Cennik

Cennik obiektu

Opłaty za korzystanie z lodowiska (60 min.)Stawka
Bilet normalny7,00 zł
Bilet ulgowy*4,00 zł
Bilet szkolny dla uczestników (dla jednej osoby)
grup zorganizowanych z opiekunem w godzinach od 9.00 do 14.00
1,50 zł
Bilet rodzinny**12,00 zł
Wypożyczenie łyżew (+ kask)6,00 zł
Ostrzenie łyżew (para)6,00 zł

Akademia Jazdy na Łyżwach (za edycję/za dziecko) - 10,00 zł

 


 

Wstęp bezpłatny przysługuje:

  • dzieciom do lat 4 na kąpieliskach, pływalniach i lodowisku – wyłącznie pod opieką osoby dorosłej,
  • opiekunom grup zorganizowanych na pływalniach i lodowisku – na każde 15 osób jeden opiekun.

*Bilet ulgowy przysługuje po okazaniu dokumentu stwierdzającego możliwość przyznania ulgi:

  • dzieciom w wieku 5-7 lat,
  • dzieciom i młodzieży uczącej się,
  • studentom do 26 roku życia,
  • rencistom,
  • emerytom,
  • inwalidom wojennym,
  • osobom niepełnosprawnym z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

**Bilet rodzinny przysługuje niezależnie od ilości osób w rodzinie, pod warunkiem wykazania się wspólnym adresem zamieszkania lub wspólnym nazwiskiem na podstawie dowodu osobistego, legitymacji szkolnej lub studenckiej.


Wstęp bezpłatny na obiektach MOSiR-u przysługuje:

- dzieciom do lat 4., na kąpieliskach, pływalniach i lodowisku – wyłącznie pod opieką osoby dorosłej

- opiekunom grup zorganizowanych na pływalniach i lodowisku – na każde 15 osób jeden opiekun

- weteranom i poszkodowanym weteranom (zgodnie Dz. U. 2011 nr 205 poz. 1203 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa) na halach, siłowniach, pływalniach