Cennik

Opłaty za korzystanie z Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego "RUDA"

Maj i wrzesień:

 • Bilet ulgowy - 7 zł
 • Bilet normalny - 9 zł

Czerwiec - sierpień:

 • Bilet ulgowy - 11 zł
 • Bilet normalny - 18 zł
 • Happy Hours (od 18.00 - do 19.00, wymagana karta Rybka) - 1 zł 

Bilet popołudniowy (od godziny 16:00); ulgowy - 9 zł; normalny - 13 zł

Karnet (10 wejść):

 • ulgowy - 80 zł
 • normalny - 144 zł

Karnet (5 wejść):

 • ulgowy - 50 zł,
 • normalny - 80 zł.

Za kartę stałego klienta pobierana jest opłata jednorazowa – 12,00 zł

Grupy zorganizowane - 10 zł / osoba (min. 10 osób w grupie, max. 15 osób na jednego opiekuna).

Bilet ulgowy przysługuje po okazaniu dokumentu stwierdzającego możliwość przyznania ulgi:

 • dzieciom i młodzieży uczącej się,
 • studentom do 26. roku życia,
 • rencistom,
 • emerytom,
 • inwalidom wojennym,
 • osobom niepełnosprawnym z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 • dzieciom w wieku 5 - 7 lat.

Wstęp bezpłatny przysługuje:

 • dzieciom do lat 4. - wyłącznie pod opieką osoby dorosłej,
 • opiekunom grup zorganizowanych - na każde 15 osób jeden opiekun.

Program "Duża Rodzina":
osobom objętym Programem zapewnia się ulgi, polegające na umożliwieniu zakupu indywidualnych biletów wstępu z 50 % zniżką na obiekty sportowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku.

Bilet wstępu lub karnet upoważnia do korzystania z oferty ośrodka „RUDA” za wyjątkiem usług gastronomicznych oraz wypożyczenia sprzętu pływającego (na terenie przystani), gdzie obowiązują dodatkowe opłaty.

Opłaty za wypożyczenie leżaka (dzień) - 10 zł

Opłaty za wynajem powierzchni do sprzedaży artykułów przemysłowych i spożywczych (za dzień):

 • bez podłączenia do prądu - 110 zł
 • z podłączeniem do prądu - 135 zł
   

Zgodnie z pkt. 4 ppkt. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 313/XXIII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na teren Miasta Rybnika Programu "Duża Rodzina" - osobom objętym Programem zapewnia się ulgi, polegające na umożliwieniu zakupu indywidualnych biletów wstępu z 50% zniżką na obiekty sportowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku.

Więcej informacji


 


Wstęp bezpłatny na obiektach MOSiR-u przysługuje:

- dzieciom do lat 4., na kąpieliskach, pływalniach i lodowisku – wyłącznie pod opieką osoby dorosłej

- opiekunom grup zorganizowanych na pływalniach i lodowisku – na każde 15 osób jeden opiekun

- weteranom i poszkodowanym weteranom (zgodnie Dz. U. 2011 nr 205 poz. 1203 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa) na halach, siłowniach, pływalniachOpłata za wynajem obiektów sportowych dla rybnickich klubów sportowych w celu prowadzenia zajęć treningowych i imprez sportowych (w tym także: meczy, turniejów, zawodów, itd.) organizowanych w ramach rywalizacji sportowej organizowanej przez polskie związki sportowe (60 minut) - 5 zł.


Centrum Sportów Wodnych "BIG BLUE"

 

Szczegółowa oferta wraz z cennikiem dostępna na stronie:
http://bigblue.rybnik.pl/