Aktualność

FERIE W MIEŚCIE 2024 - PRZYGODA Z NURKOWANIEM

Pływalnia Yntka i sala gimnastyczna w Rybniku

Na zajęcia zaprasza Klub Działalności Podwodnej Rekin.

Klub Działalności Podwodnej Rekin Mirosław Liszka zaprasza na przygodę z nurkowaniem - cykl zajęć z płetwonurkowania. Odbędą się od 5 do 9 lutego w godz.9:00 - 12:00 w Pływalni Krytej Yntka przy ul. Powstańców Śl. Uczestnik zajęć w praktyczny sposób zapozna się ze sprzętem do nurkowania, z elementarnymi zasadami techniki nurkowania oraz z systemem szkolenia i certyfikacji KDP/CMAS. Będzie miał możliwość dalszego szkolenia na stopnie w płetwonurkowaniu młodzieżowym CMAS (do uzgodnienia z organizatorem).

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończone 11 lat,
  • pisemne oświadczenie podczas szkolenia płetwonurkowego (w imieniu osób niepełnoletnich oświadczenie składają rodzice lub prawni opiekunowie),
  • OŚWIADCZENIE szkoleniowe z informacją o czynnikach zwiększających zagrożenie związane z płetwonurkowaniem,
  • umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora)

Przebieg szkolenia:

Pogadanka (60 min) i zajęcia praktyczne (120 min) w basenie, w tym jedno nurkowanie z instruktorem do głębokości dwóch metrów, trwające 10 - 20 minut.

Kadra kursu:

  • Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS. Mirosław Liszka KDP REKIN
  • Asystenci Płetwonurkowania KDP?CMAS - 2 os.

Dodatkowe informacje - Mirek, tel. 502374068

Uwagi:

  • zajęcia odbywają się w 5 grupach (każda grupa 6 osób w dany dzień) max.6 osób (decyduje kolejność zgłoszeń),
  • mile widziane zabranie nie tylko stroju kąpielowego ale także własnego sprzętu podstawowego do nurkowania (maska, fajka, płetwy),
  • na zajęciach będzie możliwość wykonania pamiątkowego zdjęcia pod wodą jak i na powierzchni,
  • możliwość kontynuowania zajęć z płetwonurkowania – płetwonurek certyfikowany CMAS

Koszt zajęć: 300 zł