Aktualność

NAGRODY DLA SPORTOWCÓW

Do końca stycznia można składać wnioski.

Do 31 stycznia 2022 roku można składać wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej w 2021 roku. Wnioski powinny być sporządzone komputerowo. Formularze wniosków i szczegóły można znaleźć TUTAJ

Przewidziane nagrody:
1) nagroda pieniężna dla Najlepszego Sportowca Roku Miasta Rybnika,
2) nagroda pieniężna dla Najlepszego Trenera Roku Miasta Rybnika,
3) nagrody pieniężne za osiągnięty wynik sportowy,
4) nagrody pieniężne za osiągnięcia w działalności sportowej.

Przewidziane wyróżnienia:
1) medal,
2) puchar,
3) statuetka,
4) dyplom,
5) inna nagroda rzeczowa o wartości do 500 zł.

Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia składa:
1) klub sportowy lub
2) zawodnik (lub rodzic/opiekun prawny w przypadku zawodnika niepełnoletniego lub niemającego zdolności do czynności prawnych) lub
3) trener lub
4) osoba wyróżniająca się osiągnięciami w działalności sportowej lub
5) przedstawiciel lokalnej prasy, radia i telewizji oraz portali internetowych.