.
  • Nie wolno korzystać z kąpieliska w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobą zakaźną.
  • Osoby, które w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

16 czerwca 2018 roku zostało oficjalnie otwarte kąpielisko na Pniowcu (w roku 2018 będzie czynne do 31 sierpnia włącznie). Rafał Tymusz, dyrektor MOSiR cieszy się, że kąpiel na Pniowcu będzie nadzorowana i apeluje jednocześnie, aby wybierając się na nowe, rybnickie kąpielisko zostawić samochód w domu. – Chciałbym, aby rybniczanie przyjeżdżali na Pniowiec głównie na rowerach. Liczba miejsc postojowych jest tam ograniczona – mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku, który administruje terenem i dodaje: – Na kąpielisku zostały przeprowadzone badania sanitarne dopuszczające wodę do kąpieli. Będą one regularnie powtarzane. Na terenie będzie pracowało trzech ratowników, dostępny będzie też punkt medyczny – tłumaczy Tymusz.

Kąpielisko będzie nadzorowane w godz. od 10 do 18. Aby podnieść komfort z jego korzystania, wcześniej nawieziono piasek na część nabrzeża i przygotowano 50-metrową plażę. Przygotowano także oświetlenie, zainstalowano monitoring, pojawiły się toalety. Na wyznaczonych miejscach będą mogły funkcjonować foodtrucki. Wokół zbiornika Rybnickie Służby Komunalne przygotowały ścieżkę pieszo-rowerową, pojawiło się też sporo dodatkowej zieleni. – Zgodnie z przepisami, pod liniami energetycznymi nie powinno się leżakować. Dlatego w tych miejscach przeprowadzono nasadzenia roślin, głównie krzewów. To powinno zwiększyć atrakcyjność tego miejsca, do którego odwiedzania zachęcamy, apelując jeszcze raz o pozostawienie jednak swoich samochodów w garażach – kończy Rafał Tymusz.