Lato Dzieciom 2020


„Profilaktyczny wyjazd dzieci na kolonie w ramach akcji „Lato Dzieciom 2020” do miejscowości Międzybrodzie Żywieckie”

Za nami kolejna edycja kolonii letnich dla rybnickich dzieci w ramach projektu WFOŚ.

W tym roku udało nam się zabrać na wypoczynek 133 dzieci z rybnickich szkół podstawowych. Zorganizowaliśmy 3 dwutygodniowe turnusy w Ośrodku Relaks w Międzybrodziu Żywieckim.

Poniżej prezentujemy:

a) sprawozdanie z zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, jak również podniesienia świadomości ekologicznej, pogłębienia wiedzy o przyrodzie i ochronie środowiska wśród uczestników kolonii.

b) sprawozdanie z zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej uczestników przebywających na kolonii.

c) prezentację, dotyczącą działań wykonanych z uczestnikami na kolonii.