Aktualność

17. BIEG WIOSNY - BIEGI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE

Ruszają zapisy na biegi dziecięce i młodzieżowe, zapraszamy również do udziału reprezentacje szkół podstawowych.

17. BIEG WIOSNY - BIEGI DZIECIĘCE i MŁODZIEŻOWE - 12.05.2024 r.

Ruszają zapisy na biegi dziecięce i młodzieżowe, zapraszamy również do udziału reprezentacje szkół podstawowych.

TERMIN I MIEJSCE.

  • Niedziela, 12 maja 2024 r. – PIERWSZY START o godzinie 10:30.
  • BIURO ZAWODÓW zlokalizowane będzie przy ul. Gliwickiej 72 w Rybniku, w hali namiotowej obok ORS „RUDA” i czynne będzie w niedzielę, 12 maja 2024 r. w godzinach 8:30-10:30. Weryfikacja uczestników, wydawanie numerów oraz pakietów startowych najpóźniej godzinę przed planowanym startem.
  • DEKORACJA – uroczyste wręczenie wygranych rozpocznie się około godz. 12:15.

KATEGORIE WIEKOWE, DYSTANS, TRASA BIEGU, POMIAR CZASU.
Biegi odbędą się w odpowiednich KATEGORIACH WIEKOWYCH na DYSTANSACH około:
a) bieg I – 100 m – bieg dziewcząt i chłopców – „MALUCHY” – kategoria do 4 lata (rocznikowo),
b) bieg II – 200 m – bieg dziewcząt i chłopców – „SKRZATY” – kategoria 5-6 lat (rocznikowo),
c) bieg III – 400 m – bieg dziewcząt i chłopców – kategoria 7-9 lat (rocznikowo),
d) bieg IV – 800 m – bieg dziewcząt i chłopców – kategoria 10-12 lat (rocznikowo),
e) bieg V – 1000 m - bieg dziewcząt i chłopców – kategoria 13-15 lat (rocznikowo),

START i META biegu znajdować się będą na boisku piłkarskim obok ORS „Ruda” (ul. Gliwicka 72, Rybnik).

Trasa biegu: boiska piłkarskie obok ORS„RUDA”.

PLANOWANY PROGRAM ZAWODÓW.
BIEG I – godzina 10:30 – bieg dziewcząt – „maluchy” (około 100 m) kategoria do 4 lat – 2020 i młodsi (osobno start dziewcząt i chłopców);
BIEG II – godzina 10:45 – bieg dziewcząt i chłopców – „skrzaty” (około 200 m) kategoria 5-6 lat – 2019 – 2018 (osobno start dziewcząt i chłopców);
BIEG III – godzina 11:00 – bieg dziewcząt i chłopców (około 400 m) kategoria 7-9 lat – 2017 – 2015 (osobno start dziewcząt i chłopców);
BIEG IV – godzina 11:15 – bieg dziewcząt i chłopców (około 800 m) kategoria 10-12 lat – 2014 – 2012.
BIEG V – godzina 11:30 – bieg dziewcząt i chłopców (około 1000 m) kategoria 13-15 lat – 2011 – 2009.
DEKORACJA – około godziny 12:15.

O godzinie 13:00 - start BIEGU na DYSTANSIE 5 km - udział od 16 lat. Bieg jest wliczany do Biegowego Grand Prix Rybnika.
Link do zapisów na bieg na dystansie 5 km: https://dostartu.pl/17-bieg-wiosny-v10411 

ZGŁOSZENIA, UCZESTNICTWO, OPŁATY na biegi dziecięce i młodzieżowe.
Organizator ograniczył liczbę uczestników w biegu dzieci i młodzieży do 400 osób.
Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej. O kolejności przyjęcia do udziału w BIEGU WIOSNY decyduje kolejność dokonania opłaty startowej. Pierwszeństwo do startu mają osoby, które dokonały opłaty wcześniej niż osoby, które wypełniły formularz rejestracyjny wcześniej, ale nie dokonały opłaty.


ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNE na biegi dziecięce i młodzieżowe:
a) do 5 maja 2024 r. lub do wyczerpania limitu uczestników na stronie internetowej:

https://dostartu.pl/17-bieg-wiosny-biegi-dla-dzieci-i-m-odziezy-v10444


b)12 maja 2024 r. osobiście w biurze zawodów w godzinach 8:30 – 10:00 (maksymalnie 30 osób – zgłoszenia pod warunkiem wolnych miejsc).

ZGŁOSZENIA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
a) do 22 kwietnia 2024 r. lub do wyczerpania limitu uczestników – listę zawodników, maksymalnie 12 uczniów (z danymi: nazwisko i imię, data urodzenia, miejsce
zamieszkania – ZAŁĄŁCZNIK nr 5 do regulaminu) należy wysłać na adres e-mail: biegi.mosirrybnik@gmail.com
W tytule wiadomości należy wpisać: BIEG WIOSNY – ZGŁOSZENIE SZKOŁY.
Nauczyciel ma obowiązek oddać Organizatorowi zgody rodziców na udział dziecka w Biegu Wiosny przy odbiorze numerów startowych, wyłącznie na wzorze – załącznik nr 2. Ewentualną zmianę startujących zawodników, należy zgłosić do dnia 30 kwietnia, wysyłając e-mail na adres biegi.mosirrybnik@gmail.com W wyjątkowych sytuacjach, istnieje możliwość zmiany w dniu imprezy, w biurze zawodów w godzinach 8:30 – 10.00, decyzja należy do organizatora.
Uczestnicy reprezentujący szkoły biorą również udział w klasyfikacji INDYWIDUALNEJ.

Opłata startowa (najpierw należy dokonać zgłoszenia internetowego, a następnie można dokonać opłaty).

DATA UISZCZENIA OPŁATY

ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNE

ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNE z Kartą Rybka*

ZGŁOSZENIA SZKOŁY PODSTAWOWE

do 22 kwietnia, płatności on-line

40 zł

32 zł

bezpłatnie

do 5 maja, płatności on-line

40 zł

32 zł

brak możliwości zgłoszenia szkół

12 maja, płatność gotówką

50 zł

40 zł

brak możliwości zgłoszenia szkół

* Organizator ma prawo do weryfikacji Karty Rybka w Biurze Zawodów.