Aktualność

19. BIEG BARBÓRKOWY - 3.12.2023

Kolejna już 19-ta edycja zimowego Biegu Barbórkowego w Rybniku odbędzie się 3 grudnia 2023 roku.

19. BIEG BARBÓRKOWY 3 grudnia 2023 r.

 

Bieg barbórkowy, to zimowy bieg ulicami Rybnika. Główny motyw dla wszystkich 4-rech biegów organizowanych w ramach Biegowego Grand Prix Rybnika, to dzikie zwierzęta, a w przypadku Biegu Barbórkowego, będzie to - GEPARD (4 grudnia wypada Dzień Geparda i oczywiście Dzień Górnika).

 

  • TERMIN I MIEJSCE.

1.    Niedziela 3 grudnia 2023 r., START o godzinie 12:00.
START/META przy ul. Budowlanych – okolice przystanku autobusowego na wysokości wyjazdu z Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku - szkoła przy ul. Orzepowickiej 15A.
2.    BIURO ZAWODÓW.
Otwarte w dniu imprezy w godzinach 9:00 – 11:15, zlokalizowane w Zespole Szkół nr 3 (ZS 3) w Rybniku, przy ul. Orzepowickiej 15A - weryfikacja uczestników, wydawanie numerów startowych oraz pakietów startowych tylko w godzinach pracy biura zawodów.
3.    Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w niedzielę 3 grudnia 2023 r. około godziny 14:30.

  • DYSTANS, TRASA BIEGU, POMIAR CZASU.

1.    START i META biegu znajdować się będzie na ulicy Budowlanych - okolice przystanku autobusowego na wysokości wyjazdu z Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku - szkoła przy ul. Orzepowickiej 15A.
2.    Trasa Biegu: 1x pętla – 10 km ulicami miasta – trasa atestowana. Trasa w przewadze asfaltowa, krótkie odcinki – kostka chodnikowa (Rynek i jego okolice).
3.    Numer startowy: podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numer startowy przymocowany poziomo do przedniej części koszulki (ew. bluzy lub kurtki). Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
4.    Limit czasu na pokonanie dystansu 10 km wynosi 90 minut, po tym czasie zawodnik zobowiązany jest do zdjęcia numeru startowego oraz zejścia z trasy biegu. Osoba, która pozostanie na trasie po upływie tego czasu robi to na własną odpowiedzialność i może zostać ukarana za łamanie przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
5.    Zawodnicy są klasyfikowani według czasów brutto. W wynikach końcowych każdy uczestnik otrzyma informację o czasie brutto i netto.
6.    Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni, chyba że trasa biegu przewiduje inaczej.
7.    Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne.

  • ZGŁOSZENIA, UCZESTNICTWO, OPŁATY.

1.    Organizator ograniczył liczbę uczestników w biegu do 900 osób.
2.    Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy do dnia 3.12.2023 r. ukończyli 16 lat. 


3.    ZGŁOSZENIA:
a)    do 26 listopada 2023 r. - przez formularz elektroniczny (pod warunkiem wolnych miejsc) na stronie:

LINK DO ZAPISÓW na 19. BIEG BARBÓROWY >>>

link do zapisów dostępny również w odpowiedniej aktualności na stronie www.mosir.rybnik.pl 


b)    3 grudnia 2023 r. – pod warunkiem wolnych miejsc, zgłoszenia osobiste w Biurze Zawodów w godzinach 9:00-11:15, maksymalnie 30 miejsc.
c)    zgłoszenia drużyn dokonujemy wysyłając wypełniony formularz (załącznik nr 6) na adres biegi.mosirrybnik@gmail.com do 26 listopada, w temacie wiadomości należy wpisać „DRUŻYNA BIEG BARBÓRKOWY”.

4.    Opłata startowa (w pierwszej kolejności należy dokonać zgłoszenia internetowego a następnie można dokonać opłaty on-line): 
a.    65 zł/os. – ZGŁOSZENIA opłacane w terminie do 19 kwietnia 2023 r.
b.    75 zł/os. – ZGŁOSZENIA opłacane w terminie od 20 kwietnia do 19 sierpnia 2023 r.
c.    90 zł/os.  – ZGŁOSZENIA opłacane w terminie od 20 sierpnia do 31 października 2023 r.
d.    100 zł/os. – ZGŁOSZENIA opłacane w terminie od 1 listopada do 26 listopada 2023 r.
e.    130 zł/os. – ZGŁOSZENIA w Biurze Zawodów 3.12.2023 r.
5.    Organizator ustala zniżkę w wysokości 10 zł dla mieszkańców Rybnika (decyduje dowód osobisty wydany przez Prezydenta Miasta Rybnika). Nie dotyczy zapisów w dniu imprezy.
 

  • KLASYFIKACJA.

1.    KLASYFIKACJA BIEG BARBÓRKOWY:
a)    GENERALNA KOBIET I MĘŻCZYZN (OPEN – K/M)
b)    KATEGORIE WIEKOWE KOBIET I MĘŻCZYZN:
- M/K – 20 (16-29 lat),
- M/K – 30 (30-39 lat),
- M/K – 40 (40-49 lat),
- M/K – 50 (50-59 lat),
- M/K – 60+ (60 i więcej lat) 

Do zakwalifikowania się do odpowiedniej kategorii wiekowej organizatorzy stosują rok urodzenia z wyjątkiem uczestników 16-letnich, których do udziału kwalifikuje data osiągnięcia 16 lat.
c)    MIESZKAŃCY RYBNIKA.
d)    MIESZKAŃCY POWIATU RYBNICKIEGO
(Adamowice, Bełk, Bogunice, Czernica, Czerwionka-Leszczyny, Czuchów, Dębieńsko, Dzimierz, Gaszowice, Jankowice, Jejkowice, Książenice, Lyski, Łuków Śląski, Nowa Wieś, Palowice, Piece, Przegędza, Pstrążna, Raszczyce, Stanowice, Sumina, Szczejkowice, Szczerbice, Świerklany Dolne, Świerklany Górne, Zwonowice, Żytna).

e)   GÓRNICY (osoby pracujące oraz emeryci górniczy, w tym również administracja).
f)    NAJSTARSZA i NAJSTARSZY UCZESTNIK BIEGU.

2.    KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA – 4x 10 km.
a)    Liczba osób w drużynie: 4 osoby w tym min. 1 kobieta.
b)    Suma miejsc będzie wynikiem danej drużyny, zwycięży drużyna z najniższą sumą miejsc.
c)    Osoby startujące w KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ będą również sklasyfikowane w klasyfikacji indywidualnej.
d)    START DRUŻYN – wspólny start o godzinie 12:00.
e)    Zgłoszenia drużyny dokonujemy wysyłając wypełniony formularz (załącznik nr 6) na adres biegi.mosirrybnik@gmail.com do 26 listopada, w temacie wiadomości należy wpisać „DRUŻYNA BIEG BARBÓRKOWY”.
f)    W klasyfikacji drużynowej mogą brać udział osoby reprezentujące kluby sportowe, grupy biegowe, reprezentacje firm i instytucji itp.
g)    Jedna osoba może reprezentować tylko jedną drużynę.
h)    W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje czas najwolniejszego zawodnika z drużyny.
 

  • BIEGOWE GRAND PRIX RYBNIKA.

1.    Bieg Barbórkowy zalicza się do klasyfikacji Biegowego Grand Prix Rybnika (Bieg Wiosny, Rybnicki Półmaraton Księżycowy, Kamień Extreme, Bieg Barbórkowy) – szczegółowe informacje na stronie: 
mosir.rybnik.pl/biegowe-grand-prix-rybnika

 


Więcej informacji oraz załączniki (m.in.: cesja, odbiór pakietu, zgłoszenie drużyny) w regulaminie.