Cennik

CENNIK

Pływalnia kryta w Boguszowicach przy ul. Jastrzębskiej 3a

BILETY BASEN DUŻY (60 min. + 10 min. gratis)

1.   Bilet normalny

- od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-15.00 oraz soboty, niedziele i święta w godz. 6.00-12.00 i 20.00-22.00 – 9 zł
- w godz. 15.00 – 22.00 oraz soboty, niedziele i święta w godz. 12.00-20.00 – 12 zł

2. Bilet ulgowy*

- od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 15.00  oraz soboty, niedziele i święta w godz. 6.00-12.00 i 20.00-22.00 – 7 zł
- w godz. 15.00-22.00 oraz soboty, niedziele  i święta w godz. w godz. 12.00-20.00 – 10 zł

3. Wynajem jednego toru (max. 8 osób na torze, max. 3 tory)

- od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 15.00 oraz soboty, niedziele i święta w godz. 6.00-12.00 i 20.00-22.00 – 70 zł
- w godz. 15.00 – 22.00 oraz soboty, niedziele i święta w godz. w godz. 12.00 – 20.00 –  80 zł

4. Bilet grupowy dla szkół – zajęcia pozalekcyjne (45 min. basen + 15 min. szatnie) – 100 zł

5. Bilet szkolny (w ramach planu nauczania wychowania fizycznego SP) –  10 zł

6. Wynajem płytkiej części basenu (3 tory/60 min) –  100 zł

7. Wynajem całego basenu –  250 zł


BILETY BASEN MAŁY (60 min. + 10 min. gratis)

1. Bilet normalny

- od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-15.00 oraz soboty, niedziele i święta w godz. 6.00-12.00 i 20.00-22.00 – 8 zł
- w godz. 15.00-22.00 oraz soboty, niedziele i święta w godz. 12.00-20.00 –  10 zł

2. Bilet ulgowy*

- od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-15.00  oraz soboty, niedziele i święta w godz. 6.00-12.00 i 20.00-22.00 – 6 zł
- w godz. 15.00-22.00 oraz soboty, niedziele i święta w godz. 12.00-20.00 –​​​​​​​ 8 zł

3. Wynajem całego basenu:                                                                                                         

- w godz. 6.00 – 15.00 –​​​​​​​ 80 zł
- w godz. 15.00 – 22.00 –​​​​​​​ 90 zł


W związku z przywróceniem od 01.03.2022r. biletów specjalnych - przypominamy Szanownym Klientom o zasadach korzystania z :

Biletu : AKTYWNY SENIOR , AKTYWNY PŁYWAK, AKTYWNA RODZINA

Postanowienia szczegółowe :

- Bilety sprzedawane są za GOTÓWKĘ/KARTĘ PŁATNICZĄ

- Klienci przebierają się w szatniach Basenu Sportowego

- Skorzystanie z Basenu Rekreacyjnego nie jest możliwe w momencie gdy przebywa na nim maksymalna ilość osób –tj.15

- Ratownik przestrzega ilość osób na Basenie Rekreacyjnym i Saunie, w trosce o bezpieczeństwo i wygodę klientów zgodnie z zapisami Regulaminu Pływalni Boguszowice

- W wypadku przepełnienia na Basenie Rekreacyjnym lub Saunie , reklamacje dot. braku możliwości skorzystania z tych obiektów nie będą uwzględniane

- Kasjer ma prawo sprawdzić dokument stwierdzający wiek i uprawnienia Klienta do skorzystania z wejścia na Pływalnię

- Bilet Aktywny Senior przysługuje osobie od 60 roku

BILET „AKTYWNA RODZINA”

przysługuje rodzinom z dziećmi do 15 roku życia, w soboty i niedziele w godz. 12.00 – 20.00

I opcja – 70 min. (w cenie biletu basen duży oraz basen mały):

1. 1 rodzic + 1 dziecko –​​​​​​​ 16 zł
2. 2 rodziców + 1 dziecko –​​​​​​​  21 zł
3. 2 rodziców + 2 dzieci –​​​​​​​ 27 zł
4. 2 rodziców + 3 dzieci –​​​​​​​ 33 zł

(dopłata 0,20 zł/min.)

II opcja – 70 min. (w cenie biletu basen duży, basen mały oraz sauna):

1. 1 rodzic + 1 dziecko –​​​​​​​  23 zł
2. 2 rodziców + 1 dziecko –​​​​​​​  28 zł
3. 2 rodziców + 2 dzieci –​​​​​​​ 37 zł
4. 2 rodziców + 3 dzieci –​​​​​​​ 47 zł
(dopłata 0,40 zł/min.)
(dopłata za przejście na saunę 0,25 zł/min.)


BILET „AKTYWNY PŁYWAK”

przysługuje w soboty i niedziele w godz.12.00 – 20.00

(70 min. w cenie biletu basen duży z sauną)

1. Bilet normalny –​​​​​​​ 19 zł (dopłata 0,30 zł/min.)
2. Bilet ulgowy –​​​​​​​ 14 zł (dopłata 0,20 zł/min.)


BILET „AKTYWNY SENIOR”

  1. przysługuje uczestnikom programu „Rybnik przyjazny Seniorom” 60+ oraz osobom powyżej 60 roku życia w czwartki w godz. 12.00 – 20.00 (90 min. w cenie biletu basen duży, basen mały oraz sauna-(dopłata 0,30 zł/min.) –​​​​​​​ 12 zł
  2. Gimnastyka dla seniorów w wodzie (jednorazowy 45 min.) –​​​​​​​ 8 zł
  3. Karnet dla seniorów 8 wejść (do wykorzystania do 2 miesięcy) –​​​​​​​  60 zł

GIMNASTYKA KOREKCYJNA W WODZIE DLA DZIECI

  1. karnet 8 wejść ( do wykorzystania w ciągu 2 miesięcy od daty zakupu) –​​​​​​​ 55 zł                                               

KARTY RABATOWE STAŁEGO KLIENTA

(do wykorzystania na basenie dużym i małym, saunie –​​​​​​​​​​​​​​ za wyjątkiem wynajmów)

1. 50 zł, rabat:  10%, cena zakupu: –​​​​​​​ 45 zł
2. 100 zł, rabat 10%, cena zakupu: –​​​​​​​ 90 zł
3. 200 zł, rabat 10%, cena zakupu: –​​​​​​​ 180 zł
4. 300 zł, rabat 15%, cena zakupu: –​​​​​​​ 255 zł
5. 500 zł, rabat 15%, cena zakupu: –​​​​​​​ 425 zł


BILETY DO SAUN (30 minut):

1. Bilet normalny –​​​​​​​ 10,00 zł
2. Bilet ulgowy* –​​​​​​​  7,00 zł

BILETY DO SAUN (60 minut):

1. Bilet normalny –​​​​​​​ 18,00 zł
2. Bilet ulgowy* –​​​​​​​ 14,00 zł
3. Wynajęcie kompleksu saun –​​​​​​​ 200,00 zł

Seans saunowy z saunamajstrem (2 godziny) –​​​​​​​ 30,00 zł


CENY ZA KOLEJNE MINUTY KORZYSTANIA (poza czasem zaliczkowanym)

  1. Basen duży

dopłata do biletu normalnego –​​​​​​​  0,20 zł/min.
dopłata do biletu ulgowego –​​​​​​​ 0,12 zł/min.

  1. Basen mały

dopłata do biletu normalnego –​​​​​​​  0,14 zł/min.
dopłata do biletu ulgowego –​​​​​​​ 0,10 zł/min.

  1. Sauna

dopłata do biletu normalnego –​​​​​​​ 0,35 zł/min.
dopłata do biletu ulgowego –​​​​​​​ 0,25 zł/min.

  1. Basen duży

dopłata do wynajmu 1 toru – ​​​​​​​ 7 zł/min.

Za kartę pobierana jest opłata jednorazowa –​​​​​​​ 10 zł
Opłata za zgubienie bądź zniszczenie chipa – 50 zł​​​​​​​

Jednemu opiekunowi dziecka do lat 10. przysługuje bilet ulgowy - 45 zł
(dotyczy biletów jednostkowych na mały i duży basen).

Wynajem sali konferencyjnej - 45 zł


Wstęp bezpłatny na obiektach MOSiR-u przysługuje:

- dzieciom do lat 4., na kąpieliskach, pływalniach i lodowisku – wyłącznie pod opieką osoby dorosłej

- opiekunom grup zorganizowanych na pływalniach i lodowisku – na każde 15 osób jeden opiekun

- weteranom i poszkodowanym weteranom (zgodnie Dz. U. 2011 nr 205 poz. 1203 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa) na halach, siłowniach, pływalniach