Aktualności

Od 8 czerwca rusza Bushido

Centrum rekreacji i rehabilitacji Bushido

Będzie można korzystać z siłowni i zajęć fitness.

Od poniedziałku, 8 czerwca działalność wznawia CRiR Bushido. Poniżej zasady korzystania z zajęć fitness oraz siłowni.
 

Zasady korzystania z zajęć fitness w CRiR BUSHIDO w czasie epidemii:

 • Należy zdezynfekować ręce zaraz po wejściu do Ośrodka oraz bezpośrednio przed wejściem na salę gimnastyczną.
 • Obowiązkowe jest noszenie maseczek zakrywających usta oraz noc na terenie CRiR BUSHIDO, obowiązek ten jest zniesiony podczas zajęć fitness.
 • Zajęcia odbywają się według grafiku zajęć.
 • Ilość osób przebywających w tym samym czasie na zajęciach fitness  nie może przekroczyć:
  • Sala nr 1 – 25 osób.
  • Sala nr 2 – 21 soób.

W razie dużego zainteresowania będą obowiązywały zapisy.

 • Każdy ćwiczący musi  posiadać swój własny ręcznik.
 • Zaleca się aby każdy ćwiczący posiadał swoją matę do ćwiczeń.
 • Każdy ćwiczący dezynfekuje sprzęt po zakończonym ćwiczeniu.
 • Należy zachować co najmniej 2 metry odległości od pozostałych klientów jak i od pracowników CRiR BUSHIDO.
 • Szatnia główna (parter) pozostaje zamknięta.
 • Dla klientów dostępne są szafki  (bez kluczyków) w szatniach przy sali gimnastycznej.
 • Prosimy aby klienci nie zostawiali swoich rzeczy wartościowych w szafkach, ewentualnie na własne ryzyko.
 • Zaleca się aby ćwiczący wszystkie swoje wartościowe rzeczy zabrali ze sobą na salę.
 • Zaleca się aby osoby z grupy wysokiego ryzyka rozważyły decyzję o uczestnictwie w zajęciach, albo zaniechaniu ćwiczeń w CRiR BUSHIDO do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.
 • Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem
  natychmiastowym.
   

Zasady korzystania z siłowni w CRiR BUSHIDO w czasie epidemii:

 • Należy zdezynfekować ręce zaraz po wejściu do Ośrodka oraz bezpośrednio przed wejściem na siłownię.
 • Obowiązkowe jest noszenie maseczek zakrywających usta oraz nos na terenie CRiR BUSHIDO, obowiązek ten jest zniesiony podczas ćwiczeń na siłowni.
 • Możliwość wejścia na siłownie jest o pełnych godzinach tj. 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00.
 • Czas ćwiczeń to 1,5 godziny, po czym następuje 30 minutowa przerwa na dezynfekcję oraz wietrzenie.
 • Ilość osób przebywających w tym samym czasie na siłowni  nie może przekroczyć 12 osób. W razie dużego zainteresowania będą obowiązywały zapisy.
 • Każdy ćwiczący musi  posiadać swój własny ręcznik.
 • Każdy  ćwiczący dba o porządek na stanowisku  w trakcie oraz po zakończonym ćwiczeniu.
 • Każdy ćwiczący dezynfekuje sprzęt po zakończonym ćwiczeniu.
 • Należy zachować co najmniej 2 metry odległości od pozostałych klientów jak i od pracowników CRiR BUSHIDO.
 • Szatnia główna (parter) pozostaje zamknięta.
 • Dla klientów dostępne są szafki  (bez kluczyków) w pomieszczeniach bezpośrednio przed siłownią.
 • Prosimy aby klienci nie zostawiali swoich rzeczy wartościowych w szafkach, chyba że na własne ryzyko.
 • Zaleca się aby ćwiczący wszystkie swoje wartościowe rzeczy zabrali ze sobą na siłownię.
 • Zaleca się aby osoby z grupy wysokiego ryzyka rozważyły decyzję o korzystaniu z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych, albo zaniechaniu korzystania z siłowni do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.
 • Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa , podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.