Aktualność

IGNACY NINJA KIDS

3 czerwca wystartuje Rybnicka Liga OCR Kids - pierwszy etap na "IGNACYM"

IGNACY NINJA KIDS - 3 czerwca 2023 r. na "IGNACYM"

 

Rusza RYBNICKA LIGA OCR KIDS - czyli 3 imprezy dla dzieci o charakterze biegów z przeszkodami.

Zapraszamy na PIERWSZY (1/3) etap - IGNACY NINJA KIDS - który odbędzie się 3 czerwca na terenie Zabytkowej Kopalni "IGNACY" w Rybniku - Niewiadomiu.

W realizacjie włączyli się również OCR & NINJA KIDS EVENTS, Shark Crew Rybnik oraz Fit&More Rybnik.

 

Zapraszamy w sobotę 3 czerwca do udziału w IGNACY NINJA KIDS.

Do wyboru dwie formuły:

 • FAMILY FUN dla uczestników od 3 do 12 lat
  1.    Formuła przeznaczona dla dzieci, które rozpoczynają swoją przygodę z biegami OCR, nie będzie prowadzona klasyfikacja, każdy kto ukończy tor biegowy otrzyma medal.
  2.    Możliwy start razem z rodzicem lub opiekunem, możliwa pomoc w pokonywaniu przeszkody przez rodzica lub opiekuna.
  3.    W ramach tej formuły nie odbywa się współzawodnictwo, każde dziecko które ukończy tor przeszkód otrzyma medal.
  4.    W ramach toru zawodnicy będą biegać, czołgać się, ślizgać się lub w inny sposób poruszać się w poprzek, pod, nad lub przez powierzchnię przeszkody.
  5.    Starty będą odbywały się co 1 min, zgodnie z listą startową.
  6.    Rezerwacja orientacyjnej godziny startów odbywa się tylko podczas zapisów online.
  7.    Lista startowa zostanie opublikowana po 31 maja.
  8.    Każdy zawodnik w ramach pakietu startowego ma 2 (dwa) starty.
   
 • ELITA dla uczestników w wieku od 7 do 12 lat
  1.    W ramach zawodów odbywa się współzawodnictwo indywidualne na TORZE NINJA.
  2.    W ramach toru zawodnicy będą biegać, czołgać się, ślizgać się lub w inny sposób poruszać się w poprzek, pod, nad lub przez powierzchnię przeszkody.
  3.    Starty będą odbywały się co 3 min, zgodnie z listą startową.
  4.    Rezerwacja orientacyjnej godziny startów odbywa się tylko podczas zapisów online.
  5.    Lista startowa zostanie opublikowana po 31 maja.
  6.    Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie biegu i samodzielne, prawidłowe pokonanie wszystkich przeszkód. 
  7.    Niesportowe zachowanie w stosunku do innych zawodników (uniemożliwianie przejścia przeszkody, przeszkadzanie podczas przechodzenia przeszkody itp.) oraz sędziów (ignorowanie, wulgaryzmy, wyzwiska itp.) karane będzie dyskwalifikacją.
  8.    Zawodników obowiązuje limit czasu, który wynosi 3 minuty.
  9.    Po upływie limitu czasu Zawodnik jest nieklasyfikowany i musi opuścić tor.
  10.    Każdy zawodnik w ramach pakietu startowego ma 2 (dwa) starty. Do wyników końcowych liczyć się będzie lepszy czas z obu przejść toru.
  11.    Na trasie toru nie przewiduje się punktów odżywiania. 
  12.    Na trasie toru zawodnikom zabrania się przyjmowania od innych zawodników i osób trzecich pożywienia i innych przedmiotów (włącznie z wodą). Przyjmowanie jakiejkolwiek pomocy skutkuje dyskwalifikacją zawodnika.  
  13.    Zawodnik zobowiązany jest do regulaminowego pokonania przeszkód na całej długości trasy. Instruktaż pokonywania przeszkód zostanie udostępniony przed Biegiem w postaci np. Rulebooka.
  14.    Zabrania się przebywania na torze osób nieupoważnionych. 
  15.    Zabrania się osobom przebywającym na torze (media, wolontariusz, sędzia, organizator, inne upoważnione i oznaczone osoby) dopingowania, trenowania, motywowania zawodników czy wszelkich innych form podpowiadania jak pokonać przeszkodę.
  16.    Zawodnik jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić sobie strój adekwatny do warunków atmosferycznych. Start w butach z kolcami jest zabroniony. Start bez butów jest zabroniony.
  17.    O dopuszczeniu Zawodnika do startu decyduje Sędzia Główny zawodów, którego decyzje są ostateczne.
  18.    Należy bezwzględnie przestrzegać komunikatów i poleceń sędziów technicznych jak i wolontariuszy. Niewykonanie polecenia może skutkować dyskwalifikacją Zawodnika.
  19.    Zawodnicy nie mają prawa kwestionować poleceń i decyzji sędziów technicznych w trakcie biegu.  
  20.    Zabrania się używania klejów i substancji klejopodobnych poprawiających chwyt na przeszkodach. Dopuszcza się użycie magnezji.
  21.    Zawodnik z otwartymi ranami, które pozostawiają krew na konstrukcjach przeszkód  nie ma wstępu na przeszkodę, istnieje możliwość przystąpienia do pokonywania przeszkody po wcześniejszym samodzielnym zabezpieczeniu rany.
  22.    Sędzia ma prawo zabronić zawodnikowi podejścia do pokonania przeszkody biorąc pod uwagę stan zdrowia i zdecydować tym samym o konieczności zejścia z trasy zawodów i dyskwalifikacji zawodnika.
   

Planowany program zawodów:
1.    FAMILY FUN (uczestnicy w wieku od 3 do 12 lat) – start grupy o godzinie 10:00.
2.    ELITA (uczestnicy w wieku od 7 do 12 lat) – start ELIMINACJI o godzinie 11:30.
3.    ELITA: bezpośrednio po eliminacjach - półfinały i finały w poszczególnych kategoriach wiekowych
Zawodnicy startują parami bez względu na kategorie wiekowe: 7 – 8 lat / 9 – 10 lat / 11 – 12 lat
4.    Dekoracja najlepszych zawodników (ELITA) bezpośrednio po zakończeniu zawodów.

Pierwsze starty dla grupy FAMILY FUN od godziny 10:00.
Start eliminacji grupy ELITA od godziny 11:30.

Opłaty:

 • podczas rejestracji internetowej do 31 maja: 45 zł - ELITA / 30 zł - FAMILY FUN
 • 3 czerwca w dniu wydarzenia (tylko odliczona gotówka): 55 zł - ELITA / 40 zł - FAMILY FUN

ZAPISY INTERNETOWE dostępne na stronie:

www.time-sport.pl/bieg/7708

 

Więcej informacji w regulaminie zawodów oraz w regulaminie Rybnickiej Ligi OCR