Kąpieliska i obiekty wodne

KĄPIELISKA I OBIEKTY WODNE W RYBNIKU

W Rybniku występuje 19 obiektów wodnych i cieków, które mogą być wykorzystywane do różnego rodzaju aktywności, jak rekreacja na wodzie oraz w wodzie, wypoczynek nad wodą, kąpiel, nurkowanie, wędkarstwo. Każdy ciek oraz obiekt wodny mają swoje uwarunkowania, od których zależy dopuszczalny sposób spędzania czasu.

Rzeka Ruda

Dozwolone:
˗ rekreacja na wodzie (m.in. kajakarstwo),
˗ wypoczynek nad wodą (m.in. opalanie się),
˗ wędkarstwo.
Zabronione:
˗ kąpiel oraz pływanie,
˗ rekreacja w wodzie,
˗ nurkowanie.

Ciek Nacyna

Dozwolone:
˗ rekreacja i wypoczynek nad wodą.
Zabronione:
˗ kąpiel i pływanie,
˗ rekreacja w wodzie.

Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy „Ruda”

Obiekt znajduje się w Rybniku przy ul. Gliwickiej 72. ORS Ruda oferuje szereg atrakcji: kliknij i zobacz szczegóły. Kąpiel i rekreacja możliwe są od maja do września, czas trwania sezonu określa MOSiR Rybnik. Dopuszcza się możliwość morsowania poza sezonem letnim w sposób zorganizowany, po uprzednim uzyskaniu zgody zarządcy ORS Ruda. Za bezpieczeństwo osób przebywających na kąpielisku podczas morsowania odpowiada organizator morsowania (zapewnienie służb ratowniczo - medycznych). Organizator morsowania powinien określić regulamin zawierający zasady korzystania z morsowania. Wstęp płatny.
Za ORS Ruda jest staw, na którym usytuowano wypożyczalnię sprzętu pływającego wraz z wyciągiem do wakeboardingu, prowadzoną przez Centrum Sportów Wodnych Big Blue w Rybniku (płatne odrębnie). Staw nie nadaje się do pływania czy kąpania się. Nurkowanie w stawie jest zabronione. 

Kąpielisko „Kamień”

Kąpielisko „Kamień” znajduje się w Rybniku, przy ul. Hotelowej 28, w Ośrodku MOSiR w Rybniku - Kamieniu. Zostało wydzielone ze sztucznego zbiornika wodnego, zasilanego przez Potok z Kamienia. Długość plaży wzdłuż linii brzegowej - 60 m. Na jego terenie znajdują się m.in. wyznaczona strefa w wodzie, plaża, toalety oraz przebieralnie. Kąpiel i rekreacja w sezonie letnim, tj. od czerwca do września (okres funkcjonowania kąpieliska określany jest uchwałą Rady Miasta Rybnika). Wstęp płatny.
Dopuszcza się możliwość morsowania poza sezonem letnim w sposób zorganizowany, po uprzednim uzyskaniu zgody zarządcy kąpieliska – MOSiR Rybnik. Za bezpieczeństwo osób przebywających na kąpielisku podczas morsowania odpowiada organizator morsowania (zapewnienie służb ratowniczo-medycznych). Organizator morsowania powinien określić regulamin zawierający zasady korzystania z morsowania.

Kąpielisko „Pniowiec”

Kąpielisko Pniowiec znajduje się w Rybniku przy skrzyżowaniu ulic Rudzkiej i Pniowskiej. Zostało wydzielone ze Zbiornika Pniowiec. Długość plaży wzdłuż linii brzegowej - 60 m. Na terenie kąpieliska znajdują się: wyznaczona strefa w wodzie, wydzielone miejsca na grill, toalety oraz przebieralnie. Organizatorem kąpieliska Pniowiec jest MOSiR w Rybniku. Wstęp jest bezpłatny. Kąpiel i rekreacja w sezonie letnim, tj. od czerwca do września (termin określany jest uchwałą Rady Miasta Rybnika).
Dopuszcza się możliwość morsowania poza sezonem letnim w sposób zorganizowany, po uprzednim uzyskaniu zgody zarządcy kąpieliska. Za bezpieczeństwo osób przebywających na kąpielisku podczas morsowania odpowiada organizator morsowania (zapewnienie służb ratowniczo-medycznych). Organizator morsowania powinien określić regulamin zawierający zasady korzystania z morsowania.

Pływalnia kryta „Akwarium”

Pływalnia kryta Akwarium znajduje się przy ul. Jastrzębskiej 3a w Rybniku. Wstęp płatny. Zarządcą pływalni krytej Akwarium jest MOSiR w Rybniku.
Pływalnia posiada dwie niecki basenowe:
˗ basen sportowy o wymiarach 25 m x 12,5 m i głębokości od 0,9 m do 1,8 m,
˗ basen rekreacyjny o wymiarach 8,0 m x 5,9 m i głębokości 0,95 m z masażami wodnymi.

Pływalnia kryta „Yntka”

Pływalnia kryta „Yntka” znajduje się przy ul. Powstańców 42 w Rybniku. Pływalnia posiada jedną nieckę basenową o wymiarach 25 m x 12,5 m i głębokości od 0,9 m do 3,5 m. Zarządcą pływalni krytej Yntka jest MOSiR w Rybniku. Wstęp jest płatny.
Pływalnia kryta Fundacji Elektrowni Rybnik
Pływalnia kryta Fundacji Elektrowni Rybnik znajduje się przy ul. Podmiejskiej 43 w Rybniku. Składa się z dwóch niecek basenowych:
˗ basen duży o wymiarach 25 m x 15 m, głębokość: od 1 m do 3,5 m,
- basen mały o wymiarach 10 m x 5 m, głębokość od 0,6 m do 0,9 m.

Pływalnia kryta ZSB w Rybniku

Pływalnia kryta ZSB w znajduje się przy ul. Świerklańskiej 42 w Rybniku. Jest obiektem zamkniętym należącym do Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku. Niecka basenu ma powierzchnię 25 m na 10,5 m oraz głębokość od 0,8 m do 2,5 m.
Pływalnia odkryta Rybnik-Chwałowice
Pływalnia odkryta Rybnik-Chwałowice znajduje się przy ul. 1 Maja 75 w Rybniku. Zarządcą pływalni odkrytej Rybnik-Chwałowice jest MOSiR w Rybniku. Wstęp jest płatny. Pływalnia składa się z dwóch niecek basenowych:
˗ basen duży o wymiarach 25 m x 15 m, głębokość: od 0,9 m do 1,5 m,
˗ basen mały o wymiarach 10 m x 15 m, głębokość od 0,4 m do 0,8 m.

Kąpiel i rekreacja w sezonie letnim, tj. od czerwca do września (okres funkcjonowania określa zarządca).

Zbiornik Rybnicki (Zalew Rybnicki, Jezioro Rybnickie)

Zbiornik o powierzchni 4,5 km2 i objętości 22 mln m3 zwany jest również Jeziorem Rybnickim lub Zalewem Rybnickim. Właścicielem zalewu jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Rybnik. Jest to zbiornik zaporowy utworzony na terenie dzielnic Rybnika – Rybnickiej Kuźni, Orzepowic, Chwałęcic i Stodół przez spiętrzenie wód rzecznych Rudy zaporą w Rybniku Stodołach, dla potrzeb Elektrowni Rybnik. Używany jako zbiornik technologiczny służący do chłodzenia bloków elektrowni, pełni także funkcje zabezpieczenia przeciwpowodziowego.
Dozwolone:
˗ sporty wodne (m.in. żeglarstwo),
˗ rekreacja na wodzie (w tym rekreacja motorowodna wg odrębnych przepisów – poniżej),
˗ rekreacja i wypoczynek nad wodą,
˗ wędkowanie.
Zabronione:
˗ kąpiel i pływanie,
˗ rekreacja w wodzie,
˗ nurkowanie.

Nad zbiornikiem znajduje się kilka klubów żeglarskich (Yacht Club Rybnik, Klub Sportowy „Górnik” Boguszowice Sekcja Żeglarska, KŻ Koga – Kotwica, KŻ im. kpt. Bogumiła Pierożka, TKŻ Kabestan Rybnik), stanica harcerska, ośrodki rekreacyjne oraz kawiarnie.
Sezon żeglarski na Zalewie Rybnickim jest najdłuższy w Polsce, trwa od kwietnia do października. Temperatura wody w zbiorniku nie spada w tym czasie poniżej 15 °C. Na terenie Zbiornika Rybnickiego znajdują się cztery slipy. Sztucznie zarybiany zbiornik jest miejscem występowania wielu gatunków ryb, co stanowi atrakcyjne stanowisko do ich połowu. W linii brzegowej, obok stanicy harcerskiej, powstała nowa baza dla ratowników WOPR oraz Policji.
Zbiornik posiada regulamin korzystania ze zbiorników technologicznych PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik przy użyciu jednostek pływających wyposażonych w silniki spalinowe. Regulacje dot. korzystania ze zbiornika wodnego przez osoby pływające jednostkami z użyciem silnika spalinowego zawarto w Uchwale nr 565/XXXIV/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na Zbiornikach Technologicznych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Rybnik, zmienionej Uchwałą nr 1160/LXVI/2023 r. Rady Miasta Rybnika z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr 565/XXXIV/2021 Rady Miasta Rybnika w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na Zbiornikach Technologicznych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Rybnik.
Z punktu widzenia użytku rekreacyjnego dopuszcza się możliwość korzystania z następujących typów jednostek spalinowych:
- jednostek wyposażonych w silniki spalinowe o mocy do 15 KM,
- jednostek pływających wypornościowych służących do organizacji przewozu pasażerów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- jednostek pływających o maksymalnej mocy akustycznej nie przekraczającej wartości 105 dB, służących do celów rekreacyjnych i komercyjnych oraz organizacji pokazów, testów, szkoleń oraz egzaminów w zakresie uzyskania uprawnień motorowodnych, a także udziału w treningach sekcji motorowodnych, zawodach sportowych oraz imprezach, pod warunkiem, że odbywają się one wewnątrz wyznaczonego trasą ruchu jednostek pływających obszaru użytkowania zbiornika, zgodnie z załącznikami graficznymi do niniejszej uchwały, określającymi dopuszczalny zasięg oddziaływania akustycznego dla następujących przypadków: 
a) użytkowania maksymalnie 1 jednostki pływającej, w sposób ciągły przez 8 godzin w ciągu dnia, z przedziału czasu od godziny 6.00 do godziny 22.00, 
b) użytkowania maksymalnie 10 jednostek pływających jednocześnie, w sposób ciągły przez 4 godziny w ciągu dnia, z przedziału czasu od godziny 6.00 do godziny 22.00, 
c) użytkowania maksymalnie 10 jednostek pływających jednocześnie, w sposób ciągły przez 5 godzin w ciągu dnia, z przedziału czasu od godziny 6.00 do godziny 22.00, 
d) użytkowania do maksymalnie 50 jednostek pływających jednocześnie, w sposób ciągły przy odpowiednio skróconym czasie w ciągu dnia, z przedziału czasu od godziny 6.00 do godziny 22.00 przy zachowaniu odpowiedniego stosunku liczby jednostek do czasu pływania, 
za zgodą administratora Zbiorników lub podmiotu przez niego upoważnionego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i regulaminem zatwierdzonym przez administratora zbiornika.

Zbiornik Pniowiec

Zbiornik o powierzchni 46,4014 ha (wraz z przyległym terenem). Zbiornik boczny „Zalewu Rybnickiego”, aktualnie używany do celów rekreacyjno-wypoczynkowych. Poziom wody utrzymuje się na poziomie wód zbiornika głównego elektrowni, gdyż połączony jest z nim syfonem rurowym.
Właścicielem zbiornika jest Miasto Rybnik, w imieniu którego zarządcą zbiornika jest MOSiR Rybnik na podstawie umowy użyczenia. Na terenie Zbiornika Pniowiec znajduje się wypożyczalnia sprzętu pływającego, który można używać tylko na wyznaczonym obszarze zbiornika.
Dozwolone:
˗ rekreacja i wypoczynek nad wodą,
˗ rekreacja na wodzie w wyznaczonym obszarze (wypożyczalnia), na pozostałym obszarze po uzyskaniu zgody zarządcy zbiornika,
˗ wędkowanie.
Zabronione:
˗ kąpiel i pływanie, (za wyjątkiem kąpieliska Pniowiec w sezonie letnim),
˗ nurkowanie.

Zbiornik Gzel

Zbiornik wodny położony w Rybniku w dzielnicy Chwałęcice. Powstał w 1972 r. i jest częścią Zbiornika Rybnickiego, oddzielonego od niego boczną zaporą, przez którą przebiega droga wojewódzka nr 920. Występuje tutaj wiele chronionych gatunków.
Od momentu powstania zbiornik jest sztucznie zarybiany, co stanowi dobre miejsce do wędkowania. Swoją nazwę wziął od potoku Gzel oraz stawów zlokalizowanych pomiędzy Chwałęcicami a Zebrzydowicami.
Dozwolone:
˗ wędkowanie,
˗ wypoczynek nad wodą.
Zabronione:
˗ kąpiel i pływanie,
˗ rekreacja na wodzie,
˗ nurkowanie.

Zbiornik Orzepowice

Zbiornik przyległy do Zbiornika Rybnickiego, o powierzchni ok. 6 ha, oddzielony od niego ul. Rudzką, która jest częścią drogi wojewódzkiej nr 920.
Dozwolone:
˗ wędkarstwo
˗ wypoczynek nad wodą (m.in. opalanie się),
Zabronione:
˗ kąpiel i pływanie,
˗ rekreacja na wodzie.
˗ nurkowanie.

Zbiornik Grabownia

Zbiornik przyległy do Zbiornika Rybnickiego, o powierzchni ok. 22 ha, oddzielony od niego nasypem kolejowym. Składa się ze zbiorników: Grabownia Mała i Grabownia Duża, rozdzielonych ul. Poloczka.
Dozwolone:
˗ wędkarstwo,
˗ wypoczynek nad wodą (m.in. opalanie się).
Zabronione:
˗ kąpiel i pływanie,
˗ rekreacja na wodzie,
˗ nurkowanie.

Zbiornik Paruszowiec

Zbiornik o powierzchni 12,4 ha. Używany jako zbiornik do poboru wody przemysłowej najpierw byłej Huty „Silesia” i KWK „Chwałowice”, a następnie po przekazaniu Miastu dla Oddziału Zakład Elektrociepłownie w Rybniku PGG S.A., pełni także funkcje zabezpieczenia przeciwpowodziowego (w małym stopniu) oraz rekreacyjne. Na zbiorniku znajduje się ogólnodostępny pomost. W jego bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się teren rekreacyjny z tężnią solankową, wokół której jest ścieżka rowerowa oraz mała infrastruktura w postaci ławek i koszy na śmieci.
Właścicielem zbiornika jest Miasto Rybnik, w imieniu którego zarządcą zbiornika jest ZZM w Rybniku. Użytkowany jest przez PZW Koło Nr 105 Silesia w Rybniku (dzierżawca) oraz Oddział Zakład Elektrociepłownie w Rybniku PGG S.A.
Dozwolone:
˗ rekreacja i wypoczynek nad wodą,
˗ wędkowanie.
Zabronione:
˗ kąpiel i pływanie,
˗ rekreacja na wodzie,
˗ nurkowanie.

Zbiornik Chwałowice (Kielowiec)

Zbiornik Chwałowice jest zbiornikiem sztucznym o powierzchni ok. 10 ha, zlokalizowanym pomiędzy ulicami Składową oraz Popielowską w Rybniku.
Dozwolone:
˗ wędkarstwo,
˗ wypoczynek nad wodą (m.in. opalanie się).
Zabronione:
˗ kąpiel i pływanie,
˗ rekreacja na wodzie,
˗ nurkowanie.

Zbiornik Tama Wielopolska

Jest to zbiornik zaporowy utworzony na terenie dzielnicy Wielopole przez spiętrzenie wód Potoku z Kamienia, o powierzchni ok. 1,4 ha, położony przy ul. Wielopolskiej w Rybniku.
Dozwolone:
˗ wędkarstwo,
˗ wypoczynek nad wodą.
Zabronione:
˗ kąpiel i pływanie,
˗ rekreacja na wodzie,
˗ nurkowanie.

Staw przy ul. Cystersów w dzielnicy Ochojec

Staw o powierzchni ok. 500 m2 przy ul. Cystersów w Rybniku. Na terenie przyległym znajduje się skwer. Staw częściowo ogrodzony. Administratorem jest ZZM w Rybniku.
Dozwolone:
˗ rekreacja i wypoczynek nad wodą.
Zabronione:
˗ kąpiel i pływanie,
˗ rekreacja na wodzie,
˗ nurkowanie.

Ponadto w Rybniku występują 44 cieki oraz zbiorniki wodne nie nadające się do rekreacji czy wypoczynku. Na niektórych zbiornikach można wędkować.

Cieki:
Potok z Przegędzy: prawy dopływ Rudy o długości 6 192,97 m, położony we wschodniej części miasta Rybnika.
Potok Boguszowicki: prawy dopływ Rudy o długości 5 845,07 m, położony w południowo-wschodniej części miasta Rybnika.
Potok z Kamienia: prawy dopływ Rudy o długości 8 174,01 m, położony w centralnej oraz wschodniej części miasta Rybnika. Przed ujściem do rzeki Rudy woda została spiętrzona zaporą, w wyniku czego powstał Zbiornik Tama Wielopolska.
Potok Radziejowski: prawy dopływ Nacyny o długości 5 679,47 m, położony w południowo-zachodniej części miasta Rybnika.
Potok Chwałowicki: prawy dopływ Nacyny o długości 5 080,92 m, położony w południowej części miasta Rybnika.
Potok Niedobczycki (Pludry): prawy dopływ Nacyny o długości 3 835,24 m, położony w południowo-zachodniej części Miasta.
Ciek Grabownia: prawy dopływ Rudy o długości 7 500,44 m, położony w północnej części miasta Rybnika.
Ciek Dopływ z Buglowca: prawy dopływ Rudy o długości 4 967,33 m, położony w północnej części miasta Rybnika.
Ciek Kłokocinka: lewy dopływ Rudy o długości 10 725,32 m, położony w południowo-wschodniej części miasta Rybnika.
Ciek Dopływ ze zbiornika Orzepowice: lewy dopływ Rudy o długości 1 045,85 m, położony w północnej części miasta Rybnika.
Ciek Gzel: lewy dopływ Rudy o długości 9 908,96 m. Położony jest w północno-zachodniej części miasta Rybnika.
Ciek Struga Leśna: lew dopływ Rudy o długości 4 694,88 m, położony w północno-zachodniej części miasta Rybnika.
Ciek Dopływ ze Zwonowic: lewy dopływ Rudy o długości 3 849,35 m, położony jest w północno-zachodniej części miasta Rybnika.
Zbiorniki wodne
Staw (zalewisko) w dzielnicy Meksyk przy ul. Zacisze o powierzchni ok. 5,3 ha.
Staw na użytku ekologicznym Okrzeszyniec w dzielnicy Zamysłów, powierzchnia ok. 1 ha.
Staw w dzielnicy Zamysłów przy ul. Wodzisławskiej, powierzchnia ok. 0,25 ha.
Stawy w dzielnicy Zamysłów przy ul. Polnej, łączna powierzchnia ok. 0,4 ha.
Staw Waldwiza w dzielnicy Radziejów, przy ul. Niepodległości, o powierzchni
ok. 0,4 ha.
Stawy hodowlane w dzielnicy Gotartowice (RSP) przy ul. Sygnały 66, łączna powierzchnia
ok. 17 ha.
Staw Księżok w dzielnicy Maroko-Nowiny, o powierzchni ok. 4 ha.
Staw w dzielnicy Maroko-Nowiny przy ul. Zebrzydowickiej, powierzchnia ok. 0,5 ha.
Staw w dzielnicy Maroko-Nowiny przy ul. Kotucza (przy sklepie Auchan), powierzchnia ok. 640 m2.
Stawy w dzielnicy Kamień przy ul. Jodłowej, o łącznej powierzchni ok. 8 ha.
Staw w dzielnicy Kamień na końcu ul. Hotelowej, na którym jest pomost, a w linii brzegowej wiata z miejscem na ognisko.
Staw Rzędówka (Szachta) w dzielnicy Kamień przy ul. Sąsiedzkiej w Rybniku, powierzchnia ok. 1,9 ha, wykorzystywany do wędkowania.
Stawy w dzielnicy Wielopole przy ul. Strąkowskiej, o łącznej powierzchni ok. 2,9 ha.
Staw w dzielnicy Ligota Ligocka Kuźnia, powierzchnia ok. 2,5 ha.
Stawy w dzielnicy Ligota Ligocka Kuźnia przy ul. Zbożowej, powierzchnia ok. 3,4 ha.
Staw w dzielnicy Ligota Ligocka Kuźnia, o powierzchni ok. 5 ha.
Staw Stowki w dzielnicy Boguszowice Stare przy ul. Ziemskiej, powierzchnia ok. 0,4 ha.
Staw w dzielnicy Boguszowice Stare przy ul. Błękitnej, powierzchnia ok. 4 ha.
Staw w dzielnicy Boguszowice Stare przy ul. Ziemskiej, powierzchnia ok. 800 m2.
Staw w dzielnicy Boguszowice Stare przy ul. Ziemskiej, powierzchnia ok. 640 m2.
Stawy w dzielnicy Boguszowice Stare przy ul. Strażackiej, o łącznej powierzchni ok. 850 m2.
Staw w dzielnicy Boguszowice Osiedle przy ul. Pośpiecha, powierzchnia ok. 3,9 ha.
Stawy w dzielnicy Kłokocin przy ul. Chłodnej, o łącznej powierzchni ok. 0,9 ha.
Staw w dzielnicy Kłokocin przy ul. Brackiej w Rybniku, powierzchnia ok. 0,53 ha.
Staw w dzielnicy Kłokocin przy skrzyżowaniu ul. Włościańskiej, powierzchnia ok. 0,2 ha.
Staw w dzielnicy Kłokocin przy ul. Rybnej, powierzchnia ok. 1,2 ha.
Stawy w dzielnicy Chwałęcice przy ul. Gzelskiej w Rybniku, o łącznej powierzchni ok. 8,5 ha.
Staw w dzielnicy Radziejów przy ul. Trzech Krzyży w Rybniku, o powierzchni ok. 0,33 ha.
Staw w dzielnicy Radziejów na skrzyżowaniu ulic Kossaka i Trzech Krzyży, o powierzchni ok. 0,63 ha.
Staw w dzielnicy Golejów, w okolicach ul. Komisji Edukacji Narodowej 33e, powierzchnia ok. 0,17 ha.
Stawy w dzielnicy Stodoły przy ul. Stalowej w Rybniku, o łącznej powierzchni ok. 2,1 ha.

CAŁY DOKUMENT PT. ANALIZA ZAGROŻEŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB WYKORZYSTUJĄCYCH OBSZAR WODNY ZLOKALIZOWANY NA TERENIE MIASTA RYBNIKA