Aktualność

SZEŚĆ OBIEKTÓW MOSIR-U Z FOTOWOLTAIKĄ

56 modułów pojawiło się m.in. na budynku Bushido.

Nie jest tajemnicą, że systemy energetyczne w większości miast, oparte są w głównej mierze na paliwach kopalnych. Powszechną wiedzą jest również fakt, że wydobycie i eksploatacja paliw nieodnawialnych ma negatywny wpływ na środowisko i powoduje emisję szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.  Od pewnego czasu coraz większą rolę w łagodzeniu zmian klimatu odgrywają samorządy i ich jednostki. W Rybniku na budynkach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – w 2022 roku, uruchomiono sześć instalacji fotowoltaicznych.

– Pierwsza pojawiła się na terenie klubu TKKF Jedność Grabownia. Kolejne na budynkach klubowych w Boguszowicach i w Niedobczycach, a także na budynku Bushido oraz na terenie stadionie miniżużlowym – wymienia Rafał Tymusz, dyrektor rybnickiego MOSiR-u i podkreśla, że instalacje fotowoltaiczne wpisują się w realizowaną od dłuższego czasu przez Miasto Rybnik politykę walki ze smogiem m.in. poprzez racjonowanie wody ciepłej użytkowej, czy inwestycji termomodernizacyjnych.

– Instalacje fotowoltaiczne na naszych obiektach wpłyną na zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu oraz na poprawę środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię ze źródeł nieodnawialnych – przekonuje Arkadiusz Skowron zastępca dyrektora MOSiR-u.

Łącznie fotowoltaika zainstalowana na sześciu obiektach MOSiR-u może wyprodukować, w ciągu całego roku, ponad 81 kWp energii elektrycznej.

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE NA OBIEKTACH MOSIR
Boisko Grabownia – liczba modułów 34 – moc instalacji 15,13 kWp
CRIR Bushido – liczba modułów 56 – moc instalacji 25,48 kWp
Stadion miniżużlowy – liczba modułów 7 – moc instalacji 3,185 kWp
Sala gimnastyczna Niedobczyce – liczba modułów 28 – moc instalacji 12,74 kWp
Boisko Boguszowice – liczba modułów 47 – moc instalacji 16,45 kWp
Boisko Rymer Niedobczyce – liczba modułów 26 – moc instalacji 9,1 kWp