Aktualności

XV bieg barbórkowy

Centrum rekreacji i rehabilitacji Bushido

Dowiedz się więcej odnośnie XV Biegu barbórkowego

barborka-plak

W RAMACH XV BIEGU BARBÓRKOWEGO przeprowadzone zostaną:

 • Bieg Główny – Bieg Barbórkowy – 10,00 km – trasa atestowana - bieg wliczany do III Biegowego Grand Prix Rybnika (www.biegi.rybnik.pl).
 • Bieg Drużynowy – 4x 10 km – czteroosobowe drużyny (min. 1 kobieta w drużynie).

 

Organizator zapewnia zawodnikom:

 • numer startowy; elektroniczny pomiar czasu,
 • JUBILEUSZOWY MEDAL (tylko dla osób, które ukończą bieg w limicie czasu);
 • opiekę medyczną (na starcie/mecie oraz min. 2 ratownicy na trasie);
 • ubezpieczenie NNW;
 • możliwość skorzystania z bezpłatnych masaży; woda (w pakiecie);
 • ciepły posiłek po ukończeniu biegu;
 • JUBILEUSZOWĄ KOSZULKĘ BIEGOWĄ (gwarancja wybranego rozmiaru koszuli, przy rejestracji oraz opłaceniu startu w terminie do 11 października);
 • dodatkowe niespodzianki uzależnione od Organizatora i Partnerów biegu.
 • Organizator przewiduje udział pacemakerów, którzy pomogą uczestnikom uzyskać czasy netto:  60 min., 55 min., 50 min., 45 min.,  40 min

 

TERMIN I MIEJSCE.

 1. 1 grudnia 2019 r. (niedziela), START/META (ul. Budowlanych – okolice przystanku autobusowego na wysokości wyjazdy z Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku - szkoła przy ul. Orzepowickiej 15A). Start o godzinie 12.00, zamknięcie trasy biegu zgodnie z 90 minutowym limitem czasu o godzinie 13.30.
 2. BIURO ZAWODÓW zlokalizowane będzie w Zespole Szkół nr 3 (ZS 3) w Rybniku, ul. Orzepowicka 15A.

- Weryfikacja uczestników, wydawanie numerów startowych oraz pakietów startowych w dniu imprezy 1.12.2019 r., w godzinach 8.30-11.00.

-  Dodatkowe zapisy w dniu zawodów (tylko w przypadku nie wykorzystania limitu uczestników i maksymalnie do 30 osób) w godzinach 8.30-10.00.

 1. Uroczyste wręczenie wygranych odbędzie się (po zakończeniu biegu) w niedzielę 1 grudnia 2019 r. około godziny 14.30 (wyłącznie odbiór osobisty podczas dekoracji).

 

DYSTANS, TRASA BIEGU, POMIAR CZASU.

 1. START i META biegu znajdować się będzie na ulicy Budowlanych - okolice przystanku autobusowego na wysokości wyjazdy z Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku - szkoła przy ul. Orzepowickiej 15A
 2. Trasa Biegu Głównego: 1x pętla – 10,00 km – trasa atestowana. Trasa w przewadze asfaltowa, krótkie odcinki – kostka chodnikowa (Rynek i okolice Rynku).
 3. Pomiaru czasu dokonuje firma: DATASPORT.
 4. Numer startowy należy przypiąć na wysokości klatki piersiowej, aby umożliwić odpowiedni odczyt, niewłaściwe zamocowanie chipa (numeru startowego z chipem) może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika. Zabrania się zwijania, obcinania, jakiejkolwiek zmiany kształtu, zasłaniania całkowitego lub częściowego numeru startowego. Osoby, które nie dopełnią tego warunku nie zostaną sklasyfikowane.
 5. Limit czasu na pokonanie dystansu 10,00 km wynosi 90 minut, po tym czasie zawodnik zobowiązany jest do zdjęcia numeru startowego oraz zejścia z trasy biegu. Osoba, która pozostanie na trasie po upływie tego czasu robi to na własną odpowiedzialność i może zostać ukarana za łamanie przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 6. Zawodnicy są klasyfikowani według czasów netto, za wyjątkiem pierwszych 50 osób na mecie, którzy zostaną sklasyfikowani według czasu brutto.
 7. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne.

 

ZGŁOSZENIA, UCZESTNICTWO, OPŁATY.

 1. Organizator ograniczył ilość uczestników w biegu do 1015 osób.
 2. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy do dnia 1.12.2019 r. ukończyli 16 lat.
 3. ZGŁOSZENIA:

a) do 24 listopada 2019 r. - przez FORMULARZ ELEKTRONICZNY

b) w biurze zawodów w dniu imprezy (1.12.2019 r.) w godzinach 8.30-10.00 – zgłoszenia tylko pod warunkiem wolnych miejsc. Organizator zastrzega sobie możliwość rejestracji w dniu imprezy maksymalnie do 30 uczestników (pod warunkiem wolnych miejsc).

 1. Opłata startowa (najpierw należy dokonać zgłoszenia internetowego a następnie można dokonać opłaty):
  1. 55 zł – ZGŁOSZENIE opłacane w terminie do 31 października 2019 r. (płatności on-line),
  2. 65 zł – ZGŁOSZENIA opłacane w terminie od 1 listopada do 24 listopada 2019 r. (płatności on-line),
  3. 90 zł – ZGŁOSZENIA  opłacone w dniu zawodów (pod warunkiem wolnych miejsc oraz maksymalnie do 30 zgłoszeń) – płatność tylko gotówką.
  4. Wystartuj min. w 3 z 4 biegach w ramach III Biegowego Grand Prix Rybnika (Bieg Wiosny, Półmaraton Księżycowy, Kamień Extreme, Bieg Barbórkowy) i zyskaj dodatkową zniżkę przy swoim:

- 3 wybranym biegu (Kamień Extreme lub Bieg Barbórkowy) - 10 zł mniej,

- 4 wybranym biegu (Bieg Barbórkowy) – 10 zł mniej.

ABY ZNIŻKI BYŁY NALICZONE ZAZNACZ KONIECZNIE przy każdym Twoim zgłoszeniu udział w III Biegowym Grand Prix Rybnika (III BGPR).

Wysokość opłaty startowej jest zdeterminowana przez dzień, w którym dokonywana jest transakcja, a nie dzień zarejestrowania się do Biegu.

We wszelkich sprawach dotyczących płatności elektronicznych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: biuro@datasport.pl

 1. Organizator ustala zniżkę dla mieszkańców Rybnika (decyduje dowód osobisty wydany przez Prezydenta Miasta Rybnika) przy opłacie startowej wniesionej do 31 sierpnia 2019 roku: 10 zł mniej.
 2. Zniżka dla mieszkańców Rybnika oraz dla startujących w III Biegowym Grand Prix Rybnika – mogą się łączyć.
 3. Zwolnieni z opłaty startowej są zawodnicy:
 1. biorący udział we wszystkich dotychczasowych Biegach Barbórkowych, którzy dokonają zgłoszenia do 17 listopada 2019 r. i prześlą prośbę o zwolnienie z opłaty na adres e-mail: imprezy@mosir.rybnik.pl,
 2. Zwyciężczyni i Zwycięzca ubiegłorocznej edycji XIV Biegu Barbórkowego 2018, którzy dokonają zgłoszenia do 17 listopada 2019 r. i prześlą prośbę o zwolnienie z opłaty na adres e-mail: imprezy@mosir.rybnik.pl,
 3. zawodnicy, którzy ukończyli 70 rok życia, którzy dokonają zgłoszenia do 24 listopada 2019 r.
 1. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w biegu Bieg Barbórkowy, a nie opłatą za pakiet startowy.
 2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, a za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na konto.
 3. W celu otrzymania faktury należy wysłać e-mail z danymi do faktury na adres:

mosir.ksiegowosc@miastorybnik.pl, w tytule wiadomości należy wpisać: „FAKTURA BIEG BARBÓRKOWY”. Faktury wystawiane będą w kolejnym miesiącu po dokonanej wpłacie.

 1. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
 2. Osoby zgłoszone muszą przed startem w trakcie weryfikacji w dniu zawodów podpisać formularz zgłoszeniowy.
 3. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej. O kolejności przyjęcia do udziału w biegu Bieg Barbórkowy decyduje kolejność dokonania opłaty startowej. Pierwszeństwo do startu mają osoby, które pomimo tego, że wypełniły formularz rejestracyjny później, dokonały opłaty wcześniej niż osoby, które wypełniły formularz rejestracyjny wcześniej ale nie dokonały opłaty.
 4. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie w dniu zawodów, tj. 1 grudnia 2019 r. w Biurze Zawodów w godzinach: 8.30-11.00, a rejestracja nowych zawodników pod warunkiem wolnych miejsc do godziny 10.00.
 5. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

KLASYFIKACJA.

 1. KLASYFIKACJA BIEG BARBÓRKOWY – (wliczany do III Biegowego Grand Prix Rybnika – www.biegi.rybnik.pl):
 1. GENERALNA KOBIET I MĘŻCZYZN (OPEN – K/M)
 2. KATEGORIE WIEKOWE KOBIET I MĘŻCZYZN:

- M/K – 20 (16-29 lat),

- M/K – 30 (30-39 lat),

- M/K – 40 (40-49 lat),

- M/K – 50 (50-59 lat),

- M/K – 60+ (60 i więcej lat) - kategoria zostanie utworzona pod warunkiem min. 5 osób (min. 5xK / min. 5xM), w przeciwnym wypadku osoby te będą sklasyfikowane w kategorii M/K – 50 (50-59 lat).

Do zakwalifikowania do odpowiedniej kategorii wiekowej organizatorzy stosują rok urodzenia z wyjątkiem uczestników 16-letnich, których do udziału kwalifikuje data osiągnięcia 16 lat.

 1. MIESZKAŃCY RYBNIKA.
 2. MIESZKAŃCY POWIATU.
 3. GÓRNICY - klasyfikacja zostanie przy min. 5 osobach startujących z rozbiciem osobno na Kobiety i Mężczyzn (osoby pracujące oraz emeryci górniczy, w tym również administracja).
 4. NAJSTARSZA i NAJSTARSZY UCZESTNIK BIEGU.
 1. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA – 4x 10 km
  1. Liczba osób w drużynie: 4 osoby w tym min. 1 kobieta.
  2. Suma miejsc będzie wynikiem danej drużyny, zwycięży drużyna z najniższą sumą miejsc.
  3. Osoby startujące w KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ będą również sklasyfikowane w KLASYFIKACJI BIEG INDYWIDUALNY na dystansie 10 km.
  4. START DRUŻYN – wspólny wraz z BIEGIEM GŁÓWNYM.
  5. Wszystkie zgłoszone osoby (4 os.) do startu drużynowego – muszą podać przy zgłoszeniu taką samą nazwę DRUŻYNY, w przeciwnym wypadku nie zostaną do niej przydzielone.
  6. W klasyfikacji drużynowej mogą brać udział osoby reprezentujące kluby sportowe, grupy biegowe, reprezentacje firm i instytucji itp.
  7. Jedna osoba może reprezentować jedną drużynę.
  8. W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje czwarty czas drużynowy.