Aktualność

Wypełnij ankietę

Potrzeby i preferencje mieszkańców w zakresie sportu.

Miasto Rybnik przystąpiło do badania dotyczącego potrzeb i preferencji mieszkańców w zakresie kultury fizycznej. Biorąc pod uwagę powyższe zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie kwestionariusza ankietowego, który jest dostępny pod poniższym linkiem:

ANKIETA: Potrzeby i preferencje mieszkańców w zakresie sportu