Kontakt

MOSiR Rybnik
Administracja
ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik
tel. 32 422 78 53, 32 422 78 39
fax. 32 422 78 37
e-mail: sekretariat@mosir.rybnik.pl
Dyrektor: Rafał Tymusz
Z-ca dyrektora: Marek Pietras

 


Dział Księgowości 
ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik
tel. 32 42 278 39 wew. 21, 22 i 26 
e-mail: mosir.ksiegowosc@miastorybnik.pl
Główny Księgowy tel. 32 42 278 39 wew. 26 
e-mail: mosir.gl-ksiegowa@miastorybnik.pl


Dział Płac
ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik 
tel. 32 42 278 39 wew. 15 
e-mail: mosir.place@miastorybnik.pl

Dział Organizacji Imprez, Rozwoju Sportu i Promocji
ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik
tel.  32 422 78 53 - w.23 / w. 24 / w. 25
e-mail: sportkultura.rybnik@gmail.com


Dział Inwestycji i Zamówień Publicznych
ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik
tel.  32 422 78 53 w. 12
e-mail: inwestycje@mosir.rybnik.pl


Dział Rozwoju Sportu i Promocji
ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik
tel.  32 422 78 53 w. 23
e-mail: sport.rybnik@gmail.com


Dział Administracji i Kadr
ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik
tel.  32 422 78 53 w. 16
e-mail: mosir.kadry@miastorybnik.pl


Zgłaszanie naruszeń prawa – sygnalista
e-mail: sygnalista@mosir.rybnik.pl 


Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO"
ul. Floriańska 1
tel. 32 42 28 201, 601 522 626
e-mail: mosir.bushido@miastorybnik.pl
FB:  BUSHIDO Rybnik

Dział Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
ul. Floriańska 1
tel. 32 42 28 201
e-mail: mosir.rehabilitacja@miastorybnik.pl
FB: BUSHIDO Rybnik


Hala widowiskowo - sportowa Boguszowice
ul. Jastrzębska, Rybnik - Boguszowice
tel. 32 42 14 735

Pływalnia kryta AKWARIUM
ul. Jastrzębska, Rybnik - Boguszowice
tel. 32 423 30 21 - 3


Pływalnia kryta YNTKA
ul. Powstańców Śląskich, 44-200 Rybnik
tel. 32 739 58 09

Boisko ze sztuczną nawierzchnią
ul. Gliwicka, 44-200 Rybnik
tel. 721 316 068


Boisko "Orlik"
ul. Górnośląska, Rybnik Niedobczyce
tel. 509 677 518

Boisko piłkarskie z nawierzchnią syntetyczną w Kamieniu
ul. Hotelowa 28, Rybnik-Kamień
tel. 695 141 001


Lodowisko
ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik
tel. 721 316 068

Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy "RUDA"
ul. Gliwicka, Rybnik
tel. 32 42 23 408