Rybnik przyjazny seniorom

Rybnik przyjazny seniorom

Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja osób po 60 roku życia i kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych w społeczeństwie. Program zakłada ułatwienie seniorom dostępności do usług kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. Jest to realizowane poprzez proponowanie osobom po 60 roku życia różnego typu ulg przez partnerów programu, którymi są jednostki organizacyjne miasta (w tym instytucje kultury) oraz podmioty prywatne, które zawrą z Miastem porozumienia o współpracy.
Podstawą do korzystania z ulg w ramach programu będzie Ogólnopolska Karta Seniora – Miasto Rybnik, wydawana przez Rybnicką Radę Seniorów.
Przypominamy, że osoby w wieku powyżej 60 roku życia, zainteresowane uzyskaniem karty, mogą ją odebrać podczas cotygodniowych dyżurów Rybnickiej Rady Seniorów w Urzędzie Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 – w każdy wtorek, w godz. 10.00-12.00 (w pokoju 213).

UWAGA ZMIANA
Od 25 czerwca br. chcąc skorzystać z ulg w ramach Programu „Rybnik przyjazny Seniorom” możesz zrobić to także na podstawie dokumentu ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy). Ogólnopolska Karta  Seniora – Miasto Rybnik nadal obowiązuje.

SZCZEGÓŁOWY OPIS AKCJI MOŻNA ZNALEŹĆ TUTAJ