Opis obiektu


ZAKOŃCZENIE SEZONU 2023 - 4.09.2023 r.


OSR Ruda (otwarcie w 2023 r. - 23 czerwiec)

 • Obiekt znajduje się przy ul. Gliwickiej 72.
 • W sezonie letnim czynny w godzinach:

 

- CZERWIEC

PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK 10:00 - 19:00

SOBOTA - NIEDZIELA      9:00 - 19:00

- LIPIEC

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 10:00 - 19:00

SOBOTA - NIEDZIELA       9:00 - 19:00

- SIERPIEŃ

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 10:00 - 19:00

SOBOTA - NIEDZIELA       9:00 - 19:00

Ośrodek Rekreacyjno - Sportowy Ruda oferuje:

 • 3 niecki basenowe,
 • 3 boiska do siatkówki plażowej,
 • 1 boisko do piłki koszykowej,
 • plac zabaw,
 • wodny plac zabaw,
 • 2 zjeżdżalnie,
 • przystań kajakowa (korzystanie z przystani wiąże się z dodatkową opłatą),
 • punkty gastronomiczne (korzystanie z gastronomii wiąże się z dodatkowymi opłatami),
 • duży parking.
   

Regulamin Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego „RUDA”


I. Część ogólna.

Szczegółowe zasady korzystania z obiektów wymienionych w ppkt. b, c, d, f uregulowane są dodatkowo przez odrębne regulaminy.

 1. Ośrodek Rekreacyjno - Sportowy „RUDA” jest obiektem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku, ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik.
 2. Ośrodek czynny jest w miesiącach czerwiec - sierpień od godz. 10:00 do 19:00, natomiast w weekendy od 9:00 do 19:00 (w przypadku sprzyjających warunków pogodowych).
 3. Przed wejściem na teren ośrodka należy zapoznać się z niniejszym regulaminem, oraz bezwzględnie stosować się do jego zaleceń.
 4. Zakup biletu wstępu lub karnetu na teren ośrodka traktowany jest jako zapoznanie się i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu.
 5. Do korzystania z ośrodka uprawnione są osoby posiadające bilet wstępu lub karnet, względnie inny dokument wydany przez MOSiR upoważniający do korzystania z obiektu. Bilet wstępu lub karnet należy zachować do ewentualnej kontroli podczas pobytu na terenie ośrodka.
 6. Opłata za bilety i karnety pobierana jest z góry, według cennika.
 7. Zakup biletu upoważnia do jednorazowego wejścia na teren ośrodka. Każdorazowe wejście na teren ośrodka za pomocą karnetu automatycznie pomniejsza posiadane na nim środki.
 8. Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze pomarańczowym z emblematem WOPR.
 9. Służba ratownicza wywiesza flagi w dwóch kolorach:
 • flaga biała – kąpiel dozwolona,
 • flaga czerwona – kąpiel zabroniona.
 1. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników, ochrony obiektu, oraz obsługi MOSiR.
 2. W przypadku złej pogody (np. burza, silny wiatr) osoby przebywające na terenie ośrodka ze względu na swoje bezpieczeństwo na wezwanie służb ratowniczych mają obowiązek go opuścić, bez prawa zwrotu pieniędzy za bilet, lub innej formy odszkodowania.
 3. Z ośrodka korzystać mogą osoby indywidualne i grupy zorganizowane.
 4. Dzieci do 10 lat mogą przebywać na terenie ośrodka tylko pod opieką i nadzorem osób dorosłych.
 5. Na terenie niecek basenowych obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy: dla kobiet strój jedno lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki lub spodenki kąpielowe.
 6. Dzieci noszące pieluchy powinny mieć założone pielucho – majtki jednorazowe przeznaczone do kąpieli.
 7. Każdy użytkownik zobowiązany jest przed wejściem do niecek basenowych skorzystać z natrysków.
 8. Na terenie ośrodka funkcjonują szatnie wyposażone w szafki otwierane i zamykane za pomocą zamka wrzutowego, w których można przechowywać rzeczy wartościowe.
 9. Za przedmioty wartościowe niezłożone do szafek kierownictwo ośrodka nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Leżakowanie dozwolone jest na terenie całego ośrodka z wyjątkiem plaż solarnych oraz boisk sportowych i placu zabaw.
 11. W przypadkach wymagających interwencji obsługa ośrodka może zwrócić się o pomoc do Straży Miejskiej lub Policji.
 12. Na terenie ośrodka znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, a nagrania z kamer mogą być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminów i instrukcji.
 13. Kierownictwo ośrodka gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników. Dostęp do zapisu z monitoringu posiada wyłącznie kierownik ośrodka.
 14. Ośrodek ochraniany jest przez firmę ochroniarską przez całą dobę.
 15. Klienci korzystający z usług ośrodka wyrażają zgodę na:
 16. monitorowanie ich własnego pobytu, wykorzystanie zapisów monitoringu w przypadku kwestii,
 17. spornych rozstrzyganych przez stosowne służby i instytucje.
 1. Na terenie ośrodka czynne są:
 • 3 niecki basenowe
 • 3 boiska do siatkówki plażowej,
 • 1 boisko do piłki koszykowej,
 • plac zabaw,
 • wodny plac zabaw,
 • 2 zjeżdżalnie,
 • przystań kajakowa (korzystanie z przystani wiąże się z dodatkową opłatą),
 • punkty gastronomiczne (korzystanie z gastronomii wiąże się z dodatkowymi opłatami).
 1. Na terenie całego ośrodka zabrania się:
 • wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu,
 • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
 • grillowania,
 • wprowadzania rowerów, motorowerów i motocykli,
 • wprowadzania zwierząt,
 • przebywania na terenie ośrodka poza godzinami otwarcia, za wyjątkiem osób do tego upoważnionych.
 1. Na terenie niecek basenowych zabrania się:
 • dopuszczania się zachowań zagrażających innym użytkownikom,
 • osobom nie umiejącym pływać przekraczać oznaczonej granicy strefy dla osób umiejących pływać,
 • biegania i wpychania innych do wody,
 • wszczynania fałszywych alarmów,
 • zanieczyszczania wody basenowej,
 • niszczenia wyposażenia niecek,
 • wnoszenia opakowań szklanych,
 • skakania do wody z innych miejsc niż do tego przeznaczone,
 • załatwiać potrzeby fizjologiczne w wodzie,
 • przebywania osób dorosłych (z wyłączeniem rodziców lub opiekunów) na terenie brodzika dla małych dzieci oraz wodnego placu zabaw.
 1. W basenie sportowym obowiązuje prawostronny ruch pływania po torach pływackich wzdłuż lin je oddzielających.
 2. Pracownicy służb ochrony upoważnieni są do kontroli wnoszonych plecaków, toreb itp. Klient, u którego zostanie znaleziony alkohol lub niebezpieczny przedmiot, nie będzie wpuszczony na teren ośrodka.
 3. Pracownicy służb ochrony oraz kierownictwo ośrodka upoważnieni są do kontroli biletów i karnetów wstępu, a także do ewentualnego skierowania klienta do kasy, celem dokonania stosownej płatności lub dopłaty do niewłaściwego biletu lub karnetu wstępu.
 4. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu oraz naruszające porządek publiczny mogą zostać ukarane przez upoważnione do tego celu służby w myśl artykułu 51 Kodeksu Wykroczeń oraz usunięte z terenu ośrodka bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 5. Wszelkie skaleczenia czy urazy osoba poszkodowana ma obowiązek zgłosić niezwłocznie do ratowników lub personelu obiektu. W wyniku zaistniałych okoliczności sporządzona zostanie notatka służbowa lub protokół powypadkowy.
 6. Umieszczanie reklam, ogłoszeń oraz przeprowadzanie akcji promocyjnych lub reklamowych, a także prowadzenia zbiórek wszelkiego typu na terenie ośrodka, możliwe jest tylko po uprzednim uzgodnieniu z kierownictwem obiektu.
 7. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z ośrodka, wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń, sprzętu, czy urządzeń, odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub prawni opiekunowie.
 8. Jakakolwiek działalność gospodarcza może być prowadzona na terenie ośrodka tylko za zgodą kierownictwa obiektu.
 9. Skargi i wnioski należy zgłaszać w kasie ośrodka.
   

II. Grupy zorganizowane. 

 1. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie ośrodka.
 2. Opiekun grupy po wejściu na teren ośrodka ma obowiązek zgłosić obecność grupy dyżurującym ratownikom oraz ustalić zasady kąpieli i pobytu.
 3. Wychowawcy oraz opiekunowie grup zorganizowanych mają obowiązek zapewnienia właściwej opieki uczestnikom znajdującym się pod ich nadzorem.
 4. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:
 • załatwianie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym,
 • przypomnienie grupie o zasadach korzystania z sanitariatów i toalet,
 • dopilnowania starannego umycia ciała pod natryskiem przed wejściem do wody,
 • kontrola zachowania grupy w czasie pobytu na terenie ośrodka,
 • sprawdzanie stanu liczebnego grupy przed wejściem i po wyjściu z ośrodka.

Dyrektor MOSiR


Zapraszamy do Centrum Sportów Wodnych "BIG BLUE"

Centrum Sportów Wodnych BIG BLUE w Rybniku powstało z myślą o wszystkich, którzy lubią wodę, ruch na świeżym powietrzu i chcą zadbać o zdrowie swoje i swoich dzieci. Tutaj, niemal w centrum miasta, przy niewielkim jeziorze obok kąpieliska RUDA, stworzyliśmy miejsce, w którym każdy może odpocząć oraz popracować nad kondycją fizyczną.

Chcesz dowiedzieć się więcej to zadzwoń pod nr tel. 733812772 lub odwiedź naszą stronę internetową www.bigblue.rybnik.pl.

Czynne:

 • czerwiec - 11:00 do 19:00,
 • lipiec, sierpień - 9:00 do 19:00,
 • wrzesień - 11:00 do 18:00.
   

Badania jakości wody basenowej - kąpielisko "RUDA"

Opinia całoroczna:

 

Akceptujemy karty: