II Zielony Bieg

  • Slider

    II Zielony Bieg

II Zielony Bieg

Pędzimy Razem z mAli wspaniali

22

9

Grupa Biegowa Pędzimy Razem oraz MOSiR Rybnik
zapraszają na bieg charytatywny:
II Zielony Bieg Pędzimy Razem z mAli wspaniali

 

Regulamin biegu: II Zielony Bieg - 
Pod hasłem: „Pędzimy Razem z Mali Wspaniali”
Rybnik 22 września 2018 roku
I. ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie: Rybnicka Grupa Biegowa „Pędzimy Razem”

II. CEL:
Wyrażenie przez uczestników biegu i marszu wsparcia remontu oddziału pediatrii Szpitala Wojewódzkiego w Rybniku.
Propagowanie aktywnych form wypoczynku i rekreacji.
Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych.

III. PARTNERZY BIEGU:

MOSiR Rybnik, Fundacja MAli wspaniali

IV. TERMIN i MIEJSCE
Bieg odbędzie się 22.09.2018r. (sobota) o godz. 10.00, start i meta usytuowane będą na boisku piłkarskim KS Sygnały w Rybniku Gotartowicach.

V. DYSTANS:
Do wyboru, 5 km (1 pętla) lub 10 km (2 pętle), limit czasowy na obu dystansach wynosi 120 minut

VI. TRASA BIEGU:
Leśne ścieżki, trasa oznaczona, piaszczysta, szutrowa.

VII. ZASADY UCZESTNICTWA:
W biegach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyły 16 lat.
Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że biorą w nich udział na własną odpowiedzialność.
Zapisy prowadzone będą drogą elektroniczną >>> do dnia 14 września oraz w dniu biegu w godz. Od 8.00-9.00.
Wszyscy zawodnicy startujący w „II Zielonym Biegu, Pędzimy Razem”, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które będzie mieścić się na terenie boiska KS Sygnały. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
Uczestnik biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, w tym w oświadczeniu Uczestnika o stanie zdrowia pozwalającym mu na udział w II Zielonym Biegu, a także zgody na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku stanowi załącznik do Regulaminu, tak samo wzór zgody rodzica lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej na uczestnictwo tych osób w II Zielonym Biegu stanowi załącznik do regulaminu. Uczestnik biegu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika. Uczestnik udziela Organizatorom niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku.
Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
Pobranie numeru startowego i podpisanie oświadczenia przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora.
Limit uczestników: 200 
Pomiar czasu dokonywany będzie poprzez firmę TIMESPORT

VIII. PROGRAM BIEGU: 

08.00 – 09.30 otwarcie biura zawodów, wydawanie pakietów startowych;
09.45 – 09.55 wspólna rozgrzewka i pamiątkowe zdjęcie.
10.00 - start biegu na 5 i 10 km
12.30 – ceremonia dekoracji
13.00 – losowanie fantów i nagród wśród wszystkich uczestników.

IX. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia do biegów on-line będą odbywały się drogą elektroniczną: do dnia 14.09.2018 r. W dniu 22 września 2018 roku dokonanie rejestracji będzie możliwe tylko w Biurze Zawodów do godz. 9.00
Opłata startowa na obu dystansach wynosi co najmniej 30,00 zł, mile widziane większe darowizny, wpłat należy dokonywać drogą elektroniczną, na wskazany przy zapisach rachunek bankowy. Całość opłaty startowej zostanie przekazana 
na rzecz remontu oddziału pediatrii Rybnickiego Szpitala Wojewódzkiego. Wpłat należy dokonać do dnia 14.09.2018r. Zawodnicy po opłaceniu opłaty zostaną automatycznie odnotowani. Osoby zapisane, które nie dokonały wpłaty opłaty startowej zostaną automatycznie wykreślone z list startowych.
Zawodnicy dokonujący zapisów w dniu zawodów wpłacają opłatę startową na miejscu, opłata startowa w dniu zawodów wynosi co najmniej 30,00 zł
W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegów na 5 i 10 km otrzymuje:
- numer startowy wraz z czterema agrafkami;
- oznakowaną trasę,
- posiłek regeneracyjny
- wodę na mecie,
- unikatowy medal na mecie
- bierze udział w losowaniu atrakcyjnych nagród
6. Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi.

X. NAGRODY:

Klasyfikacja generalna (osobno na dystansie 5 km i 10 km) 3 pierwsze miejsca w kategorii kobiet i mężczyzn - nagrody niespodzianki.

XI. UWAGI:
Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
W miejscu zawodów będzie dostępny depozyt, szatnie i prysznice oraz bezpłatny parking w rejonie miejsca startu.
Każdy uczestnik, bierze udział w biegu, wyłącznie na swoją odpowiedzialność.
Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Organizator.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować na swojej stronie : http://www.klubrgb.pl/

Pozostałe zajęcia cykliczne

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.