Udostępnienie sprzętu

Organizujesz imprezę lub wydarzenie o charakterze sportowym.
Przydałoby się wsparcie sprzętowe.

 

Złóż wniosek o udostępnienie sprzętu.

  1. Wnioski o udostępnienie sprzętu należy składać nie później niż na 7 dni przed planowaną imprezą / wydarzeniem. Wnioski złożone po terminie mogą być nierozpatrywane.
  2. Wnioski można składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: sportkultura.rybnik@gmail.com
  3. lub w wersji papierowej w sekretariacie MOSiR Rybnik (ul. Gliwicka 72)
  4. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z akceptacją udostępnienia sprzętu.
  5. Wnioski będą rozpatrywane w ciągu 3 dni roboczych od wpływu wniosku.
  6. W przypadku zwrotów po ustalonym terminie może być naliczana opłata związana z utrudnieniami organizacyjnymi innych imprez i wydarzeń, nie mniejsza niż 100 zł brutto za każdy dzień opóźnienia.
  7. Sprzęt przed wydaniem oraz przy zwrocie powinien być sprawdzony pod kątem technicznym oraz pod kątem czystości.
  8. Transport oraz rozłożenie udostępnianego sprzętu jest po stronie Organizatora imprezy / wydarzenia.
  9. W przypadku zwrotu sprzętu w stanie pogorszonym (zabrudzenia, uszkodzenia mechaniczne) może być naliczana opłata w wysokości wartości usunięcia usterki, nie mniej jednak niż 500 zł brutto.
  10. Przyjęcie przez Organizatora imprezy / wydarzenia udostępnianego sprzętu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Wniosku.

DRUKI DO POBRANIA: