Klauzula dla kanałów Social Media

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla kanałów Social Mediów

Kliknij "Lubię to!" a będziesz wiedział o wszystkich nowościach na stronie jako pierwszy!

Stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu w serwisie Facebook lub YouTube (dalej „fanpage”):

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku, ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik adres e-mail: sekretariat@mosir.rybnik.pl

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z wyznaczonym u Administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem emailem: iod@kwiecienipartnerzy.pl

3. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:

- dokonały subskrypcji fanpage'a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij” lub „Subskrybuj”;

- opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na naszym fanpage’u.

4. Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

- w celu prowadzenia fanpage'a na portalu społecznościowym Facebook i YouTube, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. YouTube LLC i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy, promocji, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook czy YouTube (komentarze, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f. RODO;

- w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage'a, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

- skorzystanie z subskrypcji fanpage'a jest dobrowolne i odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5. Administrator będzie przetwarzał następujące dane:

- podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook bądź YouTube:

- adres IP i identyfikator przeglądarki użytkownika;

- dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook bądź YouTube;

- anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" udostępnionej przez Facebooka lub udostępnionej przez YouTube stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z wymienionych serwisów, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies"), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku bądź YouTube, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage'a.

INTEGRACJA FILMÓW z YouTube

Naszą ofertę online poszerzyliśmy o filmy z YouTube, przechowywane na stronie www.youtube.com, które można odtwarzać bezpośrednio z naszej strony z internetowej. Wszystkie są zintegrowane w "rozszerzonym trybie prywatności", to znaczy, że nie przesyłasz danych o Tobie jako użytkowniku do YouTube, jeśli nie odtwarzasz filmów. Tylko wtedy, gdy odtwarzasz filmy, dane, o których mowa w powyżej, zostaną przesłane.

Nie mamy wpływu na ten transfer danych. Gdy odwiedzasz serwis internetowy, YouTube otrzymuje informacje, do których uzyskał dostęp do odpowiedniej podstrony naszej witryny. Po zalogowaniu do Google Twoje dane zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta. Jeśli nie chcesz kojarzyć swojego profilu z YouTube, musisz się wylogować przed aktywacją przycisku. YouTube przechowuje Twoje dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i / lub niestandardowego projektu swojej strony internetowej. Taka ocena jest wykonywana (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w szczególności w celu zapewnienia odpowiedniej reklamy i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o ich działaniach na naszej stronie internetowej. Masz prawo sprzeciwić się utworzeniu tych profili użytkowników i zostać przekierowany do serwisu YouTube, aby z nich korzystać.

6. Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe:

a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) podwykonawcom –  czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. naszemu podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT dla fanpage`a;

c) właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy;

d) właścicielowi portalu społecznościowego YouTube na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez YouTube dostępnych pod adresem https://www.youtube.com/intl/pl/about/.

7. Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook i YouTube z zastosowaniem stosowanych przez Facebook orz YouTube klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez:

- Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy;

- YouTube pod adresem www.youtube.com/intl/pl/about/ lub www.privacyshield.gov/EU-USFramework.

8. Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:

- dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;

- dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;

- dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" bądź „YouTube Insights"  będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook bądź YouTube wynoszący 2 lata;

- dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń, tj. minimum 3 lata zgodnie z Kodeksem Cywilnym;

9. Państwa prawa:

Każdy użytkownik ma prawo do dostępu do treści swoich danych a także żądania sprostowania tych danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit a RODO). Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na pod. zgody przed jej wycofaniem.

Jeśli potrzebują Państwo sprawdzić, zmienić, zaktualizować lub usunąć swoje dane z Portalu Facebook lub YouTube powinni Państwo zalogować się na swoim profilu i postępować zgodnie z instrukcją Facebook lub YouTube.

10.  Państwa dane uzyskujemy od firmy Facebook czy YouTube oraz z Państwa publicznego profilu i wpisów na fanpage'u na wymienionych platformach.

11. Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o profilowanie.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage lub pozostawiania komentarzy.