Aktualność

KAMIEŃ EXTREME KIDS 2023

Ruszają zapisy na finałową część Rybnickiej Ligi OCR KIDS. Zapraszamy do Kamienia 24 września na KAMIEŃ EXTREME KIDS.

KAMIEŃ EXTREME KIDS 2023!

 

Ruszają zapisy na finałową część Rybnickiej Ligi OCR KIDS. Zapraszamy do Kamienia 24 września na KAMIEŃ EXTREME KIDS.

 

Do wyboru dwie formuły:

 • FAMILY FUN tor biegowy dla młodzieży w wieku 3-12 lat.
  Możliwa pomoc w pokonywaniu przeszkód przez rodziców/wolontariuszy. Formuła przeznaczona dla dzieci, które rozpoczynają swoją przygodę z biegami OCR, nie będzie prowadzona klasyfikacja, każdy kto ukończy tor biegowy otrzyma medal.

  ZASADY POKONYWANIA PRZESZKÓD:
  - limit czasu na pokonanie toru: 20 minut,
  - możliwość podjęcia wielokrotnej próby pokonania każdej z przeszkód.
   
 • ELITA dla uczestników w wieku od 7 do 12 lat
  Wymagane jest samodzielne pokonywanie przeszkód, będzie prowadzona klasyfikacja w kategoriach wiekowych, osobno dla dziewcząt i osobno dla chłopców.

  ZASADY POKONYWANIA PRZESZKÓD:
 • Każde dziecko (zwane dalej Zawodnikiem) otrzyma 3 papierowe opaski na nadgarstek, które należy założyć i okazać przed wejściem na strefę startu.
 • Opaski będą odbierane (odcinane) w przypadku niepokonania przeszkody przez Zawodnika.
 • Zawodnik ma dwie próby pokonania przeszkody z wyłączeniem wszelkiego rodzaju ścianek oraz równoważni na których obowiązuje zasada wielokrotności prób.
 • Po drugiej nieudanej próbie pokonania przeszkody Zawodnik ma obowiązek udania się do sędziego celem oddania jednej opaski. Następnie kontynuuje bieg dalej.
 • Za rozpoczęcie próby pokonywania przeszkody uważa się chwycenie obiema dłońmi elementów przeszkody lub przekroczenie linii granicznej (wystartowanie przy jednoczesnym nadepnięciu na wyznaczoną linię startową skutkuje uznaniem próby pokonania za niepowodzenie).
 • Skuteczne pokonanie przeszkody zostaje zaliczone po poprawnym, samodzielnym wykonaniu instrukcji pokonania zawartej w ust. II niniejszego dokumentu, bez działań uznanych za niedozwolone.
 • Celem ukończenia biegu i klasyfikacji, Zawodnik musi mieć minimum jedną opaskę na nadgarstku na mecie.
 • Zawodnik nim przekroczy metę będzie zobowiązany do wykonania karnego zadania (runda karna) za każdą utraconą opaskę i dopiero wówczas może przekroczyć linię mety.
 • W przypadku utraty wszystkich (trzech) opasek Zawodnik dalej kontynuuje bieg lecz nie obowiązują go już narzucone ilości prób oraz karne pętle. Na końcu otrzyma medal ale nie będzie miał możliwości stanąć na podium.
 • Zawodnicy będący na trasie nie posiadający opasek nie mogą utrudniać rywalizacji pozostałym zawodnikom z opaskami – blokować torów na przeszkodach, zagradzać drogi itd.
 • W przypadku braku innego ułatwienia – podest, lina etc. dopuszcza się pomoc dla Zawodników w dostaniu się na przeszkodę czy do pierwszego chwytu (np. podsadzenie dziecka). Pomoc może być udzielona tylko i wyłącznie przez sędziego lub wolontariusza na trasie na prośbę zawodnika.
 • Zawodnik nie może przyjmować pomocy z zewnątrz w postaci sprzętu lub fizycznej pomocy osób trzecich.
 • Korzystanie, wchodzenie itd. na przeszkody przed biegiem przez Zawodników grozi dyskwalifikacją.
 • Rany otwarte, nieopatrzone z sącząca się krwią dyskwalifikują z dalszego biegu, aby kontynuować bieg należy skorzystać z punktu medycznego ( dalszy udział w biegu zależy od decyzji ratownika i sędziego).
 • Zakaz używania substancji lepkich, klejów itp. przy pokonywaniu przeszkód (jeśli zawodnicy zostaną przyłapani w takiej sytuacji, następuje dyskwalifikacja). Dopuszcza się tylko użycie magnezji w proszku lub płynie.
 • W sytuacjach nieobjętych regulaminem decyzję podejmuje Sędzia na przeszkodzie lub Sędzia Główny.

Planowany program zawodów:

1. godz. 8.00 – 12.00 – weryfikacja uczestników w biurze zawodów
2. godz. 9.10 – 9.45 – zapoznanie się z torem w obecności Sędziego Głównego
3. godz. 10.00 – STARTY, rozpoczną się od fali ELITY zaczynając od najmłodszej do najstarszej, a następnie fala FAMILY FUN.

Zawodnicy startują w falach ustalonych ze względu na kategorie wiekowe:

 • ELITA KIDS

7 - 8 lat
9 - 10 lat
11- 12 lat

 • FAMILY FUN

3 - 12 lat

4. Dekoracja najlepszych zawodników bezpośrednio po zakończeniu zawodów.


Opłaty:

 • podczas rejestracji internetowej do 20 września: 45 zł - ELITA / 30 zł - FAMILY FUN
 • 24 września (pod warunkiem wolnych miejsc) w dniu wydarzenia (tylko odliczona gotówka): 55 zł - ELITA / 40 zł - FAMILY FUN

ZAPISY INTERNETOWE dostępne na stronie:

https://dostartu.pl/kamien-extreme-kids-v9647


Więcej informacji w regulaminie zawodów oraz w regulaminie Rybnickiej Ligi OCR