XIV Kamień Extreme

 • Slider

  XIV Kamień Extreme

XIV Kamień Extreme

Ekstremalny bieg z przeszkodami

29

9

W RAMACH XIV KAMIEŃ EXTREME przeprowadzone zostaną:

 • Bieg Główny – KAMIEŃ EXTREME oraz MUNDUROWY KAMIEŃ EXTREME – trasa z przeszkodami na dystansie około 5,5 km +/- 0,5 km - bieg wliczany do III Biegowego Grand Prix Rybnika (www.biegi.rybnik.pl).
 • Bieg Drużynowy:
 1. KAMIEŃ EXTREME TEAM - czteroosobowe drużyny (min. 1 kobieta w drużynie),
 2. KAMIEŃ EXTREME ELITE – trójosobowe drużyny składające się z reprezentantów Mundurówki.
 • Kamień Extreme Kids – trasa z przeszkodami na dystansie około 300 m – bieg dla dzieci

 

TERMIN I MIEJSCE.

 1. 29 września 2019 r. (niedziela), START oraz META zlokalizowane będą na terenie Ośrodka MOSiR Rybnik w Kamieniu, przy ulicy Hotelowej 12.
 2. FORMA STARTÓW.

- KAMIEŃ EXTREME / MUNDUROWY KAMIEŃ EXTREME:

a) starty co 6 minut w grupach 10 osobowych,

b) w pobliżu linii startu należy być na 10 minut przed planowanym startem danej grupy,

- KAMIEŃ EXTREME KIDS:

a) starty pojedyncze co 10-15 sekund,

b) w pobliżu linii startu należy być na 10 minut przed planowanym startem danej grupy,

 1. PIERWSZE STARTY:

- KAMIEŃ EXTREME / MUNDUROWY KAMIEŃ EXTREME od godziny 11.00,

- KAMIEŃ EXTREME KIDS od godziny 10.00.

 1. BIURO ZAWODÓW zlokalizowane będzie na terenie Ośrodka MOSiR Rybnik w Kamieniu, ul. Hotelowa 12.

- Weryfikacja uczestników, wydawanie numerów startowych, zwrotnych chipów oraz pakietów startowych w dniu imprezy 29.09.2019 r., w godzinach 9.00-11.45.

-  Dodatkowe zapisy w dniu zawodów (tylko w przypadku nie wykorzystania limitu uczestników i maksymalnie do 30 osób) w godzinach 9.00-10.00.

 1. Uroczyste wręczenie wygranych odbędzie się (po zakończeniu biegu) w niedzielę 29 września 2019 r.

- około godziny 11.30 – KAMIEŃ EXTREME KIDS (wyłącznie odbiór osobisty podczas dekoracji),

- około godziny 16.30 – KAMIEŃ EXTREME / MUNDUROWY KAMIEŃ EXTREME (wyłącznie odbiór osobisty podczas dekoracji).

 

DYSTANS, TRASA BIEGU, POMIAR CZASU.

 1. START i META znajdować się będą na terenie Ośrodka MOSiR Rybnik w Kamieniu przy ulicy Hotelowej 12.
 2. Trasa biegu:

- KAMIEŃ EXTREME / MUNDUROWY KAMIEŃ EXTREME - 1x pętla – 5,50 km +/- 0,5 km, trasa w przewadze leśna, miękka z krótkimi odcinkami asfaltowymi, na trasie będzie się znajdować co najmniej 20 przeszkód (w tym przeszkody naturalne i sztuczne), na trasie nie będzie możliwości pominięcia przeszkód. W przypadku pominięcia któreś z przeszkód zawodnik może zostać niesklasyfikowany.

- KAMIEŃ EXTREME KIDS – 1x pętla – 350 m +/- 100 m, trasa w przewadze miękka, z krótkimi odcinkami asfaltowymi, na trasie będzie się znajdować co najmniej 5 przeszkód (w tym przeszkody naturalne i sztuczne).

 1. Pomiaru czasu:

- KAMIEŃ EXTREME / MUNDUROWY KAMIEŃ EXTREME- elektroniczny - dokonuje firma: DATASPORT,

- KAMIEŃ EXTREME KIDS – nie dotyczy.

 1. Numer startowy – opaska na rękę – oraz w przypadku KAMIEŃ EXTREME / MUNDUROWY KAMIEŃ EXTREME chip zwrotny. W przypadku nie zwrócenia chipa po pokonaniu trasy może zostać naliczona dodatkowa opłata w wysokości 20 zł. Osoby, które nie zwrócą chipa w określonym limicie czasu od wystartowania nie zostaną sklasyfikowane.
 2. Limit czasu:

- na pokonanie dystansu 5,50 km +/- 0,5 km wynosi 90 minut,

- na pokonanie dystansu 350 m +/- 100m wynosi 15 minut,

po tym czasie zawodnik zobowiązany jest do zejścia z trasy biegu. Osoba, która pozostanie na trasie po upływie tego czasu robi to na własną odpowiedzialność. Przekroczenie limitu czasu powoduje nie sklasyfikowanie uczestnika.

 1. Zawodnicy są klasyfikowani według czasów netto.
 2. Na trasie mogą znajdować się punkty kontrolne.

 

ZGŁOSZENIA, UCZESTNICTWO, OPŁATY.

 1. Organizator ograniczył ilość uczestników:

- w biegu głównym do 350 osób, w tym 300 miejsc w biegu KAMIEŃ EXTREME oraz 50 miejsc w biegu MUNDUROWY KAMIEŃ EXTREME (Organizator daje sobie możliwość przerzucenia miejsc pomiędzy poszczególnymi biegami). Do startu dopuszczeni są zawodnicy, którzy do dnia 29.09.2019 r. ukończyli 18 lat.

- w biegu dziecięcym KAMIEŃ EXTREME KIDS do 100 osób Do startu dopuszczeni są zawodnicy (za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego) w wieku 6-9 lat (rocznikowo).

 1. UCZESTNICTWO MUNDUROWY KAMIEŃ EXTREME (start indywidualny oraz drużynowy).

- W imprezie mogą brać udział osoby, które najpóźniej w dniu zawodów (29.09.2019 r.) ukończą 18 lat oraz są wstanie potwierdzić przynależność do Służb Mundurowych (Policja, Straż Pożarna, Ochotnicze Straże Pożarne, Straż Miejska, Służba Więzienna, Wojskowi, Straż Graniczna, Szkoły/Klasy Mundurowe).

- Start w stroju polowym, dopuszcza się strój letni oraz start w obuwiu sportowym.

 1. ZGŁOSZENIA.

- KAMIEŃ EXTREME / MUNDUROWY KAMIEŃ EXTREME:

a) do 20 września 2019 r. - przez FORMULARZ ELEKTRONICZNY

b) w biurze zawodów w dniu imprezy (29.09.2019 r.) w godzinach 9.00-10.00 – zgłoszenia tylko pod warunkiem wolnych miejsc. Organizator zastrzega sobie możliwość rejestracji w dniu imprezy maksymalnie do 30 uczestników (pod warunkiem wolnych miejsc).

- KAMIEŃ EXTREME KIDS

a) w biurze zawodów w dniu imprezy (29.09.2019 r.) w godzinach 9.00-10:00, zgłoszenia do limitu 100 osób.

 1. OPŁATA STARTOWA:

- KAMIEŃ EXTREME / MUNDUROWY KAMIEŃ EXTREME (najpierw należy dokonać zgłoszenia internetowego a następnie można dokonać opłaty):

 1. 59 zł – ZGŁOSZENIA opłacane w terminie do 20 września 2019 r. (płatności on-line),
 2. 80 zł – ZGŁOSZENIA  opłacone w dniu zawodów (pod warunkiem wolnych miejsc oraz maksymalnie do 30 zgłoszeń) – płatność tylko gotówką.
 3. Wystartuj min. w 3 z 4 biegach w ramach III Biegowego Grand Prix Rybnika (Bieg Wiosny, Półmaraton Księżycowy, Kamień Extreme, Bieg Barbórkowy) i zyskaj dodatkową zniżkę przy swoim:

- 3 wybranym biegu (Kamień Extreme lub Bieg Barbórkowy) - 10 zł mniej,

- 4 wybranym biegu (Bieg Barbórkowy) – 10 zł mniej.

ABY ZNIŻKI BYŁY NALICZONE ZAZNACZ KONIECZNIE przy każdym Twoim zgłoszeniu udział w III

Biegowym Grand Prix Rybnika (III BGPR).

Wysokość opłaty startowej jest zdeterminowana przez dzień, w którym dokonywana jest transakcja, a nie dzień zarejestrowania się do Biegu.

We wszelkich sprawach dotyczących płatności elektronicznych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: [email protected]

- KAMIEŃ EXTREME KIDS – udział bezpłatny.

 1. Organizator ustala zniżkę dla mieszkańców Rybnika (decyduje dowód osobisty wydany przez Prezydenta Miasta Rybnika) przy opłacie startowej wniesionej do 31 sierpnia 2019 roku: 10 zł mniej.
 2. Zniżka dla mieszkańców Rybnika oraz dla startujących w III Biegowym Grand Prix Rybnika – mogą się łączyć.
 3. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w biegu Bieg Barbórkowy, a nie opłatą za pakiet startowy.
 4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, a za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na konto.
 5. W celu otrzymania faktury należy wysłać e-mail z danymi do faktury na adres:

[email protected], w tytule wiadomości należy wpisać: „FAKTURA KAMIEŃ EXTREME”. Faktury wystawiane będą w kolejnym miesiącu po dokonanej wpłacie.

 1. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność;
 2. Osoby zgłoszone muszą przed startem w trakcie weryfikacji w dniu zawodów podpisać formularz zgłoszeniowy.
 3. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej. O kolejności przyjęcia do udziału w biegu KAMIEŃ EXTREME decyduje kolejność dokonania opłaty startowe. Pierwszeństwo do startu mają osoby, które pomimo tego, że wypełniły formularz rejestracyjny później, dokonały opłaty wcześniej niż osoby, które wypełniły formularz rejestracyjny wcześniej ale nie dokonały opłaty.
 4. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych, zwrotnych chipów odbywać się będzie w dniu zawodów, tj. 29 września 2019 r. w Biurze Zawodów w godzinach: 9.00-11.45, a rejestracja nowych zawodników pod warunkiem wolnych miejsc do godziny 10.00.
 5. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

KLASYFIKACJA.

 1. KLASYFIKACJA KAMIEŃ EXTREME – (wliczany do III Biegowego Grand Prix Rybnika – www.biegi.rybnik.pl):
 1. GENERALNA KOBIET I MĘŻCZYZN (OPEN – K/M I-III)
 2. KATEGORIE WIEKOWE KOBIET I MĘŻCZYZN:

- M/K – JUNIOR 18-35 (18-34 lat)

- M/K – MASTER 35+ (35 i więcej lat).

Do zakwalifikowania do odpowiedniej kategorii wiekowej organizatorzy stosują rok urodzenia z wyjątkiem uczestników 18-letnich, których do udziału kwalifikuje data osiągnięcia 18 lat.

 1. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA KAMIEŃ EXTREME.
  1. Liczba osób w drużynie: 4 osoby w tym min. 1 kobieta.
  2. Suma miejsc będzie wynikiem danej drużyny, zwycięży drużyna z najniższą sumą miejsc.
  3. Osoby startujące w KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ będą również sklasyfikowane w KLASYFIKACJI BIEG INDYWIDUALNY na dystansie 10 km.
  4. Wszystkie zgłoszone osoby (4 os.) do startu drużynowego – muszą podać przy zgłoszeniu taką samą nazwę DRUŻYNY, w przeciwnym wypadku nie zostaną do niej przydzielone.
  5. W klasyfikacji drużynowej mogą brać udział drużyny reprezentujące kluby sportowe, grupy biegowe, reprezentacje firm i instytucji itp.
  6. Jedna osoba może reprezentować jedną drużynę.
  7. W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje czwarty czas drużynowy.

 

 1. KLASYFIKACJA MUNDUROWY KAMIEŃ EXTREME.

- M/K – ELITE 18+ (18 i więcej lat).

Do zakwalifikowania się decyduje data osiągnięcia 18 lat.

 1. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA MUNDUROWY KAMIEŃ EXTREME.
  1. Liczba osób w drużynie: 3 osoby.
  2. Suma miejsc będzie wynikiem danej drużyny, zwycięży drużyna z najniższą sumą miejsc.
  3. Osoby startujące w KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ MUNDUROWY KAMIEŃ EXTREME będą również sklasyfikowane w KLASYFIKACJI MUNDUROWY KAMIEŃ EXTREME.
  4. Wszystkie zgłoszone osoby (3 os.) do startu drużynowego – muszą podać przy zgłoszeniu taką samą nazwę DRUŻYNY, w przeciwnym wypadku nie zostaną do niej przydzielone.
  5. W klasyfikacji drużynowej mogą brać udział osoby reprezentujące również kluby sportowe, grupy biegowe, reprezentacje firm i instytucji itp.
  6. Jedna osoba może reprezentować jedną drużynę.
  7. W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje czwarty czas drużynowy.
 2. KLASYFIKACJA KAMIEŃ EXTREME KIDS – start bez rywalizacji, nie będzie prowadzona klasyfikacja.

 

BIEGOWE GRAND PRIX RYBNIKA

Bieg Barbórkowy zalicza się do klasyfikacji Biegowego Grand Prix Rybnika (Bieg Wiosny, Rybnicki Półmaraton Księżycowy, Kamień Extreme, Bieg Barbórkowy) – szczegółowe informacje na stronie: www.mosir.rybnik.pl oraz www.biegi.rybnik.pl.

Chcesz wystartować w BGPR – koniecznie zaznacz podczas rejestracji do biegu: „start w III BGPR” – w przeciwnym wypadku nie będziesz sklasyfikowany. Szczegóły w osobnym regulaminie III Biegowego Grand Prix Rybnika.

Wystartuj min. w 3 z 4 biegach w ramach III Biegowego Grand Prix Rybnika (Bieg Wiosny, Półmaraton Księżycowy, Kamień Extreme, Bieg Barbórkowy) i zyskaj dodatkową zniżkę przy 3 i/lub 4 biegu – ZAZNACZ KONIECZNIE przy zgłoszeniu Twój wybór: „startu w III BGPR”. ABY ZNIŻKI BYŁY NALICZONE ZAZNACZ KONIECZNIE przy każdym Twoim zgłoszeniu udział w III Biegowym Grand Prix Rybnika (III BGPR) – po opłaceniu drugiego biegu – wygenerowany zostanie KOD ZNIŻKOWY na trzeci bieg. Po opłaceniu trzeciego biegu – wygenerowany zostanie KOD ZNIŻKOWY na czwarty bieg. KODY zostaną przesłane na adres e-mail – zarejestrowanego uczestnika (za realizację KODÓW ZNIŻKOWYCH – odpowiedzialna jest firma przyjmująca rejestrację: datasport).

 


PARTNERZY:

              

 

 


ZMIANY w regulaminie:
- dodano informację o KODACH ZNIŻKOWYCH otrzymywanych po opłaceniu drugiego i trzeciego biegu (zniżka w ramach III Biegowego Grand Prix Rybnika)

Dokumenty do pobrania

Pozostałe wydarzenia

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.