Edycja 2024

20. Bieg Barbórkowy

Kolejna edycja Biegu Barbórkowego odbędzie się 1 grudnia 2024 roku.

 

W RAMACH 20. BIEGU BARBÓRKOWEGO przeprowadzone zostaną:

 • bieg główny na dystansie 10 km – trasa atestowana - wliczany do 7. BIEGOWEGO GRAND PRIX RYBNIKA,
 • bieg drużynowy – 4 x 10 km – czteroosobowe drużyny (min. 1 kobieta w drużynie),
 • impreza objęta jest programem MOSiR RYBNIK KLUB, szczegóły na stronie: MOSIR KLUB

 

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA.

 • Szatnie i depozyt będą znajdowały się w budynku ZS nr 3 w Rybniku (Zespół Szkół nr 3, przy ulicy Orzepowickiej 15A).
 • Szatnie i depozyt będą czynne w dniu imprezy 1.12.2024 r. w godzinach: 9:30-14:30.
 • Organizator zapewnia zawodnikom: numer startowy, elektroniczny pomiar czasu, medal (tylko dla osób, które ukończą bieg w limicie czasu), zabezpieczenie medyczne, wodę (w pakiecie startowym), ciepły posiłek po ukończeniu biegu, jubileuszowa techniczna koszulka (dla osób, które dokonają rejestracji i opłaty do 21.10.2024 r.), ciepłą „świąteczną herbatkę” za linią mety, dodatkowe niespodzianki uzależnione od Organizatora i Partnerów biegu.
 • Organizator przewiduje udział pacemakerów. Pobiegną na czasy: 40, 45, 50, 55 i 60 minut.

 

TERMIN I MIEJSCE.

Niedziela 1 grudnia 2024 r., START o godzinie 12:00.

START/META przy ul. Budowlanych – okolice przystanku autobusowego na wysokości wyjazdu z Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku - szkoła przy ul. Orzepowickiej 15A.

BIURO ZAWODÓW.

 • Otwarte w dniu imprezy w godzinach 9:00 – 11:15, zlokalizowane w Zespole Szkół nr 3 (ZS 3) w Rybniku, przy ul. Orzepowickiej 15A - weryfikacja uczestników, wydawanie numerów startowych oraz pakietów startowych tylko w godzinach pracy biura zawodów.
 • Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w niedzielę 1 grudnia 2024 r. około godziny 14:30.

 

DYSTANS, TRASA BIEGU, POMIAR CZASU.

 • START i META biegu znajdować się będzie na ulicy Budowlanych - okolice przystanku autobusowego na wysokości wyjazdu z Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku - szkoła przy ul. Orzepowickiej 15A.
 • Trasa Biegu: 1x pętla – 10 km ulicami miasta – trasa atestowana. Trasa w przewadze asfaltowa, krótkie odcinki – kostka chodnikowa (Rynek i jego okolice).
 • Numer startowy: podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numer startowy przymocowany poziomo do przedniej części koszulki (ew. bluzy lub kurtki). Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 • Limit czasu na pokonanie dystansu 10 km wynosi 90 minut, po tym czasie zawodnik zobowiązany jest do zdjęcia numeru startowego oraz zejścia z trasy biegu. Osoba, która pozostanie na trasie po upływie tego czasu robi to na własną odpowiedzialność i może zostać ukarana za łamanie przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 • Zawodnicy są klasyfikowani według czasów brutto. W wynikach końcowych każdy uczestnik otrzyma informację o czasie brutto i netto.
 • Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni, chyba że trasa biegu przewiduje inaczej.
 • Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne.

 

ZGŁOSZENIA, UCZESTNICTWO, OPŁATY.

 • Organizator ograniczył liczbę uczestników w biegu do 900 osób.
 • Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy do dnia 3.12.2023 r. ukończyli 16 lat.
 • ZGŁOSZENIA:do 24 listopada 2024 r. - przez formularz elektroniczny (pod warunkiem wolnych miejsc) na stronie

LINK DO ZAPISÓW

 • 1 grudnia 2024 r. – pod warunkiem wolnych miejsc, zgłoszenia osobiste w Biurze Zawodów w godzinach 9:00-11:15, maksymalnie 30 miejsc.
 • zgłoszenia drużyny dokonujemy wysyłając wypełniony formularz (załącznik nr 5) na adres biegi.mosirrybnik@gmail.com do 26 listopada, w temacie wiadomości należy wpisać „DRUŻYNA BIEG BARBÓRKOWY”.

 

Opłata startowa (w pierwszej kolejności należy dokonać zgłoszenia internetowego a następnie można dokonać opłaty online):

Data uiszczenia opłaty

Wysokość opłaty

Karta Rybka* -20%

1.02 – 31.08 płatność online

80 zł

64 zł

1.09 – 30.09 płatność online

90 zł

72 zł

1.10 – 21.10 płatność online

100 zł

80 zł

22.10 – 24.11 płatność online – pakiet startowy bez koszulki

120 zł

96 zł

1.12 – w dniu imprezy (gotówka), pakiet startowy bez koszulki

150 zł

120 zł

* Organizator ma prawo do weryfikacji Karty Rybka w Biurze Zawodów.