Cennik

UsługaOpłata
Wynajem płyty boiska (60 minut)
kluby oraz stowarzyszenia kultury fizycznej - seniorzy200,00 zł
szkoły i stowarzyszenia kultury fizycznej - grupy młodzieżowe120,00 zł
szkoły i stowarzyszenia kultury fizycznej - grupy młodzieżowe (połowa boiska)60,00 zł
niezrzeszone grupy sportowe200,00 zł
niezrzeszone grupy sportowe (połowa boiska)100,00 zł
Amatorska Liga Piłki Nożnej (drużyny z terenu Miasta Rybnika)100,00 zł
Oświetlenie boiska (60 minut)100,00 zł
Mecze na boisku - kluby sportowe (seniorzy)

mecz

mecz z szatniami 

500,00 zł

570,00 zł

mecz z oświetleniem

mecz z oświetleniem i szatniami

600,00 zł

660,00 zł

Mecze na boisku - szkoły i kluby sportowe (grupy młodzieżowe)

mecz

mecz z szatniami

250,00 zł

290,00 zł

mecz z oświetleniem

mecz z oświetleniem i szatniami

320,00 zł

380,00 zł

 

Opłata za wynajem obiektów sportowych dla rybnickich klubów sportowych w celu prowadzenia zajęć treningowych i imprez sportowych (w tym także: meczy, turniejów, zawodów, itd.) organizowanych w ramach rywalizacji sportowej organizowanej przez polskie związki sportowe (60 minut) - 1,23 zł.


Wstęp bezpłatny na obiektach MOSiR-u przysługuje:

- dzieciom do lat 4., na kąpieliskach, pływalniach i lodowisku – wyłącznie pod opieką osoby dorosłej

- opiekunom grup zorganizowanych na pływalniach i lodowisku – na każde 15 osób jeden opiekun

- weteranom i poszkodowanym weteranom (zgodnie Dz. U. 2011 nr 205 poz. 1203 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa) na halach, siłowniach, pływalniach