Edycja 2016

XII Bieg Barbórkowy

Termin: 4 grudnia 2016 r.
Dystans: 10 km
Limit czasu: 90 min.
Pomiar czasu: elektroniczny

12. Bieg Barbórkowy już za nami.
Dzisiaj przed linią startu na ul. Budowlanych zameldowało się około 850 biegaczy. Spośród nich najlepszy okazał się Dawid Malina, reprezentujący klub Inżynieria Biegania. To drugie z rzędu zwycięstwo rybniczanina w Biegu Barbórkowym.