Cennik

KARTA RYBKA

Każdy posiadacz Karty Rybka może skorzystać z 20 proc. zniżki na bilety (usługi jednorazowe z wyłączeniem karnetów, wynajmów. Obniżka nie łączy się z innymi zniżkami lub rabatami z programów Karta Dużej Rodziny, Rybnik Przyjazny Seniorom, itp.).

BILET GODZINA RYBNICZANINA (HAPPY HOUR
W każdą niedzielę godzina 16:00 - 1zł 

Opłaty za korzystanie z pływalni krytej w Rybniku, przy ul. Powstańców Śl. 40.

Bilety wstępu na pływalnię (za 45 min.) Opłata
Wynajem basenu 300 zł
Bilet grupowy 130 zł
Bilet normalny 12 zł
Bilet ulgowy* 9 zł

Bilet "ŁĄCZONY" - basen + sauna (ważny 30 dni od daty zakupu)

a) normalny

b) ulgowy

 

24 zł

18 zł

Bilet "AKTYWNA RODZINA"

a) dziecko do 10 lat + 1 opiekun
b) dziecko do 10 lat + 2 opiekunów
c) 2 dzieci do 10 lat + 2 opiekunów

 

15 zł
20 zł
25 zł

Bilet szkolny (opłata miesięczna za jeden oddział / szkoły podstawowe / w celu realizacji ramowego planu nauczania wychowania fizycznego) 10 zł
Bilet grupowy dla szkół - zajęcia pozalekcyjne 100 zł
Bilet "Aktywny senior" przysługuje uczestnikom programu "Rybnik przyjazny Seniorom" od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 i 8:00 6 zł

Karnet na pływalnię: 15 wejść Opłata
Normalny 132 zł
Ulgowy* 96 zł

Karnet na pływalnię: 5 wejść Opłata
Normalny 48 zł
Ulgowy* 36 zł

Wynajem płytkiej części basenu Opłata
3 tory na 45 min. 120 zł
Wynajem 1 toru (max. 8 osób na torze, max. 3 tory na 45 min.) 96 zł

Sala sportowa Opłata
Wynajem sali 120 zł
Bilet normalny 14 zł
Bilet ulgowy* 12 zł
Wynajęcie stołu do tenisa stołowego wraz z siatką, rakietką i piłeczką 30 zł

Mała salka gimnastyczna Opłata
Wynajem sali 50 zł
Bilet tenis stołowy (stół, siatka, rakietka, piłeczki) opłata za godzinę 30 zł

Sauna (45 min.) Opłata
Bilet normalny 16 zł
Bilet ulgowy* 12 zł
Bilet grupowy (dla 4 osób) 50 zł
Bilet grupowy (dla 5 osób) 60 zł
Bilet grupowy (dla 6 osób) 70 zł

Sala judo (60 min.) Opłata
Bilet normalny 15 zł
Bilet ulgowy* 10 zł
Wynajem całej sali judo 60 zł

 

Jednemu opiekunowi dziecka do lat 10 przysługuje bilet ulgowy (dotyczy biletów jednostkowych na basen).

* Bilet ulgowy przysługuje po okazaniu dokumentu stwierdzającego możliwość przyznania ulgi: dzieciom w wieku 5-7 lat, dzieciom i młodzieży uczącej się, studentom do 26 roku życia, rencistom, emerytom, inwalidom wojennym, osobom niepełnosprawnym z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.


Program "Duża Rodzina"

Osobom objętym Programem "Duża Rodzina" zapewnia się ulgi, polegające na umożliwieniu zakupu indywidualnych biletów wstępu z 50 proc. zniżką na obiekty sportowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku. Bilet wstępu lub karnet upoważnia do korzystania z oferty ośrodka „Yntka” za wyjątkiem usług podmiotów zewnętrznych. 

Zgodnie z pkt 4 ppkt 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 313/XXIII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Rybnika Programu "Duża Rodzina" - osobom objętym Programem zapewnia się ulgi, polegające na umożliwieniu zakupu indywidualnych biletów wstępu z 50 % zniżką na obiekty sportowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku.


Wstęp bezpłatny na obiektach MOSiR-u przysługuje:

- dzieciom do lat 4., na kąpieliskach, pływalniach i lodowisku – wyłącznie pod opieką osoby dorosłej

- opiekunom grup zorganizowanych na pływalniach i lodowisku – na każde 15 osób jeden opiekun

- weteranom i poszkodowanym weteranom (zgodnie Dz. U. 2011 nr 205 poz. 1203 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa) na halach, siłowniach, pływalniachOpłata za wynajem obiektów sportowych dla rybnickich klubów sportowych w celu prowadzenia zajęć treningowych i imprez sportowych (w tym także: meczy, turniejów, zawodów, itd.) organizowanych w ramach rywalizacji sportowej organizowanej przez polskie związki sportowe (60 minut) - 5 zł.