Aktualność

AKADEMIE JESIEŃ 2022

Ruszają zapisy na dwie akademie!

Akademia Biegania i Akademia Nordic Walking

 

AKADEMIA BIEGANIA – JESIEŃ 2022

 

 • MIEJSCE

Stadion Lekkoatletyczny przy ul. Gliwickiej 72 (wejście/wjazd oraz parking od ul. Żużlowej).

 

 • TERMINY

27.09. – 8.11.2022 – we wtorki i czwartki:
- GRUPA I w godzinach 18:00 - 19:00,

- GRUPA II w godzinach 19:00-20:00.
12 spotkań w każdej grupie w ramach całego cyklu.

LIMIT UCZESTNIKÓW: 50 osób (2x 25 osób na jedną grupę).

 

Na zajęcia można dołączyć w dowolnym czasie trwania Akademii Biegania.

 

 • UCZESTNICTWO

W zajęciach mogą brać udział wszyscy chętni (od 15 roku życia), którzy:

 1. wyrażają chęć udziału w zajęciach (bez względu na poziom umiejętności i wytrenowania);
 2. podpiszą stosowne oświadczenia pozwalające na udział w zajęciach;
 3. w przypadku uczestników niepełnoletnich (od 15 roku życia) przedłożą prowadzącemu zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w zajęciach;
 4. dokonają stosownej opłaty;
 • PŁATNOŚCI

Odpłatność za cykl spotkań w ramach jednej wybranej grupy wynosi 100 zł/os.,

a w przypadku dzieci i młodzieży od 15 do 18 lat – 50 zł/os.

 

W przypadku dokonania opłaty przed pierwszymi zajęciami na zajęcia należy przynieść potwierdzenie przelewu.

Opłata nie będzie zwracana, może być co najwyżej przeniesiona na innego uczestnika.

 

 • ZGŁOSZENIA:

Za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie: LINK DO ZAPISÓW
 

 

 

 

AKADEMIA NORDIC WALKING – JESIEŃ 2022

 

 • MIEJSCE

Stadion Lekkoatletyczny przy ul. Gliwickiej 72 (wejście/wjazd oraz parking od ul. Żużlowej).

 

 • TERMIN

19.09. – 13.10.2022 – w każdy poniedziałek i czwartek, w godzinach 17:30 - 18:30.

Na zajęcia można dołączyć w dowolnym czasie trwania Akademii Nordic Walking.

Maksymalna zakładana ilość uczestników w GRUPIE: 16 osób.

 

 • UCZESTNICTWO

W zajęciach mogą brać udział wszyscy chętni (od 15 roku życia) którzy:

 1. wyrażają chęć udziału w zajęciach (bez względu na poziom umiejętności i wytrenowania);
 2. podpiszą stosowne oświadczenie/a pozwalające na udział w zajęciach;
 3. w przypadku uczestników niepełnoletnich (od 15 roku życia) przedłożą prowadzącemu zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w zajęciach;

dokonają stosownej opłaty;

 

 • PŁATNOŚCI

Odpłatność za cykl spotkań w ramach jednej wybranej grupy wynosi 100 zł/os.,

a w przypadku dzieci i młodzieży od 15 do 18 lat – 50 zł/os.

 

W przypadku dokonania opłaty przed pierwszymi zajęciami na zajęcia należy przynieść potwierdzenie przelewu.

Opłata nie będzie zwracana, może być co najwyżej przeniesiona na innego uczestnika.

 

 • ZGŁOSZENIA

Za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie: LINK DO ZAPISÓW