Cennik

Opłaty za korzystanie z pływalni krytej w Rybniku, przy ul. Powstańców Śl. 40.

Bilety wstępu na pływalnię (za 45 min.)Opłata
Wynajem basenu250 zł
Bilet grupowy110 zł
Bilet normalny10 zł
Bilet ulgowy*7 zł

Bilet "ŁĄCZONY" - basen + sauna (ważny 30 dni od daty zakupu)

a) normalny

b) ulgowy

 

20 zł

15 zł

Bilet "AKTYWNA RODZINA"

a) dziecko do 10 lat + 1 opiekun
b) dziecko do 10 lat + 2 opiekunów
c) 2 dzieci do 10 lat + 2 opiekunów

 

15 zł
20 zł
25 zł

Bilet szkolny (opłata miesięczna za jeden oddział / szkoły podstawowe / w celu realizacji ramowego planu nauczania wychowania fizycznego)10 zł
Bilet grupowy dla szkół - zajęcia pozalekcyjne100 zł
Bilet "Aktywny senior" przysługuje uczestnikom programu "Rybnik przyjazny Seniorom" od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 i 8:005 zł

Karnet na pływalnię: 15 wejśćOpłata
Normalny110 zł
Ulgowy*80 zł

Karnet na pływalnię: 5 wejśćOpłata
Normalny40 zł
Ulgowy*30 zł

Wynajem płytkiej części basenuOpłata
3 tory na 45 min.100 zł
Wynajem 1 toru (max. 8 osób na torze, max. 3 tory na 45 min.)80 zł

Sala sportowaOpłata
Wynajem sali100 zł
Bilet normalny12 zł
Bilet ulgowy*10 zł
Wynajęcie stołu do tenisa stołowego wraz z siatką, rakietką i piłeczką25 zł

Mała salka gimnastycznaOpłata
Wynajem sali40 zł
Bilet tenis stołowy (stół, siatka, rakietka, piłeczki) opłata za godzinę25 zł

Sauna (45 min.)Opłata
Bilet normalny13 zł
Bilet ulgowy*10 zł
Bilet grupowy (dla 4 osób)40 zł
Bilet grupowy (dla 5 osób)45 zł
Bilet grupowy (dla 6 osób)55 zł

Sala judo (60 min.)Opłata
Bilet normalny12 zł
Bilet ulgowy*9 zł
Wynajem całej sali judo60 zł

 

Jednemu opiekunowi dziecka do lat 10 przysługuje bilet ulgowy (dotyczy biletów jednostkowych na basen).

* Bilet ulgowy przysługuje po okazaniu dokumentu stwierdzającego możliwość przyznania ulgi: dzieciom w wieku 5-7 lat, dzieciom i młodzieży uczącej się, studentom do 26 roku życia, rencistom, emerytom, inwalidom wojennym, osobom niepełnosprawnym z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.


Program "Duża Rodzina"

Osobom objętym Programem "Duża Rodzina" zapewnia się ulgi, polegające na umożliwieniu zakupu indywidualnych biletów wstępu z 50 proc. zniżką na obiekty sportowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku. Bilet wstępu lub karnet upoważnia do korzystania z oferty ośrodka „Yntka” za wyjątkiem usług podmiotów zewnętrznych. 

Zgodnie z pkt 4 ppkt 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 313/XXIII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Rybnika Programu "Duża Rodzina" - osobom objętym Programem zapewnia się ulgi, polegające na umożliwieniu zakupu indywidualnych biletów wstępu z 50 % zniżką na obiekty sportowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku.


Wstęp bezpłatny na obiektach MOSiR-u przysługuje:

- dzieciom do lat 4., na kąpieliskach, pływalniach i lodowisku – wyłącznie pod opieką osoby dorosłej

- opiekunom grup zorganizowanych na pływalniach i lodowisku – na każde 15 osób jeden opiekun

- weteranom i poszkodowanym weteranom (zgodnie Dz. U. 2011 nr 205 poz. 1203 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa) na halach, siłowniach, pływalniachOpłata za wynajem obiektów sportowych dla rybnickich klubów sportowych w celu prowadzenia zajęć treningowych i imprez sportowych (w tym także: meczy, turniejów, zawodów, itd.) organizowanych w ramach rywalizacji sportowej organizowanej przez polskie związki sportowe (60 minut) - 1,23 zł.