Aktualności

XII Bieg Wiosny

Ośrodek rekreacyjno-sportowy Ruda Boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią Boiska trawiaste

W ramach Biegu Wiosny przeprowadzone zostaną

12-bieg-wiosny
 • BIEGI DZIECI I MŁODZIEŻY – na różnych dystansach
 • BIEG NA DYSTANSIE 5 km – wliczany do III Biegowego Grand Prix Rybnika (www.biegi.rybnik.pl)

 

I. TERMIN I MIEJSCE.
 1. 19 maja 2019 r. (niedziela) PIERWSZY START o godzinie 10:00.
 2. BIURO ZAWODÓW znajduje się przy ul. Gliwickiej 72 obok kąpieliska „RUDA” w lokalu „AquaStop”.
 3. Weryfikacja uczestników, wydawanie numerów startowych w godzinach od 8:30 do 10:15  - odbiór numeru startowego najpóźniej godzinę przed planowanym startem.

II. KATEGORIE WIEKOWE, DYSTANS, TRASA BIEGU, POMIAR CZASU.
 1. Biegi odbędą się w odpowiednich KATEGORIACH WIEKOWYCH na DYSTANSACH:

a) bieg I – 100 m – bieg dziewcząt i chłopców – „MALUCHY” – kategoria 0-4 lata (rocznikowo);

b) bieg II – 250 m – bieg dziewcząt i chłopców – „SKRZATY” – kategoria 5-6 lat (rocznikowo);

c) bieg III – 500 m – bieg dziewcząt i chłopców – kategoria 7-9 lat (rocznikowo);

d) bieg IV-VI – 1000 m: bieg dziewcząt i chłopców – kategoria 10-12 lat (rocznikowo);

       bieg dziewcząt i chłopców – kategoria 13-15 lat (rocznikowo);

       biegi dziewcząt i chłopców – kategoria 16-19 lat (rocznikowo).

 1. START i META biegu znajduje się na boiskach piłkarskich obok kąpieliska „Ruda” (ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik).
 2. Biegi będą przeprowadzone na boiskach piłkarskich w zależności od dystansu: boisko sztuczne, boisko sztuczne + boiska trawiaste.

III. PLANOWANY PROGRAM ZAWODÓW:

BIEG I   – godzina   10:00   – bieg dziewcząt i chłopców – „maluchy” (100 m) kategoria 0-4 lat – 2019 - 2015

BIEG II  – godzina   10.15   – bieg dziewcząt i chłopców – „skrzaty” (250 m) kategoria 5-6 lat – 2014 – 2013

BIEG III – godzina   10.30   – bieg dziewcząt i chłopców (500 m) kategoria 7 - 9 lat – 2012 – 2010

BIEG IV – godzina   10.45   – bieg dziewcząt i chłopców (1000 m) kategoria 10 - 12 lat – 2009 - 2007

BIEG V  – godzina   11.00   – bieg dziewcząt i chłopców (1000 m) kategoria 13 - 15 lat – 2006 - 2004

BIEG VI – godzina   11.15   – bieg dziewcząt i chłopców – (1000 m) kategoria 16 - 19 lat – 2003 - 2000


IV. ZGŁOSZENIA, UCZESTNICTWO, OPŁATY.
 1. Organizator ograniczył ilość uczestników w biegu dzieci i młodzieży do 350 osób.
 2. W biegach udział mogą brać dzieci i młodzież – ZGŁOSZENIE INDYWIDUALNE oraz reprezentacje uczniowskie zgłoszone przez szkoły lub przedszkola – ZGŁOSZENIE SZKOŁA/PRZEDSZKOLE
 3. ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNE:

a) do 12 maja 2019 r. - przez FORMULARZ ELEKTRONICZNY
b) w biurze zawodów w dniu imprezy (19.05.2019 r.) w godzinach 8:30-9:30 – zgłoszenia tylko pod warunkiem wolnych miejsc i dostępne tylko dla ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNEGO. Organizator zastrzega sobie możliwość rejestracji w dniu imprezy maksymalnie do 30 uczestników (pod warunkiem wolnych miejsc).

 1. ZGŁOSZENIA SZKOŁA/PRZEDSZKOLE – do dnia 12 maja 2019 r.:

- przez formularz elektroniczny – zgłoszenie grup i dzieci (należy założyć konto, które pozwala edytować swoje zgłoszenie i zapisane dzieci) na stronie: www.datasport.pl oraz w odpowiedniej aktualności na stronie www.mosir.rybnik.pl. Zgłoszenia będą przyjmowane pod warunkiem wolnych miejsc do dnia 12 maja 2019 r. (maksymalnie 12 uczniów).
W przypadku zgłoszeń SZKOŁA/PRZEDSZKOLE nauczyciel ma obowiązek oddać Organizatorowi zgody rodziców na udział dziecka w Biegu Wiosny wyłącznie na wzorze pobranym ze strony www.mosir.rybnik.pl.

 1. Opłata startowa:

a) 10 zł – ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNE w terminie do 12 maja 2019 r. (przy płatności on-line);
b) 20 zł – ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNE w dniu zawodów (pod warunkiem wolnych miejsc oraz do maksymalnie 30 zgłoszeń);
c) bezpłatnie – ZGŁOSZENIA SZKOŁY i PRZEDSZKOLA w terminie do 12 maja 2019 r. (pod warunkiem wolnych miejsc).

 1. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Biegu Wiosny, a nie opłatą za pakiet startowy.
 2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 3. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej. O kolejności przyjęcia do udziału w Biegu Wiosny decyduje kolejność dokonania opłaty startowej. Pierwszeństwo do startu mają osoby, które pomimo tego, że wypełniły formularz rejestracyjny później, dokonały opłaty wcześniej niż osoby, które wypełniły formularz rejestracyjny wcześniej ale nie dokonały opłaty.
 4. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie w dniu zawodów, tj. 19 maja 2019 r. w biurze zawodów.
 5.  Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
   

V. KLASYFIKACJA.
 1. Klasyfikacja INDYWIDUALNA będzie prowadzona odrębnie w każdej kategorii wiekowej (osobno dziewczyny i chłopcy). W klasyfikacji INDYWIDUALNEJ uwzględniane są również dzieci i młodzież startująca/zgłoszona z ramienia SZKOŁY/ PRZEDSZKOLA.
 2. Do zakwalifikowania do odpowiedniej kategorii wiekowej organizatorzy stosują rok urodzenia uczestnika.
 3. Klasyfikacja SZKOŁA/PRZEDSZKOLE: punktowanych będzie 6 najlepszych miejsc zajętych przez reprezentantów danej SZKOŁY/PRZEDSZKOLA z biegu dziewcząt i chłopców. Suma zajętych 6 najlepszych miejsc będzie wynikiem danej SZKOŁY/PRZEDSZKOLA. Zwycięża SZKOŁA/PRZEDSZKOLE z najniższą sumą miejsc. Warunkiem uwzględnienia SZKOŁY/PRZEDSZKOLA w punktacji drużynowej jest ukończenie biegu przez co najmniej sześciu reprezentantów danej SZKOŁY/PRZEDSZKOLA.

Kategorie w ramach klasyfikacji SZKOŁA/PRZEDSZKOLE:

a) SZKOŁY PODSTAWOWE
b) SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
c) PRZEDSZKOLA

 1. Klasyfikacja DRUŻYNOWA „RODZIC i JA”

a) Liczba osób w drużynie: 2 osoby – rodzic/opiekun prawny lub partner/partnerka rodzica/opiekuna prawnego + dziecko.
b) Drużynę stanowi osoba biorąca udział w dowolnym biegu dzieci i młodzieży oraz jej rodzic/opiekun prawny lub partner/partnerka rodzica/opiekuna prawnego startujący w biegu na dystansie 5 km.
c) Suma miejsc będzie wynikiem danej drużyny, zwycięży drużyna z najniższą sumą miejsc.
d) Wszystkie zgłoszone osoby (2 os.) do startu drużynowego – muszą podać przy zgłoszeniu taką samą nazwę DRUŻYNY, w przeciwnym wypadku nie zostaną do niej przydzielone.
e) W klasyfikacji drużynowej mogą brać udział osoby reprezentujące kluby sportowe, grupy biegowe, reprezentacje firm i instytucji itp.
f) Jedna osoba może reprezentować jedną drużynę.
g) W razie uzyskania jednakowych wyników więcej niż jedną drużynę o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje drugi czas drużynowy.
 


BIEG NA DYSTANSIE 5 km
bieg w ramach III Biegowego Grand Prix Rybnika

I. TERMIN I MIEJSCE – bieg na dystansie 5 km.

 1. 19 maja 2019 r. (niedziela) start o godz. 12:45; około 12:30 wspólna rozgrzewka.
 2. BIURO ZAWODÓW znajduje się przy ul. Gliwickiej 72 obok kąpieliska „RUDA” w lokalu „AquaStop” .
 3. Weryfikacja uczestników, wydawanie numerów startowych odbędzie się 19.05.2019 r. w biurze zawodów w godzinach od 9:45 do 11:45;

II. DYSTANS, TRASA BIEGU, POMIAR CZASU – bieg na dystansie 5 km.

 1. START i META biegu znajduje się na boiskach piłkarskich obok kąpieliska „Ruda” (ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik).
 2. Trasa biegu: 1 pętla – około 5,0 km – boiska piłkarskie, teren kąpieliska „Ruda”, tereny zielone za boiskami i kąpieliskiem „Ruda”, odcinki dróg publicznych.
 3. Pomiaru czasu dokonuje firma: DATASPORT.
 4. Limit czasu na pokonanie dystansu 5 km wynosi 45 minut, po tym czasie zawodnik zobowiązany jest do zdjęcia numeru startowego oraz zejścia z trasy biegu.

III. ZGŁOSZENIA, UCZESTNICTWO, OPŁATY – bieg na dystansie 5 km.

 1. Organizator ograniczył ilość uczestników w biegu na dystansie 5 km do 350 osób.
 2. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy do dnia 19.05.2019 r. ukończyli 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą zgłosić się do udziału w Biegu Wiosny na dystansie 5 km, tylko za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. ZGŁOSZENIA – bieg na dystansie 5 km:

a) do 12 maja 2019 r. - przez formularz elektroniczny na stronie: www.datasport.pl oraz w odpowiedniej aktualności na stronie www.mosir.rybnik.pl b) w biurze zawodów w dniu imprezy (19.05.2019 r.) w godzinach 9:45-11:45 – zgłoszenia tylko pod warunkiem wolnych miejsc. Organizator zastrzega sobie możliwość rejestracji w dniu imprezy maksymalnie do 30 uczestników (pod warunkiem wolnych miejsc).

 1. Opłata startowa:

a) 40 zł – ZGŁOSZENIA opłacone w terminie do 12 maja 2019 r. (przy płatności on-line).
b) 50 zł – ZGŁOSZENIA  opłacone w dniu zawodów (pod warunkiem wolnych miejsc oraz maksymalnie do 30 zgłoszeń).
c) Wystartuj min. w 3 z 4 biegach w ramach III Biegowego Grand Prix Rybnika (Bieg Wiosny, Półmaraton Księżycowy, Kamień Extreme, Bieg Barbórkowy) i zyskaj dodatkową zniżkę przy swoim:

- 3 wybranym biegu (Kamień Extreme lub Bieg Barbórkowy) - 10 zł mniej,
- 4 wybranym biegu (Bieg Barbórkowy) – 10 zł mniej.
ABY ZNIŻKI BYŁY NALICZONE ZAZNACZ KONIECZNIE przy każdym Twoim zgłoszeniu udział w III
Biegowym Grand Prix Rybnika (III BGPR).

 1. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Biegu Wiosny, a nie opłatą za pakiet startowy.
 2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, a za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na konto.
 3. W celu otrzymania faktury należy wysłać e-mail z danymi do faktury na adres: mosir.ksiegowosc@miastorybnik.pl, w tytule wiadomości należy wpisać: „FAKTURA BIEG WIOSNY”.
  Faktury wystawiane będą w kolejnym miesiącu po dokonanej wpłacie.
 1. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność;
 2. Osoby zgłoszone muszą przed startem w trakcie weryfikacji w dniu zawodów podpisać formularz zgłoszeniowy.
 3. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej. O kolejności przyjęcia do udziału w Biegu Wiosny decyduje kolejność dokonania opłaty startowej. Pierwszeństwo do startu mają osoby, które pomimo tego, że wypełniły formularz rejestracyjny później, dokonały opłaty wcześniej niż osoby, które wypełniły formularz rejestracyjny wcześniej ale nie dokonały opłaty.
 4. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie w dniu zawodów, tj. 19 maja 2019 r. w biurze zawodów.
 5. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

IV. KLASYFIKACJA – bieg na dystansie 5 km.

 1. KLASYFIKACJA GENERALNA kobiet i mężczyzn (OPEN).
 2. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

- M/K 16 - (16-17 lat) – kategoria zostanie utworzona pod warunkiem min. 5 osób (min. 5xK / min. 5xM), w przeciwnym wypadku osoby te będą sklasyfikowane w kategorii M/K – 20 (18-29 lat);
- M/K 20 – (18-29 lat);
- M/K 30 – (30-39 lat);
- M/K 40 – (40-49 lat);
- M/K 50 – (50-59 lat);
- M/K 60+ – (60 i więcej lat) - kategoria zostanie utworzona pod warunkiem min. 5 osób (min. 5xK / min. 5xM), w przeciwnym wypadku osoby te będą sklasyfikowane w kategorii M/K – 50 (50-59 lat);
Do zakwalifikowania do odpowiedniej kategorii wiekowej organizatorzy stosują rok urodzenia uczestnika (wyjątek: ukończenie 16 roku życia w dniu imprezy 19.05.2019 r.).

 1. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA „RODZIC i JA” (zapis również przy biegach dzieci i młodzieży).

a) Liczba osób w drużynie: 2 osoby – rodzic/opiekun prawny lub partner/partnerka rodzica/opiekuna prawnego + dziecko.
b) Drużynę stanowi osoba biorąca udział w dowolnym biegu dzieci i młodzieży oraz jej rodzic/opiekun prawny lub partner/partnerka rodzica/opiekuna prawnego startujący w biegu na dystansie 5 km.
c) Suma miejsc będzie wynikiem danej drużyny, zwycięży drużyna z najniższą sumą miejsc.
d) Wszystkie zgłoszone osoby (2 os.) do startu drużynowego – muszą podać przy zgłoszeniu taką samą nazwę DRUŻYNY, w przeciwnym wypadku nie zostaną do niej przydzielone.
e) W klasyfikacji drużynowej mogą brać udział osoby reprezentujące kluby sportowe, grupy biegowe, reprezentacje firm i instytucji itp.
f) Jedna osoba może reprezentować jedną drużynę.
g) W razie uzyskania jednakowych wyników więcej niż jedną drużynę o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje drugi czas drużynowy.


BIEGOWE GRAND PRIX RYBNIKA

Bieg Wiosny – bieg na dystansie 5 km zalicza się do klasyfikacji Biegowego Grand Prix Rybnika (Bieg Wiosny, Rybnicki Półmaraton Księżycowy, Kamień Extreme, Bieg Barbórkowy) – szczegółowe informacje na stronie: www.mosir.rybnik.pl oraz www.biegi.rybnik.pl.

Chcesz wystartować w BGPR – koniecznie zaznacz podczas rejestracji do biegu: „start w III BGPR” – w przeciwnym wypadku nie będziesz sklasyfikowany. Szczegóły w osobnym regulaminie III Biegowego Grand Prix Rybnika.

Wystartuj min. w 3 z 4 biegach w ramach III Biegowego Grand Prix Rybnika (Bieg Wiosny, Półmaraton Księżycowy, Kamień Extreme, Bieg Barbórkowy) i zyskaj dodatkową zniżkę przy 3 i/lub 4 biegu – ZAZNACZ KONIECZNIE przy zgłoszeniu Twój wybór: „startu w III BGPR. ABY ZNIŻKI BYŁY NALICZONE ZAZNACZ KONIECZNIE przy każdym Twoim zgłoszeniu udział w III Biegowym Grand Prix Rybnika (III BGPR) – po opłaceniu drugiego biegu – wygenerowany zostanie KOD ZNIŻKOWY na trzeci bieg. Po opłaceniu trzeciego biegu – wygenerowany zostanie KOD ZNIŻKOWY na czwarty bieg. KODY zostaną przesłane na adres e-mail – zarejestrowanego uczestnika (za realizację KODÓW ZNIŻKOWYCH – odpowiedzialna jest firma przyjmująca rejestrację: datasport).


 

Partnerzy:


ZMIANY w regulaminie:
- dodano informację o KODACH ZNIŻKOWYCH otrzymywanych po opłaceniu drugiego i trzeciego biegu (zniżka w ramach III Biegowego Grand Prix Rybnika)