Bezpłatna pomoc prawna

Bezpłatna pomoc prawna

Na terenie Miasta Rybnika działają cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej w tym osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku. Przed uzyskaniem pomocy prawnej/porady obywatelskiej, osoba uprawniona składa stosowne oświadczenie.

SZCZEGÓŁY MOŻNA ZNALEŹĆ TUTAJ