Aktualność

Otwieramy pływalnie kryte oraz kąpieliska Pniowiec i Kamień

Sprawdź jakie obostrzenia obowiązują podczas korzystania z pływalni i kąpielisk.

Od soboty, 20 czerwca będzie możliwość korzystania z pływalni krytych Akwarium i Yntka, które będzie się jednak wiązało z szeregiem obostrzeń. Szczegóły można znaleźć w załączonych regulaminach. Pierwszeństwo w korzystaniu z pływalni będą miały osoby, które dokonały rezerwacji telefonicznej. Na basenie będzie mogła przebywać określona liczna pływających – na jednym torze cztery osoby, z zachowaniem dwumetrowego dystansu społecznego (maksymalnie w dużej niecce 22 osoby).  Przed wejściem na obiekt obowiązkowa jest dezynfekcja rąk, obowiązuje także konieczność zakrywania ust i nosa z wyjątkiem przebywania w basenie lub pod prysznicem. Na pływalniach udostępnione będzie zaplecze szatniowo-sanitarne, z zastrzeżeniem konieczności przestrzegania reguł sanitarnych wyznaczonych przez administratora obiektu.

Otwarcie kąpielisk Pniowiec i Kamień planowane jest na poniedziałek, 22 czerwca. W Kamieniu obowiązuje zasada, że na 4 m2 przypada jedna osoba (w wodzie i na plaży), to powoduje, że na kąpielisku jednorazowo może przebywać maksymalnie 1 tys. osób. Na Kąpielisku Pniowiec, obiekcie nieogrodzonym, obowiązuje zachowanie dystansu społecznego (2 metry), na całym obiekcie, a także w wodzie.

Inne zasady dla osób korzystających z kąpielisk: – należy zdezynfekować ręce przed wejściem na teren kąpieliska, – należy unikać zatłoczonych plaż/miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska, – należy szczególnie starannie zasłaniać usta i nos podczas kaszlu i kichania, – należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwiania pływania, sprzęt ochronny), – należy zadbać o szczególną higienę rąk poprzez częste mycie wodą z mydłem lub ich dezynfekcja, – należy zachować czystość otoczenia, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, – nie wolno korzystać z kąpieliska w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobą zakaźną, – osoby, które w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

Uruchomienie „Rudy” zaplanowane jest na sobotę, 27 czerwca. Obecnie Sanepid weryfikuje przedstawione założenia korzystania z tego obiektu. Po ich akceptacji zostaną one podane do publicznej informacji. Również pływalnia w Chwałowicach ma zostać uruchomiona 27 czerwca.