Cennik

Usługa Opłata
Wynajem płyty boiska (60 minut)
kluby oraz stowarzyszenia kultury fizycznej - seniorzy 220,00 zł
szkoły i stowarzyszenia kultury fizycznej - grupy młodzieżowe 140,00 zł
szkoły i stowarzyszenia kultury fizycznej - grupy młodzieżowe (połowa boiska) 70,00 zł
niezrzeszone grupy sportowe 220,00 zł
niezrzeszone grupy sportowe (połowa boiska) 110,00 zł
Amatorska Liga Piłki Nożnej (drużyny z terenu Miasta Rybnika) 140,00 zł
Oświetlenie boiska (60 minut) 150,00 zł
Mecze na boisku - kluby sportowe (seniorzy)

mecz

mecz z szatniami 

550,00 zł

630,00 zł

mecz z oświetleniem

mecz z oświetleniem i szatniami

900,00 zł

980,00 zł

Mecze na boisku - szkoły i kluby sportowe (grupy młodzieżowe)

mecz

mecz z szatniami

270,00 zł

320,00 zł

mecz z oświetleniem

mecz z oświetleniem i szatniami

450,00 zł

490,00 zł

 

Opłata za wynajem obiektów sportowych dla rybnickich klubów sportowych w celu prowadzenia zajęć treningowych i imprez sportowych (w tym także: meczy, turniejów, zawodów, itd.) organizowanych w ramach rywalizacji sportowej organizowanej przez polskie związki sportowe (60 minut) - 1,23 zł.


Wstęp bezpłatny na obiektach MOSiR-u przysługuje:

- dzieciom do lat 4., na kąpieliskach, pływalniach i lodowisku – wyłącznie pod opieką osoby dorosłej

- opiekunom grup zorganizowanych na pływalniach i lodowisku – na każde 15 osób jeden opiekun

- weteranom i poszkodowanym weteranom (zgodnie Dz. U. 2011 nr 205 poz. 1203 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa) na halach, siłowniach, pływalniach