Rajdy rowerowe 2017

Rajdy rowerowe 2017

Głównymi organizatorem rajdów był rybnicki PTTK.

Organizatorami rajdów byli:

- Miasto Rybnik - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku, ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik

- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) odział w Rybniku, ul. Piłsudskiego 4, 44-200 Rybnik.


Cele rajdów to:

- popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu

- upowszechnianie turystyki rowerowej, oraz szlaków i walorów turystycznych

- integracja osób uprawiających turystykę rowerową


Rajdy rowerowe w 2017 roku:

  • Rajd im. Jana Pawła II – 18.06
  • Rajd Rowerowo - Kajakowy – 30.07 
  • Weekendowy rajd rowerowy – 2-3. 09