Aktualność

18. KAMIEŃ EXTREME - 24.09.2023

Bieg crossowy z przeszkodami już 24 września 2023 r. - oczywiście na terenie Ośrodka w Kamieniu (Rybnik).

18. KAMIEŃ EXTREME 24 września 2023 r. na terenie Ośrodka w Kamieniu!

Kamień Extreme, to crossowy bieg z przeszkodami, który odbywa się w okolicy i na terenie Ośrodka w Kamieniu (Rybnik - Kamień).
W tym roku motyw przewodni dla całego Biegowego Grand Prix Rybnika, to dzikie zwierzęta. A w przypadku biegu Kamień Extreme - będzie to: "GORYL".

Dystans biegu wynosi około 5,5 km. Na trasie będzie sporo przeszkód, w tym również przeszkody naturalne i te, które powstaną specjalnie na wydarzenie.

W dniu również Kamień Extreme Kids - dzieci oczywiście będą miały dostosowany dystans i przeszkody, a planowane starty są w godzinach porannych i przedpołudniowych.

  • CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW, TRASA.

1.    KAMIEŃ EXTREME, to wydarzenie nastawione na dobrą zabawę i przeżycie biegowej rywalizacji na trasie z przeszkodami naturalnymi (np.: staw, piach, błoto) oraz technicznymi (np.: podesty, ściany, rusztowania). Na trasie znajdują się przeszkody, które weryfikują sprawność, skoczność, gibkość, siłę.
2.    TRASA z przeszkodami na dystansie około 5,5 km +/- 0,5km
3.    W ramach KAMIEŃ EXTREME przeprowadzone zostaną dwie formuły biegu, obie wliczane do BIEGOWEGO GRAND PRIX RYBNIKA.
a)    TARZAN - formuła przeznaczona dla osób chcących brać udział w rywalizacji, prowadzona będzie klasyfikacja oraz dekoracja z nagrodami dla najlepszych zawodników, w ramach BIEGOWEGO GRAND PRIX RYBNIKA zawodnicy dostaną punkty zgodnie z regulaminem Biegowego Grand Prix Rybnika.
b)    KING KONG -  formuła dla zabawy, brak klasyfikacji oraz nagród, zawodnicy startujący w ramach BIEGOWEGO GRAND PRIX RYBNIKA otrzymają 1 punkt, który potwierdza ukończenie biegu.

  • TERMIN I MIEJSCE.

1.    24 września 2023 r. (niedziela), START oraz META zlokalizowany będzie na terenie Ośrodka MOSiR Rybnik w Kamieniu, przy ulicy Hotelowej 28.
2.    PIERWSZY START o godzinie 12:00, w pobliżu linii startu należy być 10 minut przed planowanym startem danej grupy. Zawodnicy startują w GRUPACH STARTOWYCH zgodnie z harmonogramem szczegółowym opublikowanym po 20 września – listy startowe.
3.    BIURO ZAWODÓW zlokalizowane będzie na terenie Ośrodka MOSiR Rybnik w Kamieniu, ul. Hotelowa 28.
a)    weryfikacja uczestników, wydawanie numerów startowych, zwrotnych chipów oraz pakietów startowych w dniu imprezy 24.09.2023 r., w godzinach 10:00 - 14:00
b)    uczestnik zobowiązany jest zgłosić się do biura zawodów co najmniej godzinę przed swoim startem. 
4.    Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w niedzielę 24 września 2023 r. około 30 minut po przekroczeniu mety przez ostatniego zawodnika formuły TARZAN.

  • FORMUŁY, DYSTANS, TRASA BIEGU, POMIAR CZASU.

1.    START i META znajdować się będą na terenie Ośrodka MOSiR Rybnik w Kamieniu przy ulicy Hotelowej 28.
2.    TRASA biegu: 1x pętla – 5,50 km +/- 0,5 km, trasa w przewadze leśna, miękka z krótkimi odcinkami asfaltowymi, na trasie będzie się znajdować około 20 przeszkód (w tym przeszkody naturalne i sztuczne).
3.    FORMUŁY STARTÓW. 
a)    TARZAN:
- formuła przeznaczona dla osób chcących brać udział w rywalizacji, prowadzona będzie klasyfikacja oraz dekoracja z nagrodami dla najlepszych zawodników, 
- zawodnicy pokonują trasę samodzielnie, nie mogą sobie pomagać przy pokonywaniu przeszkody, ani korzystać z pomocy kibiców, sędziów, wolontariuszy; pomoc z zewnątrz skutkuje dyskwalifikacją,
- niedozwolone jest używanie substancji klejących,
- zawodnicy mogą podchodzić do pokonywania przeszkody dowolną liczbę razy,
- jeżeli zawodnik nie pokona przeszkody, zostanie mu naniesiona na opaskę kreska, za każdą niepokonaną przeszkodę zawodnik pokonuje karną pętlę, przed metą zawodnicy z kreskami na opaskach kierowani są na karną pętlę i pokonują ją tyle razy ile mają kresek na opasce,
- zawodnik musi podjąć próbę pokonania przeszkody,
- decyzje wolontariusza, sędziego są ostateczne,
- zawodnicy startują w GRUPACH STARTOWYCH w podgrupach po 4 osoby, starty co 3 minuty.
b)    KING KONG:
- formuła dla zabawy, brak klasyfikacji oraz nagród,
- zawodnicy mogą sobie pomagać na trasie, brak konsekwencji za niepokonanie przeszkody,
- zawodnicy startują w GRUPACH STARTOWYCH po 20 osób, starty co 10 minut.
4.    NUMER STARTOWY czyli opaska na rękę oraz chip zwrotny. W przypadku nie zwrócenia chipa po pokonaniu trasy może zostać naliczona dodatkowa opłata w wysokości 20 zł. Osoby, które nie zwrócą chipu w określonym limicie czasu od wystartowania nie zostaną sklasyfikowane.
5.    LIMIT CZASU - na pokonanie dystansu 5,50 km +/- 0,5 km wynosi 100 minut dla formuły TARZAN oraz 120 minut dla formuły KING KONG, po tym czasie zawodnik zobowiązany jest do zejścia z trasy biegu. Osoba, która pozostanie na trasie po upływie tego czasu robi to na własną odpowiedzialność. Przekroczenie limitu czasu powoduje nie sklasyfikowanie uczestnika.
6.    Zawodnicy są klasyfikowani według czasów netto.
7.    Na trasie mogą znajdować się punkty kontrolne.
8.    Zasady pokonywania przeszkód (rule book) pojawią się na stronie www.mosir.rybnik.pl oraz będą wysłane wiadomością e-mail po 20 września.

  • ZGŁOSZENIA, UCZESTNICTWO, OPŁATY.

1.    Organizator ograniczył liczbę uczestników do 350 osób. Do startu dopuszczeni są zawodnicy, którzy do dnia 24.09.2023 r. ukończyli 13 lat.


2.    ZGŁOSZENIA.


a)    do 17 września 2023 r. - przez formularz elektroniczny (pod warunkiem wolnych miejsc) na stronie:

LINK DO ZAPISÓW NA 18. KAMIEŃ EXTREME >>> 

oraz w odpowiedniej aktualności na stronie www.mosir.rybnik.pl 

b)    wybrana godzina startu w momencie zapisów może ulec zmianie, listy startowe zostaną opublikowane po 20 września,
c)    w dniu imprezy 24 września – w biurze zawodów, start bez gwarancji otrzymania medalu. 
d)    zgłoszenia drużyny dokonujemy wysyłając wypełniony formularz (załącznik nr 3) na adres biegi.mosirrybnik@gmail.com do 17 września 2023 r., w temacie wiadomości należy wpisać „DRUŻYNA KAMIEŃ EXTREME”. 

3.    OPŁATA STARTOWA. 

DATA UISZCZENIA OPŁATY

TARZAN

KING KONG

Do 18 kwietnia, płatność on-line

70 zł

50 zł

Od 19 kwietnia do 18 sierpnia, płatność on-line

85 zł

65 zł

Od 19 sierpnia do 17 września, płatność on-line

110 zł

90 zł

24 września, płatność gotówką (pod warunkiem wolnych miejsc)

150 zł

120 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w biegu Kamień Extreme, a nie opłatą za pakiet startowy.

  • KLASYFIKACJA - dotyczy formuły TARZAN.

1.    KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA KAMIEŃ EXTREME
a)    GENERALNA KOBIET I MĘŻCZYZN  (OPEN – K/M I-III)
b)    KATEGORIE WIEKOWE KOBIET I MĘŻCZYZN:
- M/K – JUNIOR (13-17 lat)
- M/K – MASTER (18-30 lat)
- M/K – SENIOR (31-44 lata)
- M/K - BOS (45 i więcej lat).

Do zakwalifikowania do odpowiedniej kategorii wiekowej organizatorzy stosują datę urodzenia.
c)    MIESZKAŃCY RYBNIKA

2.    KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA KAMIEŃ EXTREME.
a)    Liczba osób w drużynie: 4 osoby w tym min. 1 kobieta.
b)    Suma miejsc będzie wynikiem danej drużyny, zwycięży drużyna z najniższą sumą miejsc.
c)    Osoby startujące w KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ będą również sklasyfikowane w KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ.
d)    Zgłoszenia drużyny dokonujemy wysyłając wypełniony formularz (załącznik nr 3 do regulaminu)
       na adres biegi.mosirrybnik@gmail.com
       do 17 września, w temacie wiadomości należy wpisać „DRUŻYNA KAMIEŃ EXTREME”. 
e)    W klasyfikacji drużynowej mogą brać udział drużyny reprezentujące kluby sportowe, grupy biegowe, reprezentacje firm i instytucji itp.
f)    Jedna osoba może reprezentować jedną drużynę.
g)    W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje czwarty czas drużynowy.

  • BIEGOWE GRAND PRIX RYBNIKA.

Kamień Extreme zalicza się do klasyfikacji Biegowego Grand Prix Rybnika (Bieg Wiosny, Rybnicki Półmaraton Księżycowy, Kamień Extreme, Bieg Barbórkowy) – szczegółowe informacje na stronie: 
mosir.rybnik.pl/biegowe-grand-prix-rybnika


Więcej informacji oraz niezbędne załączniki (m.in.: cesja, odbiór pakietu, zgłoszenie drużyny) w regulaminie.