Aktualności

Rehabilitacja w CRiR Bushido

Centrum rekreacji i rehabilitacji Bushido

Od 11 maja 2020 r. wznawiamy rehabilitację w CRiR „BUSHIDO”

Rejestracja wyłącznie telefoniczna od 08.05.2020 r. tel. 32 42 28 201, w tym dniu ośrodek czynny w godz. 7:00 - 15:00. W pozostałe dni w godz. 7:00 - 22:00

Zabiegi rehabilitacyjne będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 22:00.

Gabinety będą działać ze zwiększonym rygorem sanitarnym, zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Rejestracja wizyt odbywa się wyłącznie telefonicznie. Przed pierwszą wizytą personel rejestracji przeprowadzi ankietę epidemiologiczną z każdym klientem, aby określić stan zdrowia. Przed każdą kolejną wizytą, klient zostanie poproszony  o wypełnienie w rejestracji ankiety aktualizacyjnej.     
             
 2. Prosimy o ścisłe przestrzeganie wyznaczonej godziny wizyty - przychodzimy 10 minut wcześniej przed wskazaną godziną celem wypełnienia ankiety.
             
 3. Prosimy o przyjście obowiązkowo w maseczce. Klienci proszeni są o zaopatrzenie się w dodatkową maseczkę jednorazową, którą założą po wejściu do gabinetu rehabilitacyjnego, a zdejmą po wyjściu z ośrodka.   
             
 4. Po wejściu do ośrodka obowiązuje dezynfekcja rąk środkiem odkażającym znajdującym się w dozowniku przy rejestracji. Ponowna dezynfekcja obowiązuje przed wejściem do gabinetu rehabilitacyjnego oraz przy jego opuszczaniu po wizycie.          
             
 5. Przed wejściem do gabinetu rehabilitacyjnego obowiązywał będzie pomiar temperatury ciała. Wynik powyżej 38⁰C będzie uzasadniał odmowę wykonania usługi.
             
 6. W ośrodku wyznaczono następujące ciągi komunikacyjne: ruch do gabinetów rehabilitacyjnych odbywa się windą w górę (odpowiednio na I lub II piętro), po wizycie ruch do wyjścia odbywa się schodami w dół, za wyjątkiem osób z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się (tu dopuszcza się ruch windą).
             
 7. Prosimy w ograniczenie dotykania klamek i innych przedmiotów - jeśli nie jest to konieczne. Prosimy o ograniczenie zabieranych ze sobą do ośrodka przedmiotów (torby, plecaki itp.). Szatnia nieczynna, przed gabinetami ustawione zostaną wieszaki na odzież wierzchnią.
             
 8. Poza uzasadnionymi przypadkami (np. osoby nieletnie, niepełnosprawne), osoba towarzysząca proszona jest o oczekiwanie na klienta poza ośrodkiem. W uzasadnionym przypadku (decyzja fizjoterapeuty) osoba towarzysząca musi być zabezpieczona tak samo jak klient.
             
 9. Pomiędzy każdą wizytą planujemy 10 min    przerwy, aby mieć czas na dokładną dezynfekcję stanowiska i wietrzenie pomieszczenia. W godz.14:00-15:00 przewidujemy przerwę techniczną.

  Przypominamy o możliwości skorzystania z nieodpłatnej TELEPORADY - nr tel. 601 522 626

Wszystkich Państwa prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się sprawnie okiełznać zaistniałą rzeczywistość. 

Dbajcie o zdrowie swoje i swoich najbliższych, a w razie wystąpienia niepożądanych objawów, zostańcie w domu.