Akademia Nordic Walking - 15.04.2019

 • Slider

  Akademia Nordic Walking - 15.04.2019

Akademia Nordic Walking - 15.04.2019

kolejne zajęcia już za nami

15

4

Kolejne spotkanie już za nami, tym razem:

I grupa, na którą przybyło 12 osób, klasycznie rozpoczęła zajęcia od rozgrzewki, podczas której, to część uczestników proponowała ćwiczenia do wykonania. Po rozgrzewce masz swobodny z kijami po "ósemce". Maszerowaliśmy w różnym tempie. Następnie wykonaliśmy ćwiczenia maszerując i wbijająć dwa kije jednoczeście i podobnie jak w ćwiczeniu wcześniejszym zmianialiśy tempo.
Później ponownie wróciliśmy do swobodnego marszu, gdzie co jakiś czas korygowane były przede wszystkim ręcę (najczęściej mieliśmy jeszcze za bardzo zgięty staw łokciowy).
Na koniec wykonaliśmy ćwiczenia rozciągające.

Gdy dołączyła II grupa, dla obu grup pokazaliśmy kilka ćwiczeń wzmacniających kolana (zwłaszcza wiązadła).

II grupa, na którą przybyło 11 osób - podobnie jak w przypadku grupy I, na początek wykonała ćwiczenia na rozgrzewkę, gdzie to uczestnicy proponowali ćwiczenia. Następnie swobodny marsz z kijami po kole, wykonywany w różnym tempie. Po chwili dodaliśmy obszerniejszą pracę w stwie barkowym, tak aby dłonie pojawiały się za linią bioder. Tutaj nie każdy jeszcze, aż tak mocno pracuje ramionami, ale kilka osób rodzis sobie z tym już dobrze.
Kolejne ćwiczenie, to marsz na dwa kije jednocześnie i z większą uwagą na pracę rąk za linią bioder. Następnie wróciliśmy do marszu swobodnego i nowego ćwiczenia, pod nazwą: "John Wayne" - kto był ten się ubawił ;)

Na koniec wykonaliśy ćwiczenia rozciągające.

 

W przyszłym tygodniu dodatkowe - gratisowe - zajęcia w Lany Poniedziałek 22 kwietnia,
zapraszamy grupę I i II na godzinę 17:30, na parking przed kąpieliskiem RUDA - zajęcia spacerowe - wspólne.

 


 

MOSiR Rybnik zaprasza na kolejną edycję Akademii Nordic Walking.

 

Nordic Walking - specjalna technika chodu z wykorzystaniem kijów, dzięki której odciążamy stawy (biodrowy, kolanowy i skokowy) do 30%, a wzmacniamy i pobudzamy do 90% mięśni.

To oczywiście nie wszystkie korzyści wynikające z prawidłowej techniki chodu Nordic Walking.

Chcesz dowiedzieć się więcej i nauczyć prawidłowej techniki spacerowania z kijami do nordic walking???

 Przyjdź koniecznie na zajęcia Akademii Nordic Walking.

Zajęcia poprowadzi instruktor Międzynarodowej Federacji Nordic Walking - INWA z Finlandii (miejsca gdzie zrodziła się właśnie ta dyscyplina sportowa) oraz Polskiej Federacji Nordic Walking - INWA - Paweł Spacermistrz Mitura-Zielonka - www.spacermistrz.pl 

 

W ramach wiosennej edycji, zajęcia odbywać się będą na Stadionie Lekkoatletycznym (ul. Gliwicka 72, wejście i wjazd na parking od ulicy Żużlowej) w poniedziałki w dwóch grupach (nauka niezależnia od stopnia umiejętności):
- I GRUPA godzina 17:30-18:30
- II GRUPA godzina 18:30-19:30


Zajęcia prowadzone będą niezależnie od warunków pogodowych.


Każde zajęcia będą trwały około 60 minut.

 


 

REGULAMIN

AKADEMIA NORDIC WALKING – wiosna 2019

 

I. ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku. ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik.

Dział Organizacji Imprez i Promocji, telefon +48 32 42 27 839 wew. 22

www.mosir.rybnik.pl,  e-mail: [email protected]

 

II. CEL

 1. Nauka prawidłowej techniki chodu Nordic Walking (NW).
 2. Zachęcanie do uprawiania jednej z najprostszych formy aktywności ruchowej.
 3. Podnoszenie sprawności fizycznej oraz profilaktyka zdrowotna.
 4. Upowszechnianie idei aktywnego wypoczynku oraz rekreacji poprzez sport.

 

III. MIEJSCE

Stadion Lekkoatletyczny przy ul. Gliwickiej 72 (wejście/wjazd oraz parking od ul. Żużlowej).

 

IV. TERMIN oraz podział na GRUPY

25 marca - 6 maja 2019 roku – w każdy poniedziałek o godzinach:

- GRUPA I godzina 17:30 – cykl 6-ciu spotkań,

- GRUPA II godzina 18.30 – cykl 6-ciu spotkań,

(dodatkowe zajęcia 22 kwietnia – nie wliczane do cyklu zajęć).

 

Harmonogram – daty spotkań.

marzec   - 25
kwiecień   - 1, 8, 15, (22 – zajęcia dodatkowe nie rozliczane w ramach cyklu zajęć), 29
maj   - 6

 

Maksymalna zakładana ilość uczestników w jednej GRUPIE: 16 osób.

Można zapisać się do udziału w dwóch grupach jednocześnie (podwójna opłata).

 

ZAJĘCIA DLA OSÓB POCZĄTKUJĄCYCH oraz chcących poprawić lub sprawdzić swoją technikę.

 

V. UCZESTNICTWO

W zajęciach mogą brać udział wszyscy chętni (od 15 roku życia) którzy:

- wyrażają chęć udziału w zajęciach (bez względu na poziom umiejętności i wytrenowania);

- podpiszą stosowne oświadczenie/a pozwalające na udział w zajęciach;

- w przypadku uczestników niepełnoletnich (od 15 roku życia) przedłożą prowadzącemu zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w zajęciach;

- dokonają stosownej opłaty.

 

VI.  AKCJA PROMOCYJNA

W czasie wiosennej edycji Akademii Nordic Walking 2019 odbędzie się 6 spotkań w każdej GRUPIE (dodatkowe nie wliczane do cyklu zajęcia 22 kwietnia). Każdy uczestnik, który będzie obecny na co najmniej 4 spotkaniach (danej GRUPY), otrzyma 3 wejścia na pływalnię kryta YNTKA (ul. Powstańców Śląskich 40, Rybnik) do wykorzystania do 31.12.2019 roku. Odbiór wejściówki musi być potwierdzony własnoręcznym podpisem.

 

VII. PŁATNOŚCI

Odpłatność za cykl spotkań w ramach jednej wybranej grupy wynosi 50 zł/os., a w przypadku dzieci i młodzieży od 15 do 18 lat – 25 zł/os.

 

OPŁATY można dokonać przed pierwszymi zajęciami:

a) przelewem na konto:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku, ul. Gliwicka 72,

bank: PKO BP SA, nr rach.: 56 1020 2528 0000 0802 0434 5617

w tytule wpłaty należy wpisać: AKADEMIA NORDIC WALKING JESIEŃ 2018 oraz imię i nazwisko uczestnika;

b) gotówką:

 1. w Dziale Organizacji Imprez i Promocji MOSiR Rybnik, ul. Gliwicka 72
  w dni robocze poniedziałek – piątek, w godzinach 7:30 – 14:30;
 2. w dniu zajęć – opłatę należy przekazać Instruktorowi/pracownikowi MOSiR.

 

W przypadku dokonania opłaty przed pierwszymi zajęciami na zajęcia należy przynieść potwierdzenie przelewu lub paragon.

 

VIII. ZGŁOSZENIA

- Poprzez dokonanie wcześniejszej opłaty na konto MOSiR Rybnik.

- W biurze Działu Organizacji Imprez i Promocji MOSiR Rybnik, ul. Gliwicka 72,
w dni robocze poniedziałek-piątek, w godzinach 7.30 – 14.30 (możliwość dokonania opłaty).

- Na Stadionie Lekkoatletycznym, ul. Gliwicka 72 (wejście/wjazd od ulicy Żużlowej) przed zajęciami (na zajęcia można dołączyć w dowolnym momencie jej trwania – nie obniża to opłaty za udział w zajęciach).

 

IX. UWAGI KOŃCOWE

1. Zajęcia odbywać się będą bez względu na pogodę.

2. Uczestnicy zajęć nie są ubezpieczani przez Organizatora od NNW.

3. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanego instruktora Nordic Walking.

4. Z zajęć będą wypraszane osoby pod wpływem alkoholu lub innych używek, a także osoby używające wulgarnych słów, zarówno w stosunku do Organizatorów, jak również uczestników Akademii Nordic Walking.

5. Uczestnicy zobowiązani są również do zapoznania się i przestrzegania regulaminu Akademii Nordic Walking oraz regulaminów obiektów, na których prowadzone będą zajęcia.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i interpretacji Regulaminu.

7. Warunkiem wzięcia udziału w zajęciach jest: wpisanie się na listę uczestników, podpisanie stosownego oświadczenia oraz dokonanie opłaty związanej z uczestnictwem w zajęciach.

8. Każdy uczestnik bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność i samodzielnie decyduje o swoich predyspozycjach fizycznych.

9. Organizator nie odpowiada za szkody rzeczowe wynikłe w stosunku do uczestników i osób trzecich.

10. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Klauzulą informacyjną zgodnie z art. 13 RODO, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

11. Każdy uczestnik zobowiązany jest zapoznać się i podpisać oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 (dla osób pełnoletnich), do niniejszego Regulaminu.

12. W przypadku udziału osób nieletnich, rodzice lub opiekunowie zobowiązani są zapoznać się i podpisać oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3 (dla rodziców / opiekunów prawnych małoletnich), do niniejszego Regulaminu.

 

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku przy ul. Gliwickiej 72. Dane uczestnika w postaci imię, nazwisko, wiek i miejscowość oraz ewentualnie wizerunek (bez podania imienia i nazwiska), a także dane uczestnika / rodzica w postaci: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer konta bankowego, będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia Rajdu, promocji imprezy oraz dokonania rozliczeń finansowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów. W przypadku rozliczeń finansowych podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Wizerunek (bez podania imienia i nazwiska) może być udostępniony na stronie www.mosir.rybnik.pl oraz Facebook`u, Instagramie, kanale YouTubie MOSiR Rybnik. Każdy uczestnik (lub rodzic / opiekun prawny) ma prawo dostępu do treści swoich (lub dziecka) danych oraz ich poprawiania.

 

 

 

Regulamin: 05.03.2019 r.

 

 

UWAGA! Obowiązuje strój i obuwie sportowe.

Pozostałe wydarzenia

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.