Wypoczynek dzieci i młodzieży

WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji corocznie organizuje wypoczynek dzieci i młodzieży, co wpisuję się w zadania Miasta Rybnika – prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki zdrowia.

Letnie i zimowe półkolonie organizowane są w Centrum Rekreacji i Rehabilitacji Bushido oraz w hali w Rybniku-Boguszowicach.

Półkolonie organizowane przez MOSiR, wpisują się w realizację Miejskiego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych I Narkomanii i są finansowane z tego projektu.