Aktualność

ODBYŁO SIĘ KOLEJNE SZKOLENIE DLA RYBNICKICH TRENERÓW

Podsumowanie warsztatów szkoleniowych – kompetencje miękkie.

Warsztaty szkoleniowe z kompetencji miękkich, wykorzystywanych podczas treningów piłki nożnej, przeprowadzone zostały 25 listopada, w ramach realizacji Rybnickiego Programu Szkolenia Dzieci i Młodzieży w Rybniku. Głównym założeniem było przedstawienie zagadnień związanych z poprawieniem komunikacji na linii trener – zawodnik, trener – rodzic oraz demonstracja jak poprawić efektywnie pracę z grupą zawodników. 

Skuteczna komunikacja 
– Prowadzącym warsztaty był menadżer Wojciech Kuras, osoba z bardzo dużym doświadczeniem w zakresie zarządzania zespołami ludzkimi oraz w prowadzeniu szkoleń w zakresie skutecznej komunikacji – informuje Dawid Dylich, koordynator piłkarskiego szkolenia w Rybniku. 
Trenerzy mogli szczegółowo zapoznać się z podstawami komunikacji, jak ważny wpływ ma na nasze codzienne życie i emocje, a także, czym jest komunikacja werbalna i niewerbalna, której używamy częściej i co jest ważne, aby była ona skuteczna. Co to jest komunikacja interpersonalna i jaki ma na nas wpływ, jak skutecznie wykorzystać mowę wewnętrzną w treningu zarówno amatorów jaki i profesjonalnych zawodników. 
Trenerzy poprzez różne ćwiczenia, które aktywnie wykonywali w trakcie warsztatów, sami mogli doświadczyć – jak dobra komunikacja wpływa na przekazywane informacje, jak poprawia atmosferę i wpływa na nas pozytywnie lub negatywnie. – Bardzo szeroko omówiony został temat komunikacji z młodym sportowcem. Zostało przeanalizowane czym charakteryzuje się introwertyk, a czym ekstrawertyk, co to  jest konstruktywna krytyka, jakich zwrotów używać, by wzmocnić młodego zawodnika, a jakich słów unikać, gdyż słowa mają wielka moc i często nieodpowiednio stosowane mogą negatywnie wpłynąć na motywację, kreatywność i chęci młodego człowieka do bycia sportowcem – wyjaśnia Dylich i dodaje: – Mamy nadzieję, że przekazane informacje i nabyte umiejętności będą wykorzystywane przez trenerów w pracy szkoleniowej z dziećmi i młodzieżą w rybnickich klubach sportowych. Dziękujemy wykładowcy za szczegółowo przekazane informację, a trenerom za aktywny udział w warsztatach – dodaje koordynator szkolenia w Rybniku. 

Osiem klubów 
W Warsztatach udział wzięło ośmiu trenerów z rybnickich klubów piłkarskich. Reprezentowane były m.in: Polonia Niewiadom, Jedność Grabownia, Zuch Orzepowice, RAP Rybnik, TS ROW Rybnik, RKP ROW Rybnik. Szkolenie prowadzone było w bardzo pozytywnej atmosferze, trenerzy chętnie wymieniali się własnymi przemyśleniami i doświadczeniami, aktywnie uczestniczyli w wykładzie. Jednogłośnie podkreślali, że kompetencje miękkie są zagadnieniem bardzo rzadko spotykanym w proponowanych szkoleniach dla trenerów, a stanowią bardzo ważną rolę w codziennej pracy zawodowej i chętnie wzięliby udział w kolejnych warsztatach o podobnej tematyce.