Aktualność

MOSiR RYBNIK KLUB - ZDOBYWAJ NAGRODY

Imprezy rekreacyjne Imprezy sportowe Kąpielisko Kamień Sala gimnastyczna w Rybniku Niedobczyce Pływalnia Yntka i sala gimnastyczna w Rybniku Pływalnia Akwarium w Boguszowicach Ośrodek w Kamieniu z boiskiem i siłownią zewnetrzną Ośrodek rekreacyjno-sportowy Ruda Wydarzenia turystyczne Miejski stadion lekkoatletyczny Lodowisko Kąpielisko Pniowiec Kąpielisko Chwałowice Hala widowiskowo-sportowa w Boguszowicach Centrum rekreacji i rehabilitacji Bushido

Bierz udział w wydarzenia organizowanych przez MOSiR Rybnik i zdobywaj nagrody.

KARTA MOSiR RYBNIK KLUB!

MOSIR RYBNIK KLUB – ZAŁOŻENIA PROGRAMU.

 1. Uczestnikiem programu MOSiR RYBNIK KLUB (zwany dalej Programem) może być każda osoba, zwana dalej Uczestnikiem.
 2. Uczestnictwo w Programie polega na udziale w określonych wydarzeniach organizowanych przez MOSiR Rybnik, za które uczestnik otrzyma naklejki.
 3. Za zebranie określonej liczby naklejek, przysługuje nagroda. Wartość nagród wzrasta wraz z liczbą zebranych naklejek.
 4. Karta zachowuje swoją ważność przez 12 miesięcy – od momentu jej aktywowania, tj. otrzymania pierwszej naklejki.
 5. Z uwagi na dostępność poszczególnych wydarzeń związaną z wiekiem Uczestników, ustala się minimalne liczby zebranych naklejek uprawniających do uzyskania nagród:
  a) Uczestnicy w wieku do 5 lat – minimum 4 naklejki.
  b) Uczestnicy w wieku 6 lat i więcej – minimum 4 naklejek.

Do zakwalifikowania do odpowiedniej kategorii wiekowej, organizatorzy biorą pod uwagę rok urodzenia Uczestnika. Regulaminy poszczególnych wydarzeń dopuszczają wyjątki.

WYDARZENIA OBJĘTE PROGRAMEM MOSIR RYBNIK KLUB.

Lp.

Nazwa WYDARZENIA

Wiek uczestników

Uwagi

1.

Akademia Biegania

od 15 lat

cykl spotkań

2.

Akademia Nordic Walking

od 15 lat

cykl spotkań

3.

Akademia Tenisa Ziemnego

od 6 do 12 lat

cykl spotkań

4.

Bajtel na Kole

do 10 lat

dystans uzależniony od wieku uczestnika

5.

Bieg Barbórkowy

od 16 lat

bieg uliczny – 10 km

6.

Bieg Wiosny

wydarzenie ogólnodostępne

dystans uzależniony od wieku uczestnika – od 100 m do 5 km

7.

Cross Duathlon

od 18 lat

bieg + pływanie (otwarty akwen)

8.

Dogtrekking

wydarzenie ogólnodostępne

wydarzenie rodzinne

9.

Dzieciniada

od 6 do 9 lat

różne zadania do wykonania

10.

Kamień Extreme

od 13 lat

wydarzenie biegowe z elementami przeszkód biegowych

11.

Kamień Ninja Kids

od 3 do 16 lat

tor OCR

12.

Maroko-Nowiny MTB Race

wydarzenie ogólnodostępne

dystans uzależniony od wieku uczestnika

13.

Rybnicki Półmaraton Księżycowy

od 18 lat

dwa dystanse do wyboru: 21,097 km / 10,5 km

14.

Strefa Małego Biegacza w ramach Rybnickiego Półmaratonu Księżycowego

do 15 lat

dystans uzależniony od wieku uczestnika

15.

Rajdy / Wycieczki Rowerowe

wydarzenie ogólnodostępne

do zdobycia 1 naklejka za 1 dowolnie wybrany rajd / wycieczkę

16.

Zawody Narciarskie

od 1 roku

wydarzenie rozgrywane poza Rybnikiem, narty oraz snowboard

 

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE.

 1. Program funkcjonuje w sposób ciągły.
 2. Udział w programie wymaga rejestracji. Rejestracji dokonuje Uczestnik, podczas zapisu online na wydarzenie objęte programem, postępując zgodnie z procedurą zapisu w formularzu wydarzenia. Rejestracji dokonuje się raz.
 3. Uczestnik otrzymuje nieodpłatnie numerowaną Kartę MOSiR RYBNIK KLUB (zwanej dalej Kartą) w siedzibie MOSiR Rybnik przy ul. Gliwickiej 72 w Rybniku, w godzinach pracy jednostki lub w trakcie Wydarzeń na specjalnie wyznaczonym stanowisku MOSiR RYBNIK KLUB.
 4. Karta ważna jest przez 12 miesięcy od jej aktywowania (zdobycia pierwszej naklejki).
 5. W przypadku zakończeniu trwania programu, uczestnicy zostaną powiadomieni o tym fakcie z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
 6. W trakcie Wydarzenia objętego programem, Organizator potwierdzi Uczestnikowi na Karcie udział w formie naklejki. W przypadku Wydarzeń obejmujących cykl spotkań, np. Akademia Biegania, uczestnictwo potwierdza się raz.
 7. Potwierdzenie uczestnictwa w danym Wydarzeniu możliwe jest wyłącznie w dniu Wydarzenia, na stanowisku MOSiR RYBNIK KLUB. Miejsce i godziny funkcjonowania stanowiska określi Organizator w regulaminie Wydarzenia.
 8. Organizator stworzy na własne potrzeby Listę Osób Zarejestrowanych w Programie MOSiR RYBNIK KLUB, zwanej dalej Listą. W razie wystąpienia rozbieżności w potwierdzonych uczestnictwach pomiędzy Kartą MOSiR RYBNIK KLUB danego uczestnika oraz Listą, za stan faktyczny uznaje się ten z Listy.

NAGRODY.

1. Nagrodę otrzyma każdy Uczestnik zgodnie z Pkt. III, ust. 3.
2. Gradacja nagród.

a) Uczestnicy w wieku do 5 lat:

Liczba zebranych naklejek

Nagroda

4 naklejki

nagroda rzeczowa

5 naklejek

nagroda rzeczowa

6 naklejek

VOUCHER na jedną wybraną imprezę organizowaną przez MOSiR Rybnik

+ nagroda rzeczowa

b) Uczestnicy w wieku 6 lat i więcej:

Liczba zebranych naklejek

Nagroda

4 naklejki

1 bezpłatne wejście do wykorzystania spośród 4 obiektów: pływalnia YNTKA, pływalnia AKWARIUM, Lodowisko, Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy RUDA

+ nagroda rzeczowa

5 naklejek

2 bezpłatne wejścia do wykorzystania spośród 4 obiektów: pływalnia YNTKA, pływalnia AKWARIUM, Lodowisko, Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy RUDA

+ nagroda rzeczowa

6 naklejek

+ 3 bezpłatne wejścia do wykorzystania spośród 4 obiektów: pływalnia YNTKA, pływalnia AKWARIUM, Lodowisko, Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy RUDA

+ nagroda rzeczowa

7 naklejek

+ 4 bezpłatne wejścia do wykorzystania spośród 4 obiektów: pływalnia YNTKA, pływalnia AKWARIUM, Lodowisko, Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy RUDA

+ nagroda rzeczowa

8 naklejek

+ 5 bezpłatnych wejść do wykorzystania spośród 4 obiektów: pływalnia YNTKA, pływalnia AKWARIUM, Lodowisko, Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy RUDA

+ nagroda rzeczowa

9 naklejek

+ 6 bezpłatnych wejść do wykorzystania spośród 4 obiektów: pływalnia YNTKA, pływalnia AKWARIUM, Lodowisko, Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy RUDA

+ nagroda rzeczowa

10 naklejek

VOUCHER na jedną wybraną imprezę organizowaną przez MOSiR Rybnik

+ 6 bezpłatnych wejść do wykorzystania spośród 4 obiektów: pływalnia YNTKA, pływalnia AKWARIUM, Lodowisko, Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy RUDA

+ nagroda rzeczowa

 

3. Uczestnik, który zdecyduje, że zgromadził satysfakcjonującą go liczbę naklejek i chce odebrać nagrodę, informuje o tym fakcie Organizatora w wiadomości e-mail wysłanej na adres imprezy.mosirrybnik@gmail.com.

4. Odbiór nagród następuje po ustaleniu z Organizatorem terminu i miejsca odbioru nagrody.

5. W przypadku braku odbioru nagrody w wyznaczonym miejscu i terminie, nagroda po 14 dniach przechodzi na rzecz Organizatora.

 

Cały regulamin programu do pobrania z naszej strony.