Cennik

Wynajem sali

Opłaty za wynajem sali gimnastycznej: 100 zł za 60 minut.

Opłata za wynajem obiektów sportowych dla rybnickich klubów sportowych, w celu prowadzenia zajęć treningowych i imprez sportowych (w tym także: meczów, turniejów, zawodów, itd.), organizowanych w ramach rywalizacji sportowej organizowanej przez Polskie Związki Sportowe (60 minut) - 1,23 zł.

Wstęp bezpłatny przysługuje:

- weteranom i poszkodowanym weteranom (zgodnie Dz. U. 2011 nr 205 poz. 1203 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa)