Aktualności

Sale i hale sportowe otwarte od 18 maja

Pływalnia Yntka i sala gimnastyczna w Rybniku Hala widowiskowo-sportowa w Boguszowicach Centrum rekreacji i rehabilitacji Bushido

Rusza III etap odmrażania polskiego sportu.

Od 18 maja mogą być udostępnione sale i hale sportowe, które od kilku tygodni były zamknięte z powodu pandemii.  Limity osób, mogących jednocześnie korzystać z danego obiektu, zostały dostosowane do ich powierzchni.

Na halach o powierzchni do 300 m² jednocześnie może przebywać 12 zawodników plus trener, od 301 m² do 800 m² – 16 plus 2 trenerów, od 801 m² do 1000m² – 24 plus 2 trenerów, powyżej 1000m² – 32 zawodników i 3 trenerów.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo w salach i halach sportowych będą obowiązywać zasady takie jak: – weryfikacja uczestników, zgłaszanie osób wchodzących na obiekt (zarządca), – brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC), – dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie, – przerwa pomiędzy ćwiczącymi grupami minimum 15 minut, – korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po użyciu, – obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt, – szczegółowe wytyczne Polskich Związków Sportowych dotyczące formuły prowadzenia zajęć.

MOSiR Rybnik udostępni, na razie tylko klubom sportowym cztery obiekty:

1. Bushido Rybnik

Dwie sale (sala nr 1 – 250 m², sala nr 2 – 211m²) – kontakt mailowy z zarządcą – kierownik.bushido@mosir.rybnik.pl

2. Hala sportowo-widowiskowa w Boguszowicach

Sala gimnastyczna - 989 m², mała salka gimnastyczna - 155 m², salka bokserska - 155 m² – kontakt mailowy z zarządcą – hala.boguszowice.rybnik@gmail.com

3. Sale przy ul. Powstańców

Sala gimnastyczna w budynku pływalni 365 m², sala judo 207 m², sala szermierka 207 m² – kontakt mailowy z zarządcą – mwoinski1@wp.pl

4. Sala w Niedobczycach

Sala gimnastyczna – 720 m², kontakt mailowy z zarządcą – stanislawbanek@o2.pl

WAŻNE!
Kluby zainteresowane korzystaniem z obiektów, zobowiązane są dostarczyć drogą elektroniczną na podane adresy mejlowe zapotrzebowanie na wybrany obiekt. Powinny się w nim znaleźć: – harmonogram zajęć (dni i godziny) z nazwiskiem prowadzącego zajęcia, – plan organizacji zajęć treningowych (w tym m.in. dowóz zawodników na obiekt i przebywanie na obiekcie osób nie związanych z realizacją procesu szkoleniowego w trakcie treningu), – oświadczenia, że klub dodatkowo zaopatrzy się w płyn odkażający we własnym zakresie i dokona dezynfekcji sprzętu po zajęciach, a zawodnicy będą wyposażeni w rękawiczki jednorazowe (stosując je w sytuacjach uzasadnionych).

 

Od 18 maja zostaną także zwiększone limity osób korzystających z infrastruktury o charakterze otwartym. Na obiektach takich jak m.in.: – stadiony sportowe, – boiska otwarte i półotwarte (szkolne, wielofunkcyjne, typu Orlik),  będzie mogło jednocześnie przebywać maksymalnie 14 osób + 2 trenerów.

W przypadku pełnowymiarowych boisk piłkarskich limit osób to 22 osoby oraz 4 trenerów. Jednocześnie będzie możliwość podzielenia boiska pełnowymiarowego na dwie części. Wówczas na każdej połowie będzie mogło w tym samym momencie przebywać 16 osób + 3 trenerów.  Przy podziale pełnowymiarowego boiska należy zachować 5-cio metrową strefę buforową.

Rekreacyjne korzystanie z obiektów przez osoby indywidualne i grupy nieformalne, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w naszym mieście, nadal jest niemożliwe. Termin zmiany tej decyzji obecnie nie jest znany i zależy od rozwoju sytuacji związanej z pandemią. 

PRZYPOMINAMY. WAŻNE!

Przebywając na obiektach o charakterze otwartym, należy pamiętać o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa: zachowaniu dystansu społecznego, obowiązku zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy), weryfikacji uczestników (zgłoszenie do zarządcy liczby osób wchodzących na obiekt), dezynfekcji urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie, obowiązkowej dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt czy korzystaniu z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcji po każdym użyciu. Zarazem nadal nie będzie możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC).