Cennik

Cennik korzystania z Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego

Lp.

                   Rodzaj biletu

       
      Cena

1.

Zajęcia sportowe szkół podstawowych, średnich: 

spoza Miasta Rybnika (60 minut)

       60 zł

2.

Zajęcia sportowe szkół wyższych i policealnych (60 minut)  

        72 zł

3.

Zajęcia sportowe klubów sportowych i organizacji sportowych (60 minut):

 

a)

z Miasta Rybnika

         5 zł

b)

spoza Miasta Rybnika

          80 zł

4.

Zawody lekkoatletyczne organizowane przez kluby sportowe i organizacje sportowe:

 

a)

z Miasta Rybnika

         5 zł

b)

spoza Miasta Rybnika (60 minut)

         80 zł

5.

Imprezy sportowo-rekreacyjne organizowane przez instytucje i zakłady pracy (60 minut)

         250 zł


Opłaty za uczestnictwo w akademiach rekreacyjnych:

 

Akademie rekreacyjne organizowane przez MOSiR:

Lp.

Rodzaj biletu

         Cena

  1.  

1 edycja dla dorosłych

        120 zł

     2.

1 edycja dla dzieci

         60 zł


 

Opłata za wynajem obiektów sportowych dla rybnickich klubów sportowych w celu prowadzenia zajęć treningowych i imprez sportowych (w tym także: meczy, turniejów, zawodów, itd.) organizowanych w ramach rywalizacji sportowej organizowanej przez polskie związki sportowe (60 minut) - 5 zł.

Akceptujemy karty: