Rajd Papieski

Aktualnie obowiązujące restrykcje pozwalają na zorganizowanie naszego rajdu rowerowego. Impreza odbędzie się 27 czerwca (tj. sobota) z limitem uczestników 150 osób (wraz z prowadzącymi).

Rajd podzielony będzie na grupy 15 osobowe, starty będą co 15 minut.

 

Kilka informacji:

TERMIN: 27 czerwca 2020 roku.

Punkt informacyjny: Boiska RKP obok kąpieliska Ruda, czynny będzie od godziny 10:00 do 13:00.

START: wyjazd pierwszych grup od około godziny 11:00, Parking obok Kąpieliska Ruda

                 Harmonogram startów grup: 

             

                Grupa 1- 11:00
                Grupa 2- 11:15
                Grupa 3- 11:30
                Grupa 4- 11:45
                Grupa 5- 12:00
                Grupa 6- 12:15
                Grupa 7- 12:30
                Grupa 8- 12:45
                Grupa 9- 13:00
                Grupa 10- 13:15

 

     W punkcie zbiórki należy stawić się na 5 minut przed planowanym startem.

META: Ośrodek wypoczynkowy Rybnik-Kamień.

TRASA:

  -  około 33 km 
 

 Zgłoszenia i zapisy do 22 czerwca 2020:

 

Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem elektronicznego formularza:

 

                                                             FORMULARZ ZAPISÓW

 

Do 22 czerwca (gwarancja rozmiaru pamiątkowej koszulki tylko dla osób zapisanych i opłaconych do 18 czerwca)

Organizator ogranicza liczbę uczestników do 150 osób (w tym również osoby prowadzące grupy - Opiekunowie). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu uczestników.

Opłata za udział w imprezie wynosI:

  1. 10 zł 
  2.  5 zł – dotyczy dzieci i młodzieży do 15 roku życia (rocznikowo)
  3. 0 zł – OPIEKUNOWIE (wolontariusze) - osoby prowadzące grupy (dorośli i młodzież od 16 roku życia – za zgodą i pod opieką rodzica/opiekuna prawnego).

 

Ze względu na panujący stan epidemiczny wpłaty można dokonać wyłącznie przelewem na konto: 

MOSiR Rybnik, ul. Gliwicka 72,  PKO BP SA nr 56 1020 2528 0000 0802 0434 5617

 

Tytuł wpłaty: Nazwisko i Imię uczestnika (uczestników) + RAJD PAPIESKI 2020

UWAGA! W przypadku opłaty grupowej/rodzinnej należy również wymienić w tytule przelewu osoby  zwolnione z opłaty (np.: dzieci).

Uczestnicy zobowiązani są dokonać opłaty do 22 czerwca(poniedziałek)

 

 

Warunki uczestnictwa:

  1. Rejestracja poprzez formularz zapisu do 22 czerwca.
  2. Dokonanie odpowiedniej opłaty związanej z uczestnictwem w Rajdzie do 22 czerwca.
  3. Posiadanie własnego, sprawnego roweru.
  4. Zalecamy jazdę w kasku ochronnym.
  5. Stosowanie się do aktualnie obowiązujących restrykcji
  6. Zalecamy zachowanie odległości (minimum 2 m) między uczestnikami