Aktualności

30 PROC. OBŁOŻENIA BASENÓW

Pływalnia Yntka i sala gimnastyczna w Rybniku Pływalnia Akwarium w Boguszowicach

Nastąpiły zmiany odnośnie obostrzeń pandemicznych.

Od 15 grudnia 2021 r., zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów, baseny udostępnia się liczbie klientów nie większej niż połowa obłożenia (30 proc. zajętości). Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. 

LIMITY

Pływalnia kryta Yntka
basen sportowy – 13 osób

Pływalnia kryta Akwarium
basen sportowy – 13 osób
basen rekreacyjny – 5 osób

Kryte pływalnie cały czas pracują w reżimie sanitarnym.

NAJWAŻNIEJSZE ZALECENIA
•  Przed wejściem na obiekt konieczna jest dezynfekcja rąk
• Na terenie obiektu obowiązuje konieczność zakrywania ust i nosa z wyjątkiem przebywania w niecce basenowej lub pod prysznicem
•  Konieczne jest zachowanie dystansu społecznego – 2 metry
•  Konieczność przestrzegania ustalonych przez administratora obiektu reguł w szatniach i pod prysznicami
• Ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli i przebierania się
• Całkowity zakaz korzystania z suszarek na terenie całego obiektu
• Przebywanie klienta w holu obiektu powinno być ograniczone do minimum czasowego
• Maksymalna liczba kąpiących się w ciągu jednej godziny to 13 osób plus zaszczepieni, którzy okazali certyfikat