Aktualności

Strefa małego biegacza 2019

Boiska trawiaste

Terminy, miejsce, program, uczestnicy

rybnicki-polmaraton-ksiezycowy-logo
I.TERMIN I MIEJSCE
 1. Start i meta: boiska przy kąpielisku „Ruda”;
 2. Termin: 29 czerwca 2018 (sobota);
 3. STREFA MAŁEGO BIEGACZA otwarta od godz. 16.00 do 19.00.
 
II.BIEGI TOWARZYSZĄCE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
 • Dzieci do 4 roku życia ( roczniki 2015 i młodsze kat. D1) – dystans: 150 m
 • 5-6 lat (roczniki 2013 – 2014 kat. D2) – dystans: 200 m
 • 7-8 lat (roczniki 2011-2012 – kat. D3) – dystans: 400 m
 • 9-10 lat (roczniki 2009-2010 – kat. D4) – dystans: 600 m
 • 11-13 lat (roczniki 2006-2008 – kat. D5) – dystans: 800 m
 • 14-16 lat (roczniki 2003-2005 – kat. M1) – dystans: 1 000 m
 • 17 – 18 lat (roczniki 2001 – 2002 – kat. M2) – dystans: 1 200 m
 1. wszystkie biegi odbywają się osobno według programu biegów (patrz poz. V);
 2. dziewczęta i chłopcy z tej samej kategorii wiekowej startują razem;
 3. w kategorii D1 dzieci mogą biec z opiekunem.
 
III.PROGRAM IMPREZY

16.00 – otwarcie STREFY MAŁEGO BIEGACZA

17.00 – bieg dzieci na dystansie 150 m (kat. D1)

17.15 – bieg dzieci na dystansie 200 m (kat. D2)

17.30 – bieg dzieci na dystansie 400 m (kat. D3)

17.45 – bieg dzieci na dystansie 600 m (kat. D4)

18.00 – bieg dzieci na dystansie 800 m (kat. D5)

18.15 – bieg młodzieży na dystansie 1 000 m (kat. M1)

18.30 – bieg młodzieży na dystansie 1 200 m (kat. M2)

 

Dekoracje biegów dla dzieci i młodzieży odbędą się bezpośrednio po biegu.

 
IV.UCZESTNICY
 1. Niepełnoletni uczestnicy startujący w biegach muszą przedłożyć organizatorowi zgodę opiekuna;
 2. Każdy zawodnik otrzyma indywidualny numer startowy, który jest podstawą ostatecznej klasyfikacji;
 3. Każdy rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych ( danych osobowych dziecka) w celu przeprowadzenia imprezy.

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku. Dane będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia biegów i ogłoszenia wyników. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów. Dane w postaci imię i nazwisko, miejscowość/klub, kategoria wiekowa, uzyskany wynik oraz ewentualnie wizerunek (bez podania danych) będą udostępniane na stronie www.mosir.rybnik.pl i na Facebook’u MOSiR. Każdy zawodnik (lub rodzic/opiekun prawny) ma prawo dostępu do treści swoich (lub dziecka) danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji podanych wyżej celów.

Każdy zawodnik (lub rodzic/ opiekun prawny) zobowiązany jest do zapoznania się z Klauzulą informacyjną zgodnie z art. 13 RODO, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 
V.ZGŁOSZENIA
 1. LIMIT UCZESTNIKÓW 200 OSÓB
 2. Zgłoszenia do biegów są przyjmowane w dniu imprezy w STREFIE MAŁEGO BIEGACZA na boiskach piłkarskich obok kąpieliska „RUDA” od godziny 16.00, nie później niż 30 minut przed planowanym startem.
 3. Biegi są bezpłatne.
 
VI.KLASYFIKACJE
 1. We wszystkich biegach będzie prowadzona klasyfikacja kobiet/dziewcząt i mężczyzn/chłopców.
 2. Do zakwalifikowania do odpowiedniej kategorii wiekowej organizatorzy stosują rok urodzenia uczestnika.

VII.WYGRANE
 1. Wszyscy uczestnicy biegów dostaną medale pamiątkowe, a pierwsza trójka każdego z biegu otrzyma dyplom i drobny upominek.

Dokumenty do pobrania