Cennik

Cennik obiektu

Rodzaj usługi Opłata
Sala główna (wysokość opłat za godzinę)  
wynajem całej sali; 110 zł
bilet normalny; 12 zł
bilet ulgowy; 10 zł
wynajem sali konferencyjnej nad halą sportową 45 zł
Siłownia  
bilet normalny (wejście); 12 zł
bilet ulgowy* (wejscie); 10 zł
karnet (ważny 30 dni od dnia zakupu, wejście raz dziennie). 100 zł
Trening personalny (60 minut):  
dla 1 osoby 40 zł
dla 2 osób (30 zł/os.) 60 zł
karnet 4 wejścia dla 2 osób (ważny 90 dni od daty zakupu) 200 zł
karnet 8 wejść dla 2 osób (ważny 90 dni od daty zakupu) 320 zł

Fitness (aerobic, TBC, tabata, step, zumba, pilates, itp...):

Wtorek z Pauliną, Czwartek z Natalią

 
bilet jednorazowy (50 min.) 17 zł
karnet miesięczny 4 wejścia + 1 wejście na siłownię 60 zł
karnet miesięczny 8 wejść + 2 wejścia na siłownię 80 zł
karnet miesięczny 12 wejść + 4 wejścia na siłownię 90 zł
karnet miesięczny OPEN + OPEN siłownia 110 zł
Zdrowy kręgosłup  
bilet jednorazowy (50 min.) 12 zł
karnet 8 wejść (do wykorzystania od dnia zakupu do 2 miesięcy) 60 zł
Aktywna mama: 10 zł

karnet miesięczny 4 wejścia

bilet jednorazowy (45 minut)

55 zł

20 zł

Zajęcia taneczne (salsa, itp.):  
bilet jednorazowy (55 min.) 20 zł
bilet jednorazowy (90 min.) 30 zł
karnet miesięczny 8 wejść x 55 min. 100 zł
karnet miesięczny 8 wejść x 55 min. - studenci do 25. roku życia i młodzież szkolna 65 zł
karnet miesięczny 4 wejścia x 55 min. 55 zł
karnet miesięczny 4 wejścia x 90 min.; 75 zł
karnet miesięczny 4 wejścia x 90 min. - studenci do 25. roku życia i młodzież szkolna uczestnicząca w zajęciach ponad 1 rok 65 zł
Joga:  
bilet jednorazowy - 90 min. 30 zł
karnet miesięczny 4 wejścia 100 zł
Salka bokserska (60 minut) 50 zł
Salka gimnastyczna 20m x 8m (60 minut) 45 zł
Tenis stołowy (60 minut):  
za stół z siatką i rakietkami. 25 zł
Gimnastyka korekcyjna dla dzieci - zajęcia grupowe w ramach Programu Profilaktycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych z Terenu Miasta Rybnika (karnet miesięczny - 8 wejść, zajęcia 2 razy w tygodniu). 45 zł
Wynajem hali na imprezy rozrywkowe, widowiskowe, koncerty wraz z zapleczem (opłata za dzień) 3500 zł
Opłata za wynajem obiektów sportowych dla rybnickich klubów sportowych w celu prowadzenia zajęć treningowych i imprez sportowych (w tym także: meczy, turniejów, zawodów, itd.) organizowanych w ramach rywalizacji sportowej organizowanej przez polskie związki sportowe (60 minut) 1,23 zł

 

* Wstęp bezpłatny przysługuje:

 • dzieciom do lat 4 na kąpieliskach, pływalniach i lodowisku – wyłącznie pod opieką osoby dorosłej,
 • opiekunom grup zorganizowanych na pływalniach i lodowisku – na każde 15 osób jeden opiekun.
 • Weteranom i weteranom poszkodowanym - korzystają bezpłatnie z Hali sportowej i siłowni

* Bilet ulgowy przysługuje po okazaniu dokumentu stwierdzającego możliwość przyznania ulgi:

 • dzieciom w wieku 5-7 lat,
 • dzieciom i młodzieży uczącej się,
 • studentom do 26 roku życia,
 • rencistom,
 • emerytom,
 • inwalidom wojennym,
 • osobom niepełnosprawnym z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
   

Zgodnie z pkt. 4 ppkt. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 313/XXIII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na teren Miasta Rybnika Programu "Duża Rodzina" - osobom objętym Programem zapewnia się ulgi, polegające na umożliwieniu zakupu indywidualnych biletów wstępu z 50% zniżką na obiekty sportowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku.

Więcej informacji


 

Opłata za wynajem obiektów sportowych dla rybnickich klubów sportowych w celu prowadzenia zajęć treningowych i imprez sportowych (w tym także: meczy, turniejów, zawodów, itd.) organizowanych w ramach rywalizacji sportowej organizowanej przez polskie związki sportowe (60 minut) - 1,23 zł.