Aktualności

X Rybnicki Półmaraton Księżycowy

Ośrodek rekreacyjno-sportowy Ruda Boiska trawiaste

Rybnicki Półmaraton Księżycowy zalicza się do klasyfikacji Biegowego Grand Prix Rybnika

rybnicki-polmaraton-ksiezycowy
 

 

W RAMACH X RYBNICKIEGOPÓŁMARATONU KSIĘŻYCOWEGO przeprowadzone zostaną:
 • Bieg Główny – Rybnicki Półmaraton Księżycowy – 21,097 km – trasa atestowana – 2x 10,548 km - bieg wliczany do III Biegowego Grand Prix Rybnika (www.biegi.rybnik.pl)
 • Maraton Dwóch Serc – drużyny dwuosobowe – każda z osób pokonuje dystans Biegu Główego 21,097 km – wynik wliczany do III Biegowego Grand Prix Rybnika
 • Bieg Indywidualny na dystansie 10 km
 • Bieg Drużynowy – 4x 10 km – czteroosobowe drużyny (min. 1 kobieta w drużynie)
 • Strefa Małego Biegacza - biegi towarzyszące dla dzieci przed Biegiem Głównym – osobny regulamin.

Organizator zapewnia zawodnikom:
 • numer startowy; elektroniczny pomiar czasu,
 • JUBILEUSZOWY MEDAL (tylko dla osób, które ukończą bieg w limicie czasu);
 • opiekę medyczną (na starcie/mecie oraz ratownicy na 2, 4, 6 i 8 km trasy – pętla o długości 10,549 km);
 • ubezpieczenie NNW;
 • możliwość skorzystania z bezpłatnych masaży;
 • punkt żywienia z napojami w okolicy linii startu/mety oraz punkt z wodą w okolicach 5 km na trasie (pętla o długości 10,549 km);
 • ciepły posiłek po ukończeniu biegu;
 • JUBILEUSZOWĄ KOSZULKĘ BIEGOWĄ (gwarancja wybranego rozmiaru koszuli, przy rejestracji oraz opłaceniu startu w terminie do 10 maja);
 • bezpłatny wstęp (w godzinach funkcjonowania obiektu) na kąpielisko „Ruda” w dniu zawodów na podstawie otrzymanego numeru startowego (możliwość odbioru numeru startowego już 28 czerwca 2019 r.);
 • dodatkowe niespodzianki uzależnione od Organizatora i Partnerów biegu.
 • Organizator przewiduje udział pacemakerów, którzy pomogą uczestnikom uzyskać czasy 1:30, 1:40, 1:50, 2:00 oraz 2:10.

TERMIN I MIEJSCE

1. 29/30 czerwca 2019 r. (sobota/niedziela), START (parking przed kąpieliskiem „Ruda”) o godzinie 22:00, zamknięcie trasy biegu zgodnie z 3h limitem czasu o godzinie 01:00.

2. BIURO ZAWODÓW zlokalizowane będzie przy ul. Gliwickiej 72 na terenie boisk piłkarskich obok kąpieliska „RUDA” i czynne będzie:

- w piątek 28 czerwca 2019 r. (dzień przed zawodami) w godzinach 17:00-19:00  – weryfikacja uczestników, wydawanie numerów oraz pakietów startowych – dla pierwszych 100 Rybniczan (decyduje dowód osobisty wydany przez Prezydenta Miasta Rybnika) – dodatkowy gadżet,

- w sobotę 29 czerwca 2019 r. (w dniu zawodów):

w godzinach 16:00-21:00 – weryfikacja uczestników, wydawanie numerów oraz pakietów startowych;
w godzinach 16:00-20:00 – dodatkowe zapisy w dniu zawodów (tylko w przypadku nie wykorzystania limitu uczestników).

3. Uroczyste wręczenie wygranych odbędzie się (po zakończeniu biegu) w niedzielę 30 czerwca 2019 r. około godziny 01:30 (wyłącznie odbiór osobisty podczas dekoracji).


DYSTANS, TRASA BIEGU, POMIAR CZASU.
 1. START i META biegu znajdować się będzie na parkingu przed kąpieliskiem „Ruda” (ul. Gliwicka 72, Rybnik).
 2. Trasa Biegu Głównego: 2x pętla – 10,549 km – trasa atestowana. Trasa w przewadze asfaltowa, krótkie odcinki – kostka chodnikowa (parking przed kąpieliskiem Ruda, Rynek i okolice Rynku). W przypadku Biegu Indywidualnego na dystansie 10 km oraz Biegu Drużynowego 4x 10 km – dodatkowy pomiar czasu na 10 km od Startu (pozostałe 549 m trasy pętli biegu zawodnicy mogą pokonać biegnąć lub idąc – tak aby dotrzeć do strefy medalowej - Meta).
 3. Pomiaru czasu dokonuje firma: DATASPORT.
 4. Numer startowy należy przypiąć na wysokości klatki piersiowej, aby umożliwić odpowiedni odczyt, niewłaściwe zamocowanie chipa (numeru startowego z chipem) może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika. Zabrania się zwijania, obcinania, jakiejkolwiek zmiany kształtu, zasłaniania całkowitego lub częściowego numeru startowego. Osoby, które nie dopełnią tego warunku nie zostaną sklasyfikowane.
 5. Limit czasu na pokonanie dystansu 21,097 km wynosi 3 godziny (180 minut), po tym czasie zawodnik zobowiązany jest do zdjęcia numeru startowego oraz zejścia z trasy biegu. Osoba, która pozostanie na trasie po upływie tego czasu robi to na własną odpowiedzialność i może zostać ukarana za łamanie przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 6. Zawodnicy są klasyfikowani według czasów netto, za wyjątkiem pierwszych 50 osób na mecie, którzy zostaną sklasyfikowani według czasu brutto.
 7. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne.
 8. Z uwagi na możliwość przeprowadzenia kontroli antydopingowej wyniki biegu w dniu zawodów są nieoficjalne; po uzyskaniu ewentualnych wyników kontroli zostaną opublikowane wyniki oficjalne. (Zawodnicy zdyskwalifikowani za doping i odbywający karę nie mają prawa startu w biegu aż do wygaśnięcia dyskwalifikacji).

ZGŁOSZENIA, UCZESTNICTWO, OPŁATY.
 1. Organizator ograniczył ilość uczestników w biegu do 1400 osób.
 2. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy do dnia 29.06.2019 r. ukończyli 18 lat.
 3. ZGŁOSZENIA:

a) do 23 czerwca 2019 r. - przez FORMULARZ ELEKTRONICZNY
b) w biurze zawodów w dniu imprezy (29.06.2019 r.) w godzinach 16:00-20:00 – zgłoszenia tylko pod warunkiem wolnych miejsc. Organizator zastrzega sobie możliwość rejestracji w dniu imprezy maksymalnie do 30 uczestników (pod warunkiem wolnych miejsc).

 1. Opłata startowa (najpierw należy dokonać zgłoszenia internetowego a następnie można dokonać opłaty):

a) 60 zł – ZGŁOSZENIA opłacane w terminie do 31 marca 2019 r. (płatności on-line).
b) 70 zł – ZGŁOSZENIE opłacane w terminie od 1 do 30 kwietnia 2019 r. (płatności on-line).
c) 80 zł – ZGŁOSZENIA opłacane w terminie od 1 maja do 23 czerwca 2019 r. (płatności on-line).
d) 150 zł – ZGŁOSZENIA  opłacone w dniu zawodów (pod warunkiem wolnych miejsc oraz maksymalnie do 30 zgłoszeń) – płatność tylko gotówką.
e) Wystartuj min. w 3 z 4 biegów w ramach III Biegowego Grand Prix Rybnika (Bieg Wiosny, Półmaraton Księżycowy, Kamień Extreme, Bieg Barbórkowy) i zyskaj dodatkową zniżkę przy swoim:

- 3 wybranym biegu (Kamień Extreme lub Bieg Barbórkowy) - 10 zł mniej, - 4 wybranym biegu (Bieg Barbórkowy) – 10 zł mniej.

ABY ZNIŻKI BYŁY NALICZONE ZAZNACZ KONIECZNIE przy każdym Twoim zgłoszeniu udział w III Biegowym Grand Prix Rybnika (III BGPR). Wysokość opłaty startowej jest zdeterminowana przez dzień, w którym dokonywana jest transakcja, a nie dzień zarejestrowania się do Biegu. We wszelkich sprawach dotyczących płatności elektronicznych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: biuro@datasport.pl

 1. Organizator ustala zniżkę dla mieszkańców Rybnika (decyduje dowód osobisty wydany przez Prezydenta Miasta Rybnika) przy opłacie startowej wniesionej do 31 marca 2019 roku: 10 zł mniej.
 2. Zwolnieni z opłaty startowej są zawodnicy:

a) biorący udział we wszystkich dotychczasowych biegach Rybnicki Półmaraton Księżycowy, którzy dokonają zgłoszenia do 21 czerwca 2019 r. i prześlą prośbę o zwolnienie z opłaty na adres e-mail: imprezy@mosir.rybnik.pl,
b) Zwyciężczyni i Zwycięzca ubiegłorocznej edycji IX Rybnickiego Półmaratonu Księżycowego, którzy dokonają zgłoszenia do 21 czerwca 2019 r. i prześlą prośbę o zwolnienie z opłaty na adres e-mail: imprezy@mosir.rybnik.pl,
c) Najszybsza Polka i Najszybszy Polak w ubiegłorocznej edycji IX Rybnickiego Półmaratonu Księżycowego, którzy dokonają zgłoszenia do 21 czerwca 2019 r. i prześlą prośbę o zwolnienie z opłaty na adres e-mail: imprezy@mosir.rybnik.pl,
d) zawodnicy, którzy ukończyli 70 rok życia, którzy dokonają zgłoszenia do 21 czerwca 2019 r.

 1. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w biegu Rybnicki Półmaraton Księżycowy (niezależnie od wybranego dystansu: 21,097 km lub 10 km), a nie opłatą za pakiet startowy.
 2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, a za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na konto.
 3. W celu otrzymania faktury należy wysłać e-mail z danymi do faktury na adres: mosir.ksiegowosc@miastorybnik.pl, w tytule wiadomości należy wpisać: „FAKTURA RYBNICKI PÓŁMARATON KSIĘŻYCOWY”. Faktury wystawiane będą w kolejnym miesiącu po dokonanej wpłacie.
 4. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność;
 5. Osoby zgłoszone muszą przed startem w trakcie weryfikacji w dniu zawodów podpisać formularz zgłoszeniowy.
 6. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej. O kolejności przyjęcia do udziału w biegu Rybnicki Półmaraton Księżycowy decyduje kolejność dokonania opłaty startowej. Pierwszeństwo do startu mają osoby, które pomimo tego, że wypełniły formularz rejestracyjny później, dokonały opłaty wcześniej niż osoby, które wypełniły formularz rejestracyjny wcześniej ale nie dokonały opłaty.
 7. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie:

- dzień przed zawodami w Biurze Zawodów w godzinach: 17:00-19:00, - w dniu zawodów, tj. 29 czerwca 2019 r. w Biurze Zawodów w godzinach: 16:00-21:00 (rejestracja nowych zawodników pod warunkiem wolnych miejsc do godziny 20:00).

 1. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
   

KLASYFIKACJA.
 1. KLASYFIKACJA BIEG GŁÓWNY – Rybnicki Półmaraton Księżycowy – 21,097 km (wliczany do III Biegowego Grand Prix Rybnika – www.biegi.rybnik.pl):

a) GENERALNA KOBIET I MĘŻCZYZN (OPEN – K/M I-III)
b) KATEGORIE WIEKOWE KOBIET I MĘŻCZYZN:
- M/K – 18 (18-29 lat),
- M/K – 30 (30-39 lat),
- M/K – 40 (40-49 lat),
- M/K – 50 (50-59 lat),
- M/K – 60+ (60 i więcej lat) - kategoria zostanie utworzona pod warunkiem min. 5 osób (min. 5xK / min. 5xM), w przeciwnym wypadku osoby te będą sklasyfikowane w kategorii M/K – 50 (50-59 lat).
Do zakwalifikowania do odpowiedniej kategorii wiekowej organizatorzy biorą pod uwagę rok urodzenia z wyjątkiem uczestników 18-letnich, których do udziału kwalifikuje data osiągnięcia pełnoletniości.

c) MARATON DWÓCH SERC
- liczba uczestników: 2 osoby - drużynę stanowi kobieta i mężczyzna,
- każdy zawodnik z drużyny biegnie cały półmaraton co zespołowo daje dystans maratoński,
- zwycięży para z najlepszym wspólnym wynikiem czasowym,
- każda osoba z pary bierze również udział w KLASYFIKACJI BIEGU GŁÓWNEGO: KLASYFIKACJA GENERALNA / KATEGORIE WIEKOWE (VIII. 1. a) i b)).
- wszystkie pary będą oznaczone w wyraźny sposób

d) MIESZKAŃCY RYBNIKA.
e) MIESZKAŃCY POWIATU RYBNICKIEGO.
f) NAJSTARSZA i NAJSTARSZY UCZESTNIK BIEGU.

 1. KLASYFIKACJA BIEG INDYWIDUALNY na dystansie 10 km (dotyczy tylko i wyłącznie pokonania jednej pętli, ze startu wspólnego wraz z uczestnikami półmaratonu, pomiar czasu na 10 km - pozostałe 549 m trasy pętli biegu zawodnicy mogą pokonać biegnąć lub idąc – tak aby dotrzeć do strefy medalowej – Meta):

a) KATEGORIE WIEKOWE KOBIET I MĘŻCZYZN:

 • M/K – 18 (18-29 lat),
 • - M/K – 30 (30-39 lat),
 • - M/K – 40 (40-49 lat),
 • - M/K – 50 (50-59 lat),
 • - M/K – 60+ (60 i więcej lat) - kategoria zostanie utworzona pod warunkiem min. 5 osób (min. 5xK / min. 5xM), w przeciwnym wypadku osoby te będą sklasyfikowane w kategorii M/K – 50 (50-59 lat).

b) Do zakwalifikowania do odpowiedniej kategorii wiekowej organizatorzy stosują rok urodzenia z wyjątkiem uczestników 18-letnich, których do udziału kwalifikuje data osiągnięcia pełnoletniości.
c) START – wspólny wraz z BIEGIEM GŁÓWNYM.

 1. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA – 4x 10 km

a) Liczba osób w drużynie: 4 osoby w tym min. 1 kobieta.
b) Suma miejsc będzie wynikiem danej drużyny, zwycięży drużyna z najniższą sumą miejsc.
c) Osoby startujące w KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ będą również sklasyfikowane w KLASYFIKACJI BIEG INDYWIDUALNY na dystansie 10 km.
d) START DRUŻYN – wspólny wraz z BIEGIEM GŁÓWNYM.
e) Wszystkie zgłoszone osoby (4 os.) do startu drużynowego – muszą podać przy zgłoszeniu taką samą nazwę DRUŻYNY, w przeciwnym wypadku nie zostaną do niej przydzielone.
f) W klasyfikacji drużynowej mogą brać udział osoby reprezentujące kluby sportowe, grupy biegowe, reprezentacje firm i instytucji itp.
g) Jedna osoba może reprezentować jedną drużynę.
h) W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje czwarty czas drużynowy.


IMPREZY TOWARZYSZĄCE.

- STREFA MAŁEGO BIEGACZA – w dniu imprezy 29 czerwca 2019 r. w godzinach 16:00-19:00, na terenie boisk piłkarskich obok kąpieliska „Ruda” (ul. Gliwicka 72, Rybnik) – będą przeprowadzone zawody biegowe oraz dodatkowe atrakcje dla najmłodszych – szczegóły w odrębnym regulaminie (Regulamin Strefy Małego Biegacza).
- STREFA KIBICA – w dniu imprezy na terenie boiska piłkarskiego obok kąpieliska „Ruda” dodatkowe atrakcje dla kibiców i zawodników.


BIEGOWE GRAND PRIX RYBNIKA

Rybnicki Półmaraton Księżycowy zalicza się do klasyfikacji Biegowego Grand Prix Rybnika (Bieg Wiosny, Rybnicki Półmaraton Księżycowy, Kamień Extreme, Bieg Barbórkowy) – szczegółowe informacje na stronie: www.mosir.rybnik.pl oraz www.biegi.rybnik.pl.

Chcesz wystartować w BGPR – koniecznie zaznacz podczas rejestracji do biegu: „start w III BGPR” – w przeciwnym wypadku nie będziesz sklasyfikowany. Szczegóły w osobnym regulaminie III Biegowego Grand Prix Rybnika.

Wystartuj min. w 3 z 4 biegów w ramach III Biegowego Grand Prix Rybnika (Bieg Wiosny, Półmaraton Księżycowy, Kamień Extreme, Bieg Barbórkowy) i zyskaj dodatkową zniżkę przy 3 i/lub 4 biegu – ZAZNACZ KONIECZNIE przy zgłoszeniu Twój wybór: „startu w III BGPR”. ABY ZNIŻKI BYŁY NALICZONE ZAZNACZ KONIECZNIE przy każdym Twoim zgłoszeniu udział w III Biegowym Grand Prix Rybnika (III BGPR) – po opłaceniu drugiego biegu – wygenerowany zostanie KOD ZNIŻKOWY na trzeci bieg. Po opłaceniu trzeciego biegu – wygenerowany zostanie KOD ZNIŻKOWY na czwarty bieg. KODY zostaną przesłane na adres e-mail – zarejestrowanego uczestnika (za realizację KODÓW ZNIŻKOWYCH – odpowiedzialna jest firma przyjmująca rejestrację: datasport).


 

Partnerzy

 

 


ZMIANY w regulaminie:
 • dodano rozmiarówkę JUBILEUSZOWEJ KOSZULKI
 • dodano informację o KODACH ZNIŻKOWYCH otrzymywanych po opłaceniu drugiego i trzeciego biegu (zniżka w ramach III Biegowego Grand Prix Rybnika)

 

Dokumenty do pobrania